Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Аналіз власного капіталу ПАТ «Сітібанк» (2014)

Курсова робота: Аналіз власного капіталу ПАТ «Сітібанк» (2014)


 Істотне підвищення ролі управління ресурсами банків України в цілому, та власним капіталом, зокрема, у забезпеченні стійкості і надійності як окремо взятого банку, так і економіки країни, необхідність комплексних досліджень аналізу власного капіталу банку у процесі формування ресурсного потенціалу в умовах посткризового розвитку банківської системи України визначає актуальність теми курсової роботи та її практичне спрямування. 
 Метою курсової роботи є розробка загальних та спеціальних заходів щодо оптимізації аналітичного забезпечення управління власним капіталом банку. Для її досягнення в роботі поставлено і вирішено такі задачі: 
 розглянуто сутність власного капіталу банку та систематизовано його види;
 визначено функції, що виконує власний капітал банків у ринковій економіці; 
 досліджено методичні підходи до аналізу власного капіталу банку;
 охарактеризоване інформаційне та організаційне забезпечення аналізу власного капіталу банку;
 визначено заходи щодо оптимізації аналітичного забезпечення управління власним капіталом банку; 
 проаналізовано фінансовий стан ПАТ «Сітібан».
 Об’єктом дослідження є власний капітал банку як головний фактор забезпечення його стабільності, а предметом – аналіз власного капіталу банку. 
 Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи: аналізу та синтезу (для розкриття сутності власного капіталу банку, визначення функцій власного капіталу банку, характеристики методик аналізу власного капіталу банку); класифікації та типології (для визначення критеріїв класифікації власного капіталу банку, дослідженні інструментарію аналізу власного капіталу банку); системного підходу (для розроблення методичних засад формування системи аналізу власного капіталу банку).  Спецiaльнi методи (групувaння, порiвняння, розрaхунок вiдносних величин, методи коефiцiєнтного aнaлiзу) зaстосовувaлись в aнaлiзi фiнaнсового стaну тa ефективностi дiяльностi ПАТ «Сітібанк». 
 Інформаційною основою дослідження слугували теоретичні положення економічної науки, численні праці українських та зарубіжних учених із питань дослідження сутності, функцій, аналітичного забезпечення та управління власним капіталом банку, законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, зокрема, банківське законодавство, статистичні дані НБУ, фінансова та статистична звітність ПАТ «Сітібанк».


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО  КАПІТАЛУ БАНКУ
1.1. Сутність власного капіталу банку та його функції 
1.2. Методичні підходи до аналізу власного капіталу банку
1.3. Організаційно-інформаційне забезпечення аналізу власного капіталу банку
Висновки за розділом 1
РОЗДІЛ 2. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
2.1. Вдосконалення методики аналізу власного капіталу банку через використання концепції економічного капіталу
2.2. Вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень щодо капіталізації банку
Висновки за розділом 2
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «Сітібанк» 
3.1. Загальна характеристика діяльності банку
3.2. Оцінка фінансових результатів діяльності банку
3.3. Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності банку
Висновки за розділом 3
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ 


Рисункок – Співвідношення власного капіталу та зобов’язань у питомій вазі пасивів за третьою групою банків станом на 01.01.2014 року
Таблиця – Дослідження загальних середніх показників діяльності, млн. грн.
Рисунок – Показник прибуток/збиток в середньому по банку, групі банків та системі, тис. грн. у 2012-2014 рр.
Таблиця – Динаміка нормативів ліквідності «Сітібанк» 01.01.2012-01.01.2014 рр.
Таблиця – Показники, що використовуються для аналізу власного капіталу банку
Таблиця − Зовнішнє нормативне забезпечення аналізу власного капіталу банку
Таблиця − Динаміка та структура пасивів «Сітібанк»   з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динаміка та структура власного  капіталу «Сітібанк»  з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динаміка та структура зобов'язань «Сітібанк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динаміка та структура активів  «Сітібанк»  з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динаміка фінансових результатів «Сітібанк»  за 2011 -.2013 рр.
Таблиця − Динаміка та структура доходів «Сітібанк»  за 2012 -2013 рр.
Таблиця − Динаміка та структура витрат «Сітібанк» за 2011 -.2013 рр.
Таблиця − Динаміка показників ефективності діяльності «Сітібанк»  за 2011 -.2013 рр.
Таблиця − Динаміка показників фінансової стійкості «Сітібанк»  з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динаміка показників ділової активності «Сітібанк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   77
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (02.06.2014)
Переглядів: 290 | Теги: фінансова стійкість, Капітал банку, результати діяльності банку, ліквідність банку, власний капітал
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru