Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Фінанси

Дослідження методів антикризового фінансового управління на ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс» (2013)

Дипломна робота: Дослідження методів антикризового фінансового управління на ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс» (2013)


 Дана робота написана на основі проведеного аналізу дочірнього підприємства «ГрандЄвробуд» товариства з обмеженою відповідальністю «ГрандЄвробуд люкс».
 У першому розділі розкриваються теоретичні аспекти дослідження методів антикризового фінансового управління.
 У другому розділі подана характеристика підприємства, проводиться оцінка його фінансового стану, проведено факторний аналіз рентабельності інвестованого капіталу на основі моделі Du Pont, також здійснено порівняльний аналіз динаміки коефіцієнта поточної ліквідності та факторів впливу на нього із середньогалузевими.
 У третьому розділі здійснено прогнозування валового прибутку за допомогою поліномінальної регресійної моделі для даного підприємства на I-III квартали 2012 року.
 У четвертому розділі розроблено заходи з антикризового фінансового управління ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс».

 Тема магістерської роботи – «Дослідження методів антикризового фінансового управління на ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс».
 Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що управління підприємством на будь-якій стадії його розвитку повинне бути антикризовим, тобто здатним передбачати і запобігати кризовим ситуаціям або, в усякому разі, послаблювати їх. Ігнорування цього обумовлює суттєві негативні наслідки.
 Політика антикризового фінансового управління є частиною загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає у розробці та використанні системи методів попередньої діагностики загрози банкрутства та механізмів фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечують його захист від банкрутства.
 Антикризова програма та план антикризових заходів мають задовольняти такі вимоги: забезпечувати комплексне вирішення питань фінансового оздоровлення та відновлення працездатності цілісного організму підприємства; бути підпорядкованими стратегічним інтересам підприємства і привабливими для власника, керівництва, персоналу підприємства; бути привабливими для зовнішніх інвесторів та забезпечувати залучення зовнішніх коштів, необхідних для їх здійснення; встановлювати цілі, які кількісно вимірюються та можуть контролюватися; містити рішення, що усувають існуючі проблеми і загрозу для функціонування підприємства; конкретизувати завдання в розрізі структурних підрозділів та функціональних служб підприємства тощо
 Об’єктом дослідження даної магістерської роботи є дочірнє підприємство «ГрандЄвробуд» товариства з обмеженою відповідальністю «ГрандЄвробуд люкс» - підприємство, утворене на невизначений термін, веде самостійний баланс, має поточний та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, товарний знак, кутові штампи і фірмові бланки. Підприємство є юридичною особою за законодавством України, володіє усіма правами юридичної особи та здійснює підприємницьку діяльність, яка відповідає його цілям та не суперечить чинному законодавству України.
 Предметом дослідження є визначення впливу методів антикризового фінансового управління на фінансовий стан підприємства. Для оцінки проводиться аналіз фінансового стану ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс», зокрема – горизонтальний та вертикальний аналіз, коефіцієнтний аналіз, факторний аналіз рентабельності інвестованого капіталу на основі моделі Du Pont та порівняльний аналіз динаміки коефіцієнта поточної ліквідності ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс» та факторів впливу на нього із середньогалузевими значеннями, формування цілей антикризового фінансового управління та розроблення заходів щодо підвищення фінансової стійкості  даного підприємства.
 Магістерська кваліфікаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів,  висновку та списку використаних джерел з 33 найменувань, з них джерел монографічної літератури 11, періодичної 16, 11 додатків, 23 таблиць, 17 рисунків, 19 формул. Матеріали роботи викладено на 76 сторінках.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
1.1.Поняття антикризового управління фінансами
1.2.Концепції антикризового управління
1.3.Роль антикризового управління фінансами у системі управління підприємством
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДП «ГРАНДЄВРОБУД» ТЗОВ «ГРАНДЄВРОБУД ЛЮКС»
2.1. Загальна характеристика ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс»
2.2. Аналіз фінансової звітності та показників фінансового стану ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс»
2.3. Факторний аналіз рентабельності інвестованого капіталу на основі моделі Du Pont
2.4. Порівняльний аналіз динаміки коефіцієнта поточної ліквідності ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс» та факторів впливу на нього із середньогалузевими значеннями
РОЗДІЛ 3. ПРОГНОЗУВАННЯ  ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ( ЗБИТКУ ) ДП «ГРАНДЄВРОБУД» ТЗОВ «ГРАНДЄВРОБУД ЛЮКС» ЗА ПОЛІНОМІНАЛЬНОЮ  РЕГРЕСІЙНОЮ МОДЕЛЛЮ НА I-III КВАРТАЛИ 2012 РОКУ
РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ З АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ДП «ГРАНДЄВРОБУД» ТзОВ «ГРАНДЄВРОБУД ЛЮКС»

4.1. Реалізація політики антикризового фінансового управління при загрозі банкрутства ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс»
4.2.Дослідження фінансового стану ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс» з метою виявлення ознак його кризового розвитку, що викликають загрозу банкрутства
4.3. Формування цілей антикризового управління ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс»
4.4.Обґрунтування розроблених пропозицій щодо підвищення фінансової стійкості» ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс»
4.5. Розрахунок економічних результатів проектних рішень по ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


  Тип роботи:   дипломна робота
  Кількість сторінок:   77
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Фінанси | Добавив: great_scientist (24.04.2014)
Переглядів: 414 | Теги: методи управління, антикризове управління, рентабельність, фінансовий стан, фінансова стійкість
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 580

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru