Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Управління проектами

Облік витрат і виходу продукції технічних культур ФГ Росія Н (2015)

Курсова робота: Облік витрат і виходу продукції технічних культур ФГ Росія Н (2015)


 Сільське господарство відіграє важливу роль у світовій економіці – за числом зайнятих і часткою економічно-активного населення воно переважає промисловість, хоч за вартістю продукції значно поступається їй.
 Технічні культури вирощують заради одержання сировини для виробництва різноманітних продовольчих і промислових товарів. Найбільше значення мають цукрові - цукровий буряк, олійні - соняшник, соя, рапс і т.п. Технічні культури трудомісткі, дуже прибуткові, тому у всіх районах, їх майже вирощують.
 Cільське господарство в останні роки зберегло тенденцію до зростання. Особливе значення мало збільшення на 7,5% виробництва технічних культур. Проте повного забезпеченя ринкового попиту на технічні культури немає. Виходячи із вищесказаного  я зацікавилась цією темою і поставила перед собою мету: вивчити продовольчу проблему як одну з глобальних проблем технічних культур в ФГ,,Росія Н”
 Основною метою обліку виробництва є своєчасне, повне, вірогідне відображення фактичного розміру і складу витрат та контроль за використанням всіх видів виробничих ресурсів, а також обсягу виробленої продукції (наданих робіт чи послуг) в натуральних та грошових вимірниках. З формулювання мети можна визначити основні завдання обліку виробництва. Це:
-визначення складу та розмежування виробничих витрат за їх економічним змістом, місцем прикладення (центрами відповідальності), елементами, статтями обліку, суміжними періодами та іншими ознаками, передбаченими відповідними стандартами фінансового та управлінського обліку;
-своєчасне та повне відображення виготовленої продукції, наданих робіт чи послуг за їх кількістю та якістю в розрізі окремих об'єктів обліку, центрів відповідальності та суміжних періодів;
-встановлення фактичного рівня собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) відповідно до затверджених положень та порівняння його з нормативним, розрахунковим (прогнозним, кошторисним) та рівнем ринкових цін;
-формування відповідної інформації про обсяг витрат та виготовленої продукції (робіт, послуг) в передбаченій системі документів, облікових реєстрів та звітності.
 З поставленої мети випливають такі завдання:
-показати значення і структуру галузі;
-назвати чинники, що впливають на розміщення технічних культур;
-проаналізувати сучасний стан  і територіальну організацію   галузі;
-дослідити місце продукції галузі;
-проблеми та перспективи галузі;
 При виконанні курсової роботи використана основна і додаткова література, матеріали періодичної преси, для наглядного і візуального підтвердження використано картосхеми, побудовані графіки і діаграми.
 Предметом дослідження є облік витрат і виходу продукції технічних культур.
 Обєктом дослідження в даній курсовій роботі є процеси що зумовлюють розвиток технічнічних культур в ФГ,,Росія Н”, а також : оцінка факторів впливу при використані технічних культур, шляхи вирішення проблем та інші процеси що зумовлюють підвищення ефективного вирощування технічних культур.
 При проведенні дослідження підприємства використовують таку методику: документацію, оцінку, групування і узагальнення, контрольні рахунки, нормування, планування і лімітування, контроль і аналіз.
 Інформаційною базою для написання курсової виступає підручники з управлінського обліку, Закон України, П(С) БО 16 "Витрати",Рахунок 92 "Адміністративні витрати",Рахунок 93 "Витрати на збут", Баланс, Звіт про фінансові результати,Форма №50,а також нормативні та законодавчі акти,дані статистичних щорічників.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР
1.1.Проблеми обліку витрат і виходу продукції технічних культур
1.2.Нормативно-правове регулювання обліку витрат і виходу продукції технічних культур
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
2.1.Основні економічні показники діяльності підприємства
2.2.Організація облікової політики на підприємстві
РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ ЇЇ СОБІВАРТОСТІ
3.1.Первинний облік витрат і виходу продукції технічних культур
3.2.Синтетичний і аналітичний облік витрат і виходу продукції технічних культур
3.3.Калькуляція собівартості продукції технічних культур
3.4.Удосконалення обліку витрат та калькуляції собівартості продукції технічних культур
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   50
  Рік захисту:   2015
  Ціна роботи:   40 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Управління проектами | Добавив: great_scientist (16.02.2016)
Переглядів: 540 | Теги: сільське господарство, фермерське господарство, технічні культури
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru