Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Менеджмент

Управління фінансовою стійкістю підприємства (машинобудівний завод) та її оцінка (2013)

Курсова робота: Управління фінансовою стійкістю підприємства (машинобудівний завод) та її оцінка (2013)


 В умовах ринкового середовища фінансова стійкість підприємств набуває суттєвого значення.  Це насамперед обґрунтовується такими положеннями. По-перше, фінансова стійкість здатна забезпечити життєздатність підприємств, їх конкурентоспроможність та можливість розвитку в короткостроковій та довгостроковій перспективах. По-друге, фінансово стійкі підприємства мають переваги перед іншими підприємствами цієї ж галузі в залученні інвестицій, у виборі постачальників, у підборі кваліфікованих кадрів. По-третє, фінансово стійкі підприємства не вступають у конфлікт з державою та з суспільством. Саме тому вивчення даної тематики є актуальним та своєчасним завданням на даному етапі розвитку підприємницької діяльності.
 Значну увагу дослідженню фінансової стійкості підприємства приділили як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, а саме: Поддєрьогін А. М., Філімоненков О. С., Кірейцев Г. Г., Павловська О. В., Котляр М. Л., Крейніна М. Н., Терещенко О. О., Білик М. Д. тощо.
 Метою роботи є вивчення теоретичних та практичних аспектів управління фінансовою стійкістю підприємства та прогнозування шляхів її підвищення.
 Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:
 − з’ясувати сутність, функції та чинники впливу на неї;
 − розглянути типи фінансової стійкості та систематизувати основні показники, що характеризують її;
 − вивчення методики управління фінансовою стійкістю підприємства;
 − надати загальну характеристику фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп»;
 − проаналіувати фінансовий стан товариства;
 − провести оцінку фінансової стійкості підприємства ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп»;
 − удосконалити методику аналізу фінансової стійкості підприємства;
 − спрогнозувати шляхи підвищення фінансової стійкості.
 Об’єктом дослідження є механізм управління фінансовою стійкістю підприємства. Курсова робота виконана на матеріалах ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп».
 Предметом дослідження є теоретичні і практичні засади управління фінансової стійкості підприємства та її оцінка.
 У процесі дослідження залежно від його цілей і задач використовувалися наступні методи: при визначенні сутності поняття фінансова стійкість підприємства, класифікації факторів – методи порівняння, групувань, вибірок. Також в роботі застосовано методи статистичної обробки даних, зокрема, графічний, табличний, розрахунок відносних показників, горизонтальний та вертикальний методи (використовувалась програма Microsoft Excel).
 Інформаційною базою дослідження є теоретичні напрацювання вітчизняної та світової економічної науки, присвячені дослідженню проблем щодо оцінки фінансової стійкісті підприємств і охорони праці, а саме: навчальні посібники, періодичні публікації, законодавча база України тощо. Для написання другого розділу основним джерелом слугували внутрішні документи та фінансова звітність ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп».
 Сформульовані у роботі теоретичні узагальнення та практичні рекомендації спрямовані на удосконалення методики аналізу фінансової стійкості підприємств та підвищення рівня фінансової стабільності з метою досягнення абсолютної стійкості фінансового стану.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», функції та чинники впливу на неї
1.2. Типи фінансової стійкості та система показників, що характеризують її
1.3. Управління фінансовою стійкістю підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МБДЕ ЗАВОД «ТЕМП» 
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп»
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства
2.3. Аналіз фінансової стійкості на ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп»
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 
3.1. Прогнозування шляхів підвищення фінансової стійкості на основі розробленої факторної моделі
3.2. Удосконалення методики оцінки фінансової стійкості підприємства на основі даних ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Співвідношення фінансової стійкості із іншими характеристиками фінансового стану підприємства 
 • Етап 1 «Планування фінансового розвитку підприємства»
 • Етап 2 «Аналіз фінансової стійкості підприємства»
 • Етап 3 «Розробка рекомендацій для управління фінансовими ресурсами підприємства»
 • Індекси промислової продукції за 2007-2012 роки (у % до попереднього року)
 • Аналіз валюти балансу та виручки від реалізації ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп» за 2010-2012 роки
 • Основні фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп» за 2010-2012 роки
 • Показники стану, руху та ефективності використання основних засобів ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп»  
 • Аналіз ліквідності балансу ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп» за 2010-2012 роки
 • Динаміка коефіцієнтів ліквідності ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп» за 2010-2012 рр.
 • Динаміка коефіцієнтів рентабельності ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп» за 2010-2012 роки
 • Структура джерел фінансування на ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп», %
 • Визначення типу фінансової стійкості підприємства ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп» за 2010-2012 роки, тис. грн.
 • Динаміка показників, які характеризують джерела формування запасів і затрат ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп» у 2010-2012 роках, тис. грн.
 • Показники фінансової стійкості ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп» за 2010-2012 роки
 • Розрахунок сили впливу операційного важеля для ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп» протягом 2010-2012 рр.
 • Показники порогу рентабельності та запасу фінансової стійкості підприємства за період 2010-2012 роки
 • Вихідні дані для аналізу рівня стійкості та ризику банкрутства ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп»  у 2010-2012 роках
 • Аналіз рівня стійкості ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «Темп» протягом 2010-2012 років

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   73
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Менеджмент | Добавив: great_scientist (10.06.2014)
Переглядів: 356 | Теги: фінансова стійкість, фінансовий стан, машинобудування, управління стійкістю
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 592

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru