Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Аналіз кредитного портфелю банку ПАТ «Дельта Банк» (2014)

Курсова робота: Аналіз кредитного портфелю банку ПАТ «Дельта Банк» (2014)


 Діяльність банків завжди пов’язана із ризиками, виникнення яких супроводжується втратами банку, переважно фінансового характеру.  Найбільш небезпечним ризиком для банку прийнято вважати кредитний, що створює передумови для побудови ефективного механізму мінімізації та протидії даному виду ризику. Підґрунтям для мінімізації кредитного ризику вважається розробка внутрішніх положень, що регламентують діяльність банку на кредитному ринку та удосконалення методів аналізу даної діяльності.
 Для стабільного функціонування банку необхідно створити ефективну систему заходів для забезпечення процесу кредитування, що включає і аналітичне забезпечення. Це обумовлює важливість дослідження та удосконалення теоретично-методичних підходів та організаційного забезпечення аналізу кредитного портфеля банку.
 Метою роботи є розробка напрямків удосконалення аналізу кредитного портфеля та кредитного ризику банку.
 Реалізація зазначеної мети потребує постановки та вирішення наступних завдань:
 – з’ясувати сутність та види кредитного портфелю банку;
 – дослідити складові системи аналізу кредитного портфелю банку;
 – охарактеризувати організаційне та інформаційне забезпечення аналізу кредитного портфеля банку;
 – розробити рекомендації щодо підвищення ефективності аналізу якості кредитного портфелю банку;
 – розробити напрямки удосконалення системи управління кредитним портфелем банку  за  допомогою формування адаптивної кредитної політики;
 – провести аналіз фінансового стану ПАТ «Дельта Банк».
 Об’єктом дослідження виступає кредитнийпортфель банку. Предметом дослідження є процеси аналізу кредитного портфеля, кредитного ризику та формування кредитної політикибанку.
 У процесі написання роботи були використані наступні методи досліджень: структурно-логічний аналіз, метод економічного аналізу, метод групувань, методи графічного зображення, методи порівняння, методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції.
 Теоретично-інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків; теоретичні положення економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені питанням фінансового менеджменту банку, аналізу банківської діяльності та організації обліку в банку; статистичні дані НБУ; фінансова та статистична звітність ПАТ «Дельта Банк».


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКУ
1.1. Сутність та види кредитного портфелю банку
1.2. Система аналізу кредитного портфелю банку
1.3. Організаційно – інформаційне забезпечення аналізу кредитного портфелю банку
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКУ
2.1. Підвищення ефективності аналізу якості кредитного портфелю банку на основі індикаторів індивідуального кредитного ризику
2.2. Удосконалення системи управління кредитним портфелем банку  за допомогою формування адаптивної кредитної політики
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «Дельта Банк»
3.1. Загальна характеристика діяльності ПАТ «Дельта Банк»
3.2. Оцінка фінансових результатів діяльності ПАТ «Дельта Банк»
3.3. Оцінка фінансового стану ПАТ «Дельта Банк»
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Таблиця – Аналiз основних показникiв дiяльностi ПАТ «Дельта Банк»  станом на 01.01.2012  01.01.2014 рр., тис. грн.
Рисунок – Структура пасивiв ПАТ «Дельта Банк»  станом на 01.01.2014 р., %
Рисунок – Динамiка зобов’язань i власного капiталу ПАТ «Дельта Банк» з 01.01. 2012 по 01.01. 2014 рр., тис.грн.
Таблиця – Динамiка складових капiталу ПАТ «Дельта Банк» за перiод з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, тис.грн.
Рисунок – Динаміка складових зобов’язань  ПАТ «Дельта Банк» за перiод з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, тис.грн.
Рисунок – Динамiка складових активiв ПАТ «Дельта Банк» з 01.01.2012 р. по 01.01.2014 р., тис. грн.
Рисунок – Динаміка доходів, витрат та прибутку ПАТ «Дельта Банк» за період 2011-2013рр., тис. грн. 
Рисунок – Структура та динаміка комісійних та процентних доходів та витрат  ПАТ «Дельта Банк»  за період 2011-2013рр., тис. грн..
Таблиця – Динаміка показників ліквідності ПАТ «Дельта Банк» за період з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр.
Таблиця – Динаміка та структура пасивів ПАТ «Дельта Банк»  з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура власного капіталу ПАТ «Дельта Банк» з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура зобов’язань ПАТ «Дельта Банк» з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура активів ПАТ «Дельта Банк» з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура фінансових результатівПАТ «Дельта Банк»з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура доходів ПАТ «Дельта Банк»з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура витратПАТ «Дельта Банк»з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка ефективності діяльності ПАТ «Дельта Банк»з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Дельта Банк»з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка показників ділової активності ПАТ «Дельта Банк» з 01.01.2012 по 01.10.2014
Таблиця – Динаміка показників ліквідностіПАТ «Дельта Банк» з 01.01.2012 по 01.10.2014


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   75
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (02.06.2014)
Переглядів: 329 | Теги: кредитний ризик, кредитний портфель, дельта банк, кредитна політика
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru