Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження виробничої практики на прикладі фермерського господарства «Атлант» (2014)

Звіт про проходження виробничої практики на прикладі фермерського господарства «Атлант» (2014)


 Фермерське господарство «Атлант» розташоване на території Веселинівського району Миколаївської області. Головна садиба господарства знаходиться в селі Поділля, по вулиці Пашковського . Відстань від районного центру становить 10 км, а від обласного центру — 78.
 На сьогоднішній день директором товариства є Овчар А.В., головним економістом — Овчар Ніна Іванівна.
 ФГ  «Атлант» з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші реквізити.
 ФГ «Атлант» створено з метою задоволення потреб у сільськогосподарській продукції та реалізації на основі отриманого прибутку.
 ФГ «Атлант» може бути учасником спільних підприємств, акціонерних товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об’єднань.
.  Фермерське господарство не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.
 Предметом діяльності ФГ «Атлант» є виробництво сільськогосподарської продукції.
 Підприємство розташоване в Миколаївській області, яка поділена на декілька зон та підзон, а  саме: Лісостеп Правобережний, Степ Північний Правобережний, Степ Південний посушливий Правобережний та Степ сухий Причорноморський. Залежно від природно-кліматичних та ґрунтових особливостей, територію області поділено на сім природно-сільськогосподарських районів та три агрокліматичні райони.
 Значна частина району – рівнинна. Ґрунтовий покрів представлений південними чорноземами – 55,4% всієї ріллі, темно-каштановими остаточно-слабосолонуватими грунтами – 6,4% та лугово-чорноземними осолоділими грунтами подів – 8,1% ріллі. Темно-каштанові грунти мають профіль міцністю 54-58 см, містять невелику кількість гумусу – 2-2,8%, середньо та тяжко суглинистий механічний склад. Хімічні та фізичні кості їх задовільні. Грунти подів характеризуються розвинутим гумусова ним профілем міцністю 60-70 см, вміст гумусу 3,9-4,7% та оглеенюванням переважно з глибини 55-65 см. Глейові горизонти вирізняються зниженою водопроникністю, значною вологоємністю при невеликому запасі доступної для рослин вологи. Весною подові ґрунти підвержені короткотривалому перезволоженню, тому потребують регулювання волого-повітряного режиму. За агрокліматичними територія області поділена на три агрокліматичні райони: північний – теплий, помірно засушливий; центральний – дуже теплий, посушливий; південний – помірно жаркий, дуже засушливий.
 Досліджуване підприємство розташоване в третьому агрокліматичному районі, який характеризується найдовшим вегетаційним періодом, найбільшими сумами позитивних температур, найменшою кількістю опадів. Різниця у річній кількості опадів між північчю та крайнім півднем області становить майже 100 мм. Для вирощування пізніх сортів винограду потрібно до 3300° позитивних температур, для пізньостиглої кукурудзи – 3000°. Тепла в цьому районі для вирощування цих культур достатньо, однак не вистачає вологи. Слабкі, середні та інтенсивні суховії спостерігаються щорічно, а дуже інтенсивні – приблизно чотири роки із десяти. Сніжний покрів відсутній не менше ніж у половині зим.
 Аналіз розмірів виробництва (Додаток А) показав, що вартості валової продукції у постійних цінах 2010 р. найменше було отримано у 2013 р., а саме на 80,0 % і 60,0 % менше за показники попередніх років. Грошова виручка від реалізації сільськогосподарської продукції у 2013 р. також скоротилася на 31,2 % порівняно з показником 2011 р., і на 3,1 % порівняно з 2012 р.
 Трудові ресурси підприємства досить стабільні, так у звітному періоді на виробництві було зайнято 24 чол., такий же показник зафіксовано у 2011 р. і тільки на 1 працівника було зайнято менше у 2012 р. Площі сільськогосподарських угідь у 2012 р. зросли порівняно з 2011 р. на 150 га, проте у 2013 р. показник скоротився більше, ніж на 80,0%, і складав тільки 221 га.
 Негативним є суттєве зменшення вартості основних засобів, так показник 2013 р. на 34,0% і 16,8% менше за показники попередніх років. Таким чином, можна зазначити, що обсяги виробництва на підприємстві суттєво скорочуються за рахунок зменшення обсягів виробництва продукції рослинництва, а саме зернових культур і соняшнику, крім того на підприємстві скорочуються земельні ресурси і вартість основних виробничих засобів.
 На підприємстві виробляється продукції рослинництва (Додаток Б). Від реалізації зерна підприємство в середньому за 3 роки отримало 429,8 тис. грн, що складає 22,1% всіх грошових надходжень підприємства. Проте питома вага виручки від реалізації плодів у структурі грошових надходжень підприємства значно вища і складає 50,4%. Від їх реалізації надходить в середньому 982,5 тис. грн. Найбільший дохід було отримано у 2013 р.
 За наведеними показниками зазначимо, що на підприємстві виробляється тільки продукція рослинництва. У 2013 р. скоротився асортимент рослинницької продукції і вироблялося тільки пшениця озима і плоди.
 На підприємстві у 2011 р. здійснювалися послуги у сільському господарстві. Проте у 2012-2013 рр. ФГ «Атлант» більше не займалося реалізацією послуг. Питома вага виручки від їх здійснення досить суттєва і складала більше 10,0 %.
 Таким чином зазначимо, що, ФГ «Атлант» Веселинівського району – сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництво продукції рослинництва. На підприємстві зменшуються земельні ресурси і вартість основних засобів.
 Аналіз розміру і структури грошової виручки досліджуваного підприємства показав, що виробництво сільськогосподарської продукції по окремим галузям зазнало суттєвого скорочення.


ЗМІСТ


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО    3
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ    7
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ПЛАНІВ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ    9
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПЕРСПЕКТИВНОГО ТА ПОТОЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА    12
РОЗДІЛ 4. СКЛАДАННЯ РІЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРОГРАМ ДЛЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА    33
ВИСНОВКИ    38
ДОДАТКИ    41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    42


  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   45
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (31.05.2015)
Переглядів: 3043 | Теги: фермерське господарство
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru