Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Аналіз фінансової стійкості банку АТ «ОЩАДБАНК» (2014)

Курсова робота: Аналіз фінансової стійкості банку АТ «ОЩАДБАНК» (2014)


 Проблема забезпечення фінансової стійкості банків є особливо актуальною в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків. Стійкість кожного банку забезпечує стабільну та ефективну діяльність всієї банківської системи. Тож, як фінансова стійкість, так і стабільний розвиток мають бути не лише короткочасними досягненнями банку, а його стратегічним завданням.  Саме високоефективне функціонування, достатнє нарощування фінансових ресурсів і раціональне управління ними забезпечують належний рівень фінансової стійкості. 
 Підвищення значення фінансової стійкості банку, а саме забезпечення ефективного функціонування банку, удосконалення методичних підходів, щодо забезпечення та управління фінансовою стійкістю банку, здійснення її оцінки та аналізу, в посткризовий період зумовлює актуальність теми дослідження. 
 Метою роботи є дослідження ключових теоретичних основ та практичних аспектів аналізу фінансової стійкості банку, аналіз факторів та середовищ, що на неї впливають та удосконалення її аналізу. 
 Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти аналізу фінансової стійкості банківських установ. 
 Об'єктом дослідження є фінансовий стан банку, як основа забезпечення стабільного функціонування банку. 
 Основні завдання роботи: 
 o дослідження сутності фінансової стійкості банку; 
 o визначення факторів впливу на фінансову стійкість банку; 
 o характеристика системи показників, що використовуються при аналізі фінансової стійкості банку; 
 o удосконалення методів аналізу фінансової стійкості банків України;
 o аналіз фінансової стійкості банківської системи України;
 o аналіз фінансового стану обраного банку. 
 У процесі дослідження були використані наступні методи: аналізу і  синтезу при дослідженні сутності поняття «фінансова стійкість», при дослідженні та узагальнені робіт вітчизняних та зарубіжних авторів; метод табличного та графічного зображення даних; абстрактно-логічний – при обґрунтуванні теоретичних узагальнень, висновків, метод збору та обробки інформації. 
 Теоретико-інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, монографічні роботи і статті вітчизняних і зарубіжних економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів з питань управління фінансової стійкості банку, статистичні дані НБУ, фінансова та статистична звітність банку тощо.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ
1.1. Сутність поняття фінансова стійкість банку та фактори, що на неї впливають
1.2. Підходи до оцінки фінансової стійкості банків 
1.3. Організаційно-інформаційне забезпечення фінансової стійкості банку
Висновки за розділом 1
РОЗДІЛ 2. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ
2.1. Удосконалення методики аналізу фінансової стійкості банку та огляд можливостей щодо її підвищення
2.2. Оцінка сучасного стану фінансової стійкості банківської системи України
Висновки за розділом 2
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АТ «ОЩАДБАНК»
3.1. Загальна характеристика та аналіз балансу АТ «Ощадбанк»
3.2. Аналіз фінансового результату АТ «Ощадбанк»
3.3. Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності банку АТ «Ощадбанк»
Висновки за розділом 3 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунок – Структура пасивів АТ «Ощадбанк»  з 1.01.2012 р. по 1.01.2014 р., тис. грн.
Рисунок – Динаміка основних складових зобов’язань АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр., тис. грн..
Рисунок – Динаміка доходів та витрат АТ «Ощадбанк» за 2011 – 2013 рр., тис. грн.
Рисунок – Динаміка основних складових доходів АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, тис. грн.
Рисунок – Динаміка основних складових витрат АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, тис. грн.
Таблиця – Систематизація підходів щодо визначення категорії «фінансова стійкість банку» 
Рисунок – Ключові фактори та середовища впливу на фінансову стійкість банку
Таблиця – Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників оцінки економічного потенціалу і ділової активності банку 
Рисунок – Алгоритм розрахунку та економічний зміст показників капітальної стійкості 
Таблиця – Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризують ліквідність балансу та платоспроможність банку 
Таблиця – Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризують ефективність управління банком 
Таблиця – Фінансові показники коефіцієнти, що характеризують фінансовий стан та ефективність діяльності банку 
Рисунок – Етапи та методи формування рейтингового оцінювання фінансової стійкості банку 
Рисунок – Логічна блок-схема побудови моделей стрес-тестування банків 
Рисунок  – Організаційна структура управління фінансовою стійкістю банку
Таблиця – Показники аналізу ступеня стійкості банківської системи 
Таблиця − Динаміка та структура пасивів АТ «Ощадбанк»  з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динаміка та структура власного  капіталу АТ «Ощадбанк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динаміка та структура зобов'язань АТ «Ощадбанк»  з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динаміка та структура активів АТ «Ощадбанк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динаміка фінансових результатів АТ «Ощадбанк» за 2011 -.2013 рр.
Таблиця − Динаміка та структура доходів АТ «Ощадбанк» за 2011 -.2013 рр.
Таблиця − Динаміка та структура витрат АТ «Ощадбанк» за 2011 -.2013 рр.
Таблиця − Динаміка показників ефективності діяльності АТ «Ощадбанк» за 2011 -.2013 рр.
Таблиця − Динаміка показників фінансової стійкості АТ «Ощадбанк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динаміка показників ділової активності АТ «Ощадбанк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динаміка показників ліквідності АТ «Ощадбанк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   102
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   35 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (01.06.2014)
Переглядів: 1147 | Теги: фінансова стійкість, Ощадбанк, ліквідність банку
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru