Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Проблеми забезпечення фінансової стійкості банків України (2013)

Курсова робота: Проблеми забезпечення фінансової стійкості банків України (2013)


 Проблема забезпечення фінансової стійкості банків є особливо актуальною в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків. Стійкість кожного банку забезпечує стабільну та ефективну діяльність всієї банківської системи. Тож, як фінансова стійкість, так і стабільний розвиток мають бути не лише короткочасними досягненнями банку, а його стратегічним завданням. Саме високоефективне функціонування, достатнє нарощування фінансових ресурсів і раціональне  управління ними забезпечують належний рівень фінансової стійкості. 
 Підвищення значення фінансової стійкості банку, а саме забезпечення 
ефективного функціонування банку, удосконалення методичних підходів, щодо забезпечення та управління фінансовою стійкістю банку, здійснення її оцінки та аналізу, в посткризовий період зумовлює актуальність теми дослідження.
 Метою роботи є дослідження ключових теоретичних основ та практичних аспектів забезпечення фінансової стійкості банку, аналіз факторів та середовищ, що на неї впливають та удосконалення її оцінки.
 Об’єкт роботи – процес забезпечення фінансової стійкості банків України.
 Предмет – механізм забезпечення фінансової стійкості банків у посткризових умовах розвитку банківської системи України.
 Основні завдання роботи:
 дослідження сутності фінансової стійкості банку;
 визначення факторів забезпечення фінансової стійкості банку;
 дослідження світового досвіду щодо забезпечення фінансової стійкості банків;
 характеристика системи показників, що використовуються при оцінці фінансової стійкості банку;
 дослідження механізму забезпечення фінансової стійкості банків;
 оцінка фінансової стійкості банків І групи;
 удосконалення оцінки фінансової стійкості банків України.
 У процесі роботи використовувалися: метод аналізу і синтезу при дослідженні й узагальнені вітчизняного і зарубіжного досвіду оцінювання фінансової стійкості банків; системний підхід при розробленні комплексної методики оцінки фінансового стану банків; розрахунково-аналітичний, порівняльний – при аналізі і оцінці фінансової стійкості банків; абстрактно-логічний – при обґрунтуванні теоретичних узагальнень і висновків, табличні та графічні методи.
 Інформаційне забезпечення курсової роботи складається з праць вітчизняних та зарубіжних авторів, що досліджували аспекти фінансової стійкості, зокрема Н. Г. Антонова [1], С. Ю. Масленчикова [2], О. Пантелеева [3], Р. І. Шіллера [4], В. В. Волкова [5], , В. В. Ковальова [7], Е. А. Гулакової [8], С. Г. Панової [9], О. М. Онопрієнка [10], О. В. Дзюблюка [11], А. В. Ткачова [12], Н. Ф. Єфремової [13], В. М. Кочеткова [14], А. К. Стефашиної [19], В. Севриновського [20], Г. Е. Ходачника [21], О. В. Крухмаль [22], а також чинні банківські закони, нормативно-правові акти з питань регулювання банківської діяльності, методичні рекомендації НБУ тощо. 


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ
1.1. Сутність та значення фінансової стійкості банку
1.2. Дослідження факторів та середовищ впливу на фінансову стійкість банку
1.3. Світовий досвід забезпечення фінансової стійкості банків..
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ
2.1. Підходи до оцінки фінансової стійкості банків
2.2. Механізм забезпечення фінансової стійкості банків
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ
3.1. Оцінка фінансової стійкості банків І групи
3.2. Удосконалення оцінки фінансової стійкості банків України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Напрямки щодо розуміння сутності поняття «фінансова стійкість»
 • Класифікація факторів, що впливають на фінансову стійкість банку за Ткачовою А. В. 
 • Класифікація факторів, які формують фінансову стійкість банку за Єфремовою Н. Ф., Золотарьовою О. В., Грозаном Ж. О. 
 • Групи чинників, що впливають на фінансову стійкість банку за Кочетковим В. М. 
 • Світовий досвід  нагляду за фінансовою стійкістю банку 
 • Компоненти рейтингової моделі SEER
 • Економічні нормативи, встановлені НБУ 
 • Основні види і методи оцінювання фінансової стійкості банків 
 • Блоки механізму забезпечення фінансової стійкості банку
 • Банки з оптимальним співвідношенням капіталу до депозитів станом на 01.01.2009-01.01.2013 рр.
 • Шкала оцінювання інтегрального показника
 • Розраховані значення інтегрального показника станом на 01.01.2009 р.
 • Розраховані значення інтегрального показника станом на 01.01.2010 р.
 • Розраховані значення інтегрального показника станом на 01.01.2011 р.
 • Розраховані значення інтегрального показника станом на 01.01.2012 р.
 • Розраховані значення інтегрального показника станом на 01.01.2013 р.
 • Динаміка кількості банків залежно від зміни типу фінансової стійкості станом на 01.01.2010-01.01.2012 рр.
 • Зміна фінансової стійкості банків І групи станом на 01.01.2009-01.01.2013 рр.
 • Систематизація підходів щодо визначення категорії «фінансова стійкість банку» 
 • Ключові фактори та середовища впливу на фінансову стійкість банку 
 • Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників оцінки економічного потенціалу і ділової активності банку 
 • Алгоритм розрахунку та економічний зміст показників капітальної стійкості 
 • Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризують ліквідність балансу та платоспроможність банку 
 • Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризують ефективність управління банком 
 • Фінансові показники коефіцієнти, що характеризують фінансовий стан та ефективність діяльності банку 
 • Етапи та методи формування рейтингового оцінювання фінансової стійкості банку 
 • Логічна блок-схема побудови моделей стрес-тестування банків
 • Механізм управління фінансовою стійкістю комерційного банку 
 • Види сек’юритизації та їх характеристика
 • Розраховані значення показників оцінки економічного потенціалу і ділової активності банку станом на 01.01.2009 р. 
 • Розраховані значення показників оцінки економічного потенціалу і ділової активності банку станом на 01.01.2010 р. 
 • Розраховані значення показників оцінки економічного потенціалу і ділової активності банку станом на 01.01.2011 р. 
 • Розраховані значення показників оцінки економічного потенціалу і ділової активності банку станом на 01.01.2012 р. 
 • Розраховані значення показників оцінки економічного потенціалу і ділової активності банку станом на 01.01.2013 р. 
 • Банки І групи з оптимальним значенням коефіцієнта кредитної активності станом на 01.01.2009-01.01.2013 рр. 
 • Розраховані значення показників капітальної стійкості станом на 2009-2013 р. 
 • Розраховані значення показників, що характеризують ефективність управління банком станом на 2009-2013 р. 
 • Бінарний аналіз показників фінансової стійкості станом на 2009-2013 р.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   90
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (13.06.2014)
Переглядів: 208 | Теги: фінансова стійкість, стійкість банку
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru