Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Податкова система

Оцінка ефективності формування і практика реалізації податкової політики України та вплив на соціально-економічний розвиток територій (2013)

Дипломна робота: Оцінка ефективності формування і практика реалізації податкової політики України та вплив на соціально-економічний розвиток територій (2013)


 Забезпечення динамічного розвитку економіки України та її регіонів неможливе без ефективної податкової політики. Її формування – досить складний процес, який характеризується значними суперечностями, пов’язаними, в першу чергу, з нечітким розмежуванням повноважень між органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; недосконалістю правової бази. Регіональна політика має здійснюватись в межах єдиного правового простору і передбачати існування суб'єкт-об'єктних відносин між центром і регіонами. 
 Державна політика повинна всебічно враховувати інтереси та можливості регіонів, тобто передбачати регіоналізацію суспільного життя в його основних аспектах.
 Пошуки шляхів розв’язання вищезазначених проблем вимагають розробки теоретико-методологічних засад податкової політики та практичних рекомендацій щодо її удосконалення з урахуванням рівня економічного розвитку регіонів та їх податкоспроможності, проведення децентралізації податкової системи в частині перерозподілу податкових повноважень між державними і місцевими органами влади.
 Актуальність теми. Економічний розвиток регіонів є результатом використання не тільки їх ресурсних можливостей, а й значною мірою тих економічних механізмів, у результаті яких формується і реалізується політика розвитку. Одне з визначальних місць у ній займає податкова політика регіонів, залежно від якої той чи інший регіон може бути або привабливим  для отримання прибутків господарюючими суб’єктами і населенням, або таким, що не викликає зацікавленості щодо провадження діяльності на даній території.
 В економічній літературі значна увага приділяється питанням податкової політики, як на загальнодержавному, так і на регіональному (локальному) рівні. Вагомий внесок в розробку теоретичних основ внесли Бескид Й.М.,  Загородна А.П., Крисоватий А.І., Соколовська А.М., Тарангул Л.Л., Федосов В.М.,  Шаблиста Л.М., Юрій С.І.
 Серед зарубіжних вчених, які займались питаннями фіскальної децентралізації необхідно відзначити  А.Сміта, Д.Рікардо, Дж.М. Кейнса. 
 Метою дипломної роботи є оцінка ефективності реалізації податкової політики в контексті розвитку регіонів України. Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних завдань:
- розгляд теоретико-організаційних передумов здійснення податкової політики України, в розрізі засад її реалізації на рівні регіонів;
- здійнення аналізу ефективності застосування податкової політики в контексті визначення її впливу на економічний розвиток територій; 
- окреслення диспропорцій регіонального розвитку територій та шляхи їх усунення на основі використання податкового інструментарію стимулювання розвитку регіонів. 
 Об’єктом роботи є оцінка ефективності формування і практика реалізації податкової політики України на основі властивого їй фіскально-регулюючого інструментарію впливу на соціально-економічний розвиток територій.
 Предметом дипломної роботи є сукупність фінансових відносин,  які виникають у процесі правового регламентування, організації справляння та адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів, механізму реалізації ефективної податкової політики в контексті розвитку регіонів України. 
 Методи дослідження. В ході здійснення дипломного дослідження передбачається використання наступних методів: аналізу і синтезу, історичного, методів статистичного та кореляційного аналізу, порівнянь, графічного методу.
 Інформаційно-нормативною базою є нормативно-правова база з питань дослідження, дані Міністерства доходів та зборів України, Міністерства фінансів України, Держаної казначейської служби України, статистичні матеріали Держаного комітету статистики України, дані Секретаріату Кабінету Міністрів України, наукові доробки зарубіжних і вітчизняних учених з проблематики податкової політики, матеріали періодичних та статистичних видань.
Наукова новизна та практична значущість полягає в самостійно здійсненому аналізі ефективності реалізації податкової політики держави в умовах трансформаційних перетворень економіки
 Магістерське дослідження складається з трьох розділів, вступу, висновків та пропозицій, списку використаних джерел і додатків.
 В першому розділі розглянуто теоретико-організаційні передумови податкової політики України.
 В другому розділі здійснено аналіз ефективності податкової політики.
 В третьому розділі виявлено диспропорції регіонального розвитку та пріоритети вдосконалення податкової політики держави.
 Робота виконана на 101 аркуші, містить 24 таблиці, 16 рисунків та 100 літературних джерела.


ЗМІСТ


Вступ
Розділ I. Теоретико–організаційні передумови здійснення податкової політики України
1.1 Концептуальні засади та рівні реалізації податкової політики України
1.2. Організаційно – правові основи здійснення податкової політики в Україні
1.3. Ретроспективний огляд становлення та розвитку податкової системи України: державний та регіональний виміри
Висновки до розділу І
Розділ II. Аналіз ефективності реалізації податкової політики
2.1. Оцінка критерію фіскальної ефективності проведення вітчизняної податкової політики в контексті розвитку регіонів держави
2.2. Вплив податкової політики на соціально – економічний розвиток територій
2.3. Прагматика використання податкового інструментарію стимулювання фінансової стійкості регіонів
Висновки до розділу ІІ
Розділ III. Диспропорції регіонального розвитку та пріоритети вдосконалення податкової політики держави
3.1. Оцінка можливостей використання зарубіжного досвіду реалізації ефективної податкової політики на державному та локальному рівні  в Україні
3.2. Передумови і пріоритети ефективного використання податкового інструментарію стимулювання розвитку регіонів
Висновки до розділу ІІІ
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел


  Тип роботи:   дипломна робота
  Кількість сторінок:   100
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   35 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Податкова система | Добавив: great_scientist (05.04.2014)
Переглядів: 419 | Теги: Податки, Податкова політика, ефективність податкової політики, фінансова стійкість, податковий інструментарій
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru