Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Аналіз кредитного портфелю фізичних осіб банку ПАТ «Унікредит банк» (2014)

Курсова робота: Аналіз кредитного портфелю фізичних осіб банку ПАТ «Унікредит банк» (2014)


 Світова економічна криза 2009-2011 років причинила істотні зміни в банківській системі України та в діяльності банків зокрема. За періодом активного розширення діяльності і нарощування обсягів кредитних портфелів настав час практично припинення кредитування, спричинений зниженням ліквідності банків та погіршенням фінансового стану позичальника.  Наслідком цих процесів стало різке зростання частки проблемних кредитів в загальному портфелі наданих кредитів, що було викликано зниженням якості обслуговування кредитів, що були видані до кризи та відсутністю нових укладених договорів. Саме тому виникає необхідність детального аналізу кредитного портфелю банку, зокрема кредитного портфелю фізичних осіб. 
 На сьогодні аналіз кредитного портфелю комерційного банку здійснюється комплексно і не поділяться на кредитний портфель фізичних та юридичних осіб. Виходячи з особливостей процесу надання кредиту населенню та підвищеного рівня ризиковості, варто приділяти більш ретельну увагу саме кредитному обслуговуванню фізичних осіб. Саме тому, варто модифікувати наявні методи оцінки кредитного портфелю до особливостей кредитування населення.
 Метою роботи є аналіз наявних методик оцінки кредитного портфелю банку та можливість їх модифікування до особливостей кредитного процесу фізичних осіб.
 Відповідно до визначеної мети були поставлені наступні завдання:
визначити сутність поняття «кредитний портфель фізичних осіб»;
дослідити сутність, склад та види кредитного портфелю фізичних осіб;
дослідити методику оцінки кредитного портфелю фізичних осіб;
визначити методи покращення стану кредитного портфелю банку
 Об’єктом дослідження є кредитний портфель фізичних осіб комерційного банку
 Предмет дослідження  - аналіз кредитного портфелю фізичних осіб за допомогою різних методик.
 До розгляду та аналізу даної теми було застосовано узагальнені методи дослідження, а саме логічні, статистично-математичні, порівняння, а також ряд більш практичних методів, таких як:
табличний метод, що вбачає у собі формування даних в таблиці, та формування зведених таблиць на основі вже існуючих;
графічний метод – графічна інтерпретація досліджуваної проблеми та подання інформації у вигляді графіків, діаграм, рисунків, схем тощо;
методи дедукції та індукції – висування гіпотез щодо реального стану рівня проблемної заборгованості в Україні,;
комплексний аналіз нормативно-правої бази як України;
контент-аналіз зарубіжних джерел масової інформації та правової бази.
 При вивченні даної теми було використано літературу відповідно до предмету роботи, а саме: наукові надбання науковців з аналізу кредитного портфелю банку, дані статистичних бюлетенів Національного банку України, офіційні дані щодо кредитування фізичних осіб, а також інформацію з офіційного сайту ПАТ «Унікредит банк».


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ АНАЛІЗУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
1.1. Загальна характеристика кредитного портфелю фізичних осіб
1.2. Методика аналізу кредитного портфелю фізичних осіб
1.3. Організаційно-інформаційне забезпечення аналізу кредитного портфелю фізичних осіб
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ ФІЗИЧНИХ ОСІБ БАНКУ
2.1. Кредитний андерайтинг як засіб попередження виникнення проблемних кредитів в роздрібному банківництві
2.2. Удосконалення роботи банків з проблемними кредитами
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК"
3.1. Загальна характеристика діяльності ПАТ "Унікредит банк"
3.2. Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ "Унікредит банк"
3.3. Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності ПАТ "Унікредит банк"
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунок – Види кредитів, що формують кредитний портфель банку
Рисунок – Структура кредитно портфелю фізичних осіб залежно від об’єкту кредитування 
Рисунок – Обсяг кредитів наданих та прострочених з 01.01.2008 по 01.01.2013 [25] 
Таблиця – Порівняльна характеристика «брідж-банку» та «госпітального банку» 
Рисунок – Обсяг активів, зобов’язань, капіталу найбільших банків другої групи станом на 01.01.2013 року
Рисунок – Доходи ПАТ «Унікредит банк» за 2010 – 2012 рр.
Рисунок – Витрати ПАТ «Унікредит банк» протягом 2010 -2012рр.
Таблиця – Основні показники аналізу якості кредитного портфелю
Таблиця - Міжнародні нормативно-правові документи, що регулюють аналіз кредитного обслуговування населення
Таблиця – Динаміка та структура пасивів ПАТ «Унікредит банк» з 01.01.2011 по 01.01.2013 р.
Таблиця – Динаміка та структура власного капіталу ПАТ «Унікредит банк» з 01.01.2011 по 01.01.2013 р.
Таблиця – Динаміка та структура зобов’язань ПАТ «Унікредит банк» з 01.01.2011 по 01.01.2013 р.
Таблиця – Динаміка фінансових результатів ПАТ «Унікредит банк» за 2010 – 2012 рр.
Таблиця – Динаміка та структура доходів ПАТ «Унікредит банк» за 2010 – 2012 рр.
Таблиця – Динаміка та структура витрат ПАТ «Унікредит банк» за 2010 – 2012 рр.
Таблиця – Динаміка прибутку ПАТ «Унікредит банк» за 2010 – 2012 рр.
Таблиця – Динаміка показників ефективності діяльності ПАТ «Унікредит банк» за 2010 – 2012 рр.
Таблиця – Динаміка показників фінансової стійкості з 01.01.2011 по 01.01.2013 р.
Таблиця – Динаміка показників ділової активності ПАТ «Унікредит банк» з 01.01.2011 по 01.01.2013 р.
Таблиця – Динаміка показників ліквідності ПАТ «Унікредит банк» з 01.01.2011 по 01.01.2013 р.
Додаток – Темпи приросту активів, зобов’язань та власного капіталу станом на 01.01.2013р. порівняно 01.01.2012р.


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   69
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (03.06.2014)
Переглядів: 302 | Теги: кредитний ризик, кредитний портфель, Кредитний андерайтинг, Унікредит банк
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru