Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Бухгалтерський облік

Облік продукції сільськогосподарського виробництва на підприємстві (2011)

Курсова робота: Облік продукції сільськогосподарського виробництва на підприємстві (2011)


 В умовах ринкової економіки значну роль відіграє бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати підприємством.
 Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті із них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів.
 Облік не пасивно відображає господарські процеси, що відбуваються на підприємстві, а активно впливає на них, контролює законність, доцільність і ефективність використання виробничих ресурсів. Тому проблема вдосконалення системи бухгалтерського обліку стоїть дуже гостро.
 Актуальність цього питання поширюється на весь спектр народного господарства. Не є виключенням і сільськогосподарське виробництво, якому належить важливе місце в розвитку економіки України і, перш за все, в продовольчому забезпеченні населення.
 До особливостей сільського господарства належить сезонний характер виробництва, що викликає необхідність мати запаси (насіння, корми, добрива, паливо-мастильні матеріали тощо). Тому обліку в цій галузі народного господарства притаманні особливі, тільки для неї властиві риси.
 Розвиток ринкових відносин в економіці держави об’єктивно веде до полярності інтересів між виробниками, споживачами та державою.
 Сільському господарству належить важливе місце в розвитку економіки України і перш за все в продовольчому забезпеченні населення.
 Облік виробництва сільськогосподарської продукції, контроль за збереженням вирощеного урожаю і виробленої продукції тваринництва, дасть можливість успішно вирішувати задачі, що стоять перед виробниками.
 В умовах переходу на ринкові відносини в сільському господарстві відбулися значні зміни. Велика увага приділяється проблемі екологізації виробництва. Головним критерієм виробництва стали якість і конкурентноздатність продукції.
 У розвитку національної економіки України важливим є правильна організація бухгалтерського обліку та звітності, яка ведеться на підприємствах. Від правильного та раціонального підходу до бухгалтерського обліку залежить вся діяльність підприємства.
 У діючі нормативні документи часто вносяться зміни і доповнення, що у силу різних обставин не завжди доводяться до платників податків. Тому з'являються порушення (часом ненавмисні) у дотриманні вимог чинного законодавства. Це посилює необхідність в аудиті, як формі недержавного контролю за діяльністю підприємств.
 Метою написання курсової роботи є відображення методологічних і організаційних основ обліку наявності та руху продукції рослинництва сільськогосподарського виробництва та надання конкретних пропозицій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку готової продукції сільськогосподарського товаровиробника на базі прогресивних форм і методів їх здійснення.
 Серед завдань, поставлених при написанні курсової роботи можна виділити наступні: опрацювання наукових видань, публікацій і авторських робіт, присвячених проблемі організації і ведення обліку наявності та руху продукції рослинництва сільськогосподарського виробництва; розкрити зміст нормативних документів, щодо регламентації цього питання; ознайомитись, проаналізувати і висвітлити стан обліку та контролю готової продукції в досліджуваному господарстві, намітити можливі шляхи вдосконалення.
 Як бачимо облік наявності та руху сільськогосподарської продукції є невід’ємною та важливою частиною бухгалтерського обліку в цілому на підприємстві, а отже, правильна, точна та раціональна організація бухгалтерського обліку готової продукції с-г виробництва є важливим питанням облікової політики підприємства.


ЗМІСТ


Вступ
РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 
РОЗДІЛ ІІ. ОБЛІК НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

 2.1. Економічний зміст матеріальних оборотних активів, їх класифікація   та завдання обліку
 2.2. Організація складського обліку та обліку на складах
 2.3. Методи оцінки продукції сільськогосподарського виробництва
 2.4. Первинний облік надходження продукції сільськогосподарського виробництва
 2.5. Первинний облік здачі і списання продукції с/г виробництва
РОЗДІЛ ІІІ. ОБЛІК СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
 3.1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (біологічні активи) 
 3.2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 (запаси)
 3.3. Первинний облік надходження видачі та списання продукції тваринництва 
  3.3.1. Первинний облік по руху молока
  3.3.2. Первинний облік по інших видах продукції тваринництва
  3.3.3. Складання первинних документів про рух поголів'я тварин
Висновки 
Список використаної літератури
Додатки


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   67
  Рік захисту:   2011
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Бухгалтерський облік | Добавив: great_scientist (24.04.2014)
Переглядів: 2939 | Теги: первинний облік, сільське господарство, Облік продукції, облік, сільськогосподарське виробництво
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru