Головна » Навчальні матеріали » Лекції » Облік і аудит

Облік і аудит: консп. лекц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 132 с.

Тема 1. Бухгалтерський облік як інформаційна система управління підприємством 

1. Поняття та сутність бухгалтерського обліку
2. Види обліку та їх характеристика
3. Вимоги та функції бухгалтерського обліку
4. Користувачі бухгалтерського обліку 
5. Поняття та сутність бухгалтерського обліку

Тема 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

1. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку.
2. Базові принципи бухгалтерського обліку.
3. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку.

Тема 3. БАЛАНСОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 

1. Суть і побудова бухгалтерського балансу.
2. Структура балансу.
3. Вплив господарських операцій на баланс.

Тема 4. БУХГАЛТЕРСЬКІ РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС 

1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова.
2. Метод подвійного запису.
3. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозв'язок.
4. План рахунків бухгалтерського обліку.

Тема 5. Облік необоротних активів

1. Економічний зміст, класифікація та оцінка необоротних активів
2. Облік основних засобів
3. Облік амортизації та зносу основних засобів
4. Облік капітальних інвестицій
5. Облік нематеріальних активів

Тема 6. Облік виробничих запасів
1. Класифікація та оцінка виробничих запасів
2. Документальне оформлення надходження і використання виробничих запасів
3. Облік придбання запасів та розрахунків з постачальниками.
4. Порядок оцінки та обліку використання виробничих запасів
5. Особливості обліку МШП.
6. Облік переоцінки та інвентаризація виробничих запасів.

Тема 7. Облік грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій
1. Облік касових операцій
2. Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті
3. Облік операцій в іноземній валюті
4. Облік розрахунків з підзвітними особами
5. Облік безготівкових розрахунків
6. Облік кредитних операцій.

Тема 8. Облік праці та її оплати

1. Організація оплати праці на підприємстві.
2. Первинний облік праці та її оплати.
3. Облік розрахунків з оплати праці.

Тема 9. Облік витрат діяльності та процесу виробництва продукції

1. Визнання та класифікація витрат.
2. Облік витрат на виробництво 
3. Облік витрат на підготовку і освоєння нових видів продукції.
4. Облік втрат від браку.
5. Облік незавершеного виробництва та зведений облік витрат і калькулювання собівартості продукції
6. Облік витрат підприємства, які не включаються у собівартість продукції.

Тема 10. Облік доходів та фінансових результатів  діяльності 

1. Визнання та класифікація доходів.
2. Облік доходів підприємства
3. Облік фінансових результатів та використання прибутку

Тема 11. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

1. Облік власного капіталу
2. Облік резервного капіталу
3. Облік цільового фінансування та цільових надходжень

Тема 12. БУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) ЗВІТНІСТЬ

1. Поняття та принципи побудови звітності.
2. Класифікація звітності та її користувачі.
3. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності.
4. Форми фінансової звітності.

Тема 13.  Суть і завдання аудиту як форми контролю, його об’єкти і метод

1. Історія виникнення і розвитку аудиту. Становлення аудиту в Україні.
2. Суть і завдання аудиту.
3. Аудит у системі науки про господарський контроль.
4. Предмет, об’єкти і метод аудиту

Тема 14. Управління та регулювання аудиту в Україні 

1. Види аудиту та їх особливості. 
2. Регулювання аудиторської діяльності в Україні.
3. Організація аудиторської діяльності в Україні.
4. Міжнародні стандарти на національні нормативи аудиту
5. Основні принципи аудиту.

Тема 15. Підготовчий етап аудиторської перевірки

1. Процес здійснення аудиту та його стадії. 
2. Критерії вибору суб’єктів аудиту. 
3. Договір про надання аудиторських послуг.
4. Оцінка вартості аудиторських послуг.

Тема 16. Планування аудиту.

1. Порядок розробки планів і програм аудиту. 
2. Аудиторський ризик.
3. Помилки та процеси обману

Тема 17. Методика  та процедури  аудиту

1. Методика здійснення аудиту. 
2. Порядок проведення аудиторської перевірки. 
3. Аудиторські процедури.
4. Аудиторські докази, їх види та характеристика.
5. Аудиторські робочі документи.

Тема 18. Узагальнення та оформлення результатів аудиту 

1. Поняття аудиторського звіту і аудиторського висновку. 
2. Основні елементи аудиторського висновку. 
3. Види аудиторських висновків та їх зміст. 
4. Контроль якості аудиторських послуг.

скачать Облік і аудит: консп. лекц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 132 с.

Подібні роботи


Категорія: Облік і аудит | Добавив: admin (21.11.2012)
Переглядів: 1599 | Теги: ТНЕУ, лекц., С., Тернопіль, облік, 132, консп., 2012., аудит:
Форма входа
Що шукаємо?
БЖД
Банківський менеджмент
Банківські операції
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Гроші та кредит
Економіка праці і СТВ
Економічний аналіз
ЕММ
Контроль та ревізія в митних органах
Історія економіки та економічної думки
Інформаційні системи і технології
Страхові послуги
Страхування
Культурологія
Макроекономіка
МВФКВ (Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини)
Менеджмент
Митна справа
Міжнародна економіка
Міжнародні біржові ринки
Мікроекономіка
Місцеві фінанси
Правознавство
РПС
Облік і аудит
Основи наукових досліджень
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Фінансове регулювання ЗЕД
Фіскальна безпека
Фіскальне адміністрування
Інвестування
Соціальне страхування
Політологія
Економіка і фінанси страхових фірм
Стратегічне управління
Менеджмент персоналу
Патентознавство
Історія української культури
Психологія і педагогіка
Основи наукових досліджень (ОНД)
Професійна етика
Податковий менеджмент
Статистика
Економіка підприємств
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru