Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Кредитний портфель комерційного банку та оцінка його ефективності (ПАТ Альфа-банк) (2013)

Курсова робота: Кредитний портфель комерційного банку та оцінка його ефективності (ПАТ Альфа-банк) (2013)


 Функціонування банківської системи відбувається в досить складних економічних і політичних умовах, коли забезпечення стабільності у фінансовому секторі економіки значною мірою ускладнюється три¬валою кризою неплатежів, скороченням обсягів виробниц¬тва, гострим дефіцитом фінансових ресурсів. Тому при на¬данні кредиту банками важливе значення має оцінка кре¬дитоспроможності підприємства - позичальника. Разом із тим загальні тенденції сучасного розвитку кредитних опе¬рацій вітчизняних банків свідчать про суттєве послаблення ролі банківського кредиту в забезпеченні виробничого сек¬тору додатковими коштами.
 Надання кредитів і проведення кредитної політики є найпо-ширенішою операцією банківських установ. Кредитні опера¬ції приносять банківським установам основну частину доходу. Однак аналіз ситуації, що склалася у банківській сфері, свідчить, що більшість банків зазнає фінансового краху внаслідок надзвичайно ризикованої кредитної політики.
 Актуальність теми дослідження. У зв'язку з цим дуже актуальним є вирішення проблеми вдосконалення кредитної діяльності банківських установ. Банки мають організовувати кредитні операції таким чи¬ном, щоб отримувати максимально можливий прибуток, але при цьому намагатися зменшити ризик, безпосередньо пов'язаний з механізмом надання і погашення банківських кредитів.
 Процес кредитування підприємств в Україні потребує по¬дальших наукових досліджень і розробок. Зокрема, акту¬альною сьогодні є розробка теоретичних пропозицій з удосконалення банківського кредитування, широке прак¬тичне використання яких дасть змогу банківській системи України підвищити ефективність діяльності всіх кредитних інститутів у процесі кредитування позичальників. Основну увагу необхідно зосередити на виявленні тих тенденцій, що нині переважають у кредитних взаємовідносинах банків з клієнтами, на пошук шляхів удосконалення сучасних форм кредитування.
 Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Без розв'язання внутрішніх проблем банківської кредитної системи неможлива ефективна співпраця банків із підприємствами щодо ефективного вирішення існуючих проблем усієї економіки.
 Питанням визначення ефективності банківської діяльності та оцінці кредитного портфеля, зокрема, присвячено праці провідних учених у галузі банківської справи, аналізу банківської діяльності. Авторами цих досліджень є такі вчені: О.В.Васюренко, А.М. Герасимович, О.В. Дзюблюк, Г.Т. Карчева, А.М. Мороз, М.І. Савлук, Р. І. Тиркало, М. Алле,   Л.В. Брагінський, Р.Дорибу, Л.В. Канторович, А.В. Куроченко, О. І. Лаврушин, В.В. Новожилов, В.В. Пятенко, П. Роуз, Дж. Сінкі, С.Г. Струмілін, В.Н. Тарасевич, В.М. Усоскін, І.Фішер, Р. Шмалензі.
 Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є дослідження  сучасних тенденцій розвитку ефективної кредитної політики банку,  розробка і наукове обгрунтування методологічних основ та прикладних методик відносно підходів до управління кредитним портфелем банку. 
 Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких завдань:
 - розглянути теоретичні основи банківського кредитування та формування кредитного портфелю;
 - розробити  аналітичний інструментарій оцінки ефективності кредитної  політики ПАТ  «Альфа- банк»;                                                                                                  
 - проаналізувати  кредитну політику Дніпропетровського обласного управління ПАТ «Альфа- банк»;  
 - дослідити методи оцінки ефективного кредитуванням , які застосовуються комерційними банками;
 - запропонувати  методи   зниження  рівня проблемних кредитів в кредитному портфелі ПАТ «Альфа- банк».   
 Предметом дослідження є теоретико-концептуальні засади  визначення  ефективної кредитної політики Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Альфа- банк» .   
 Об'єктом дослідження є кредитна діяльність банків України на двох організаційно-функціональних рівнях прояву: система банків другого рівня і  окрема банківська установа - Дніпропетровське обласне управління ВАТ «Альфа- банк». 
 Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження є загальнонаукові методи пізнання (діалектика, аналіз, синтез, системність, комплексність, аналогія, оптимізація, історизм), методологічні засади системного підходу, основні теоретичні концепції, що описують закономірності функціонування фінансово-банківської сфери, спеціальні прийоми та методи аналітичних досліджень. 


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ
1.1 Банківське кредитування як основа діяльності банку 
1.2 Поняття кредитної політики банку та ефективності кредитного портфелю 
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ  БАНКІВ (на прикладі  ПАТ «Альфа-банк»)
2.1 Аналіз аналітичного інструментарію оцінки ефективності кредитної політики ПАТ «Альфа-банк»
2.2  Оцінка  кредитного портфелю Дніпропетровського обласного управління ПАТ «Альфа-банк»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ
3.1 Пропозиції щодо зменшення рівня проблемних кредитів в кредитному портфелі ПАТ Альфа-банк»
3.2 Мінімізації кредитного ризику в управлінні кредитним портфелем ПАТ «Альфа - банк»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   49
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   33 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (21.05.2014)
Переглядів: 288 | Теги: кредитний портфель, кредит, альфа-банк, Кредитування, портфель банку, кредитна політика
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru