Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Аналіз доходів і витрат банку ПАТ «Правекс банк» (2014)

Курсова робота: Аналіз доходів і витрат банку ПАТ «Правекс банк» (2014)


 Провідна роль банківської системи у залученні, накопиченні та розміщенні коштів з метою фінансування суб’єктів всіх галузей національної економіки вимагає особливо уважного ставлення до управління їх розвитком. 
 В цих умовах прибуток є однією із стратегічних цілей управління та найважливішим об’єктом обліку, аналізу і прогнозування діяльності банку. Разом з тим, динаміка доходів, витрат і прибутку вітчизняних банків протягом останніх років характеризується стійкою тенденцією випереджаючого зростання витрат порівняно з доходами, що призвело до зменшення витратовіддачі і обумовило зниження рентабельності банківської діяльності. Загальним погіршенням ситуації банки завдячують не тільки негативному впливу зовнішніх загальноекономічних та правових чинників, але, значною мірою, і вадам управління фінансовими результатами, зокрема витратами, окремих банків. 
 Метою курсової роботи є обґрунтування теоретичних положень та розробка на цій основі практичних рекомендацій щодо удосконалення методології аналізу доходів та витрат банку.
 Поставлена мета визначила наступні задачі теоретичного та практичного характеру:
 – дослідження сутності та видів доходів та витрат банку;
 – обґрунтування складу системи аналізу доходів та витрат банку;
 – визначення складових інформаційного та організаційного забезпечення аналізу доходів та витрат банку;
 – розробити напрямки удосконалення методики аналізу витрат банку на основі  функціонально-вартісного аналізу;
 – удосконалити стратегічний аналіз доходів та витрат банку;
 – провести аналізу та оцінку фінансового стану ПАТ «Правекс банк».
 Об’єктом дослідження є доходи, витрати та фінансові результати банків України.  Предмет дослідження – методологія аналізу доходів та витрат банку.
 Виконання курсової роботи ґрунтується на застосуванні загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Особливе місце у вирішенні поставлених питань належить таким загальнонауковим методам, як аналіз, синтез, аналогія, моделювання. Спеціальні методи (групування, порівняння, розрахунок середніх та відносних величин, методи факторного та коефіцієнтного аналізу) застосовувались в аналізі фінансового стану та ефективності діяльності банку-об’єкту дослідження. 
 Для висвітлення теоретичної частини використані праці вітчизняних та закордонних спеціалістів; матеріали періодичних видань, що висвітлюють проблеми зазначеної тематики; нормативно-правові документи та законодавчі акти, що регулюють роботу банку. Основним інформаційним джерелом для аналізу фінансового стану ПАТ «Правекс банк» є дані фінансової та статистичної звітності Національного банку України станом на 01.01.2014, опубліковані на його сайті.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИАНАЛІЗУ ДОХОДІВТА ВИТРАТ У БАНКУ
1.1. Сутність та класифікація доходів та витрат банку
1.2. Система аналізу доходів та витрат банку
1.3. Організаційно – інформаційне забезпечення аналізу доходів та витрат банку
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ БАНКУ
2.1. Удосконалення методики аналізу витрат банку на основі функціонально-вартісного аналізу
2.2. Стратегічний аналіз доходів та витрат банку
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «ПРАВЕКС БАНК»
3.1. Загальна характеристика діяльності ПАТ «Правекс банк»
3.2. Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ «Правекс банк»
3.3. Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності ПАТ «Правекс банк»
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунок – Динаміка основних складових зобов’язань ПАТ «Правекс банк» за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, тис. грн..
Рисунок – Динаміка основних складових активів ПАТ «Правекс банк» за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, %.
Таблиця – Загальна динаміка фінансових результатів ПАТ «Правекс банк» за 2011-2013 рр.
Рисунок – Структура доходів ПАТ «Правекс банк» за 2013 рр., %
Рисунок – Динаміка основних складових витрат ПАТ «Правекс банк» за 2011-2013 рр.,%.
Таблиця − Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Правекс банк»  за період з 01.01. 2012 по 01.01.2014  
Таблиця − Динаміка показників ліквідності ПАТ «Правекс банк» за період з 01.01. 2012  по 01.01.2014  
Таблиця –  Методика факторного аналізу процентних доходів та процентних витрат
Таблиця – Основні показники коефіцієнтного аналізу 
Таблиця – Динаміка та структура пасивів ПАТ «Правекс банк»  з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура власного капіталу ПАТ «Правекс банк»   з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура зобов’язань ПАТ «Правекс банк» з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура активів ПАТ «Правекс банк» з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура фінансових результатівПАТ «Правекс банк»з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура доходів ПАТ «Правекс банк»з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура витратПАТ «Правекс банк»з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка ефективності діяльності ПАТ «Правекс банк»з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Правекс банк»з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка показників ділової активності ПАТ «Правекс банк» з 01.01.2012 по 01.10.2014
Таблиця – Динаміка показників ліквідностіПАТ «Правекс банк» з 01.01.2012 по 01.10.2014


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   71
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (02.06.2014)
Переглядів: 560 | Теги: доходи банку, витрати банку, ліквідність, фінансова стійкість, ділова активність
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru