Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Педагогічні дисципліни

Рівень соматичного здоров’я дівчат старшого шкільного віку залежно від переважання типу автономної нервової системи (2014)

Курсова робота: Рівень соматичного здоров’я дівчат старшого шкільного віку залежно від переважання типу автономної нервової системи (2014)


 Актуальність теми. Сьогодення поставило перед вітчизняною освітою й наукою завдання - всебічно дослідити й осмислити закономірності та перспективи розвитку фізичної культури в період розбудови незалежної держави і на цьому ґрунті розробити науковий проект реформування національної системи фізичного виховання.[1, c. 156].
 За останніх десять років актуальною стала проблема переорієнтації системи навчання й виховання на національну основу як чинник забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку й саморозвитку учнів, виховання громадян - патріотів, а в стратегічному плані - як фактор утвердження в Україні демократичного суспільства, яке визначає освіченість, вихованість, культуру, здоров’я громадян найвищою цінністю, незамінними чинниками переходу нашої держави до суспільства сталого розвитку.[1, c. 158].
 Конституція України визначає життя і здоров’я людини як найвищі соціальні цінності. Держава, яка, згідно з Основним законом, несе відповідальність перед людиною за свою діяльність, зобов’язана забезпечити найповнішу реалізацію цих цінностей і при цьому вирішити завдання виховання здорового покоління, від чого значною мірою залежить стан продуктивних сил країни, її економічний, оборонний, інтелектуальний, духовний потенціал, ресурс розвитку суспільства.
 В умовах розбудови українського демократичного суспільства значну роль мають відігравати фізична культура і спорт як складова частина загальнолюдської культури, один із важливих елементів національного прогресу, як життєвий ресурс держави, поліпшення котрого повинно стати головним напрямком її соціальної і освітньої політики.[25, c. 17].
 Формування гармонійно розвиненої, суспільно активної особи, яка поєднувала б у собі духовне багатство, моральну чистоту й фізичну досконалість,  одне з головних завдань. Заняття фізичною культурою мають ґрунтуватися на останніх досягненнях науки про фізичний розвиток людини. Такий підхід передбачає вдосконалення організаційних вимог до масовості фізичної культури та підвищення якості педагогічного впливу. Особлива роль має належати вчителеві фізичної культури, який має володіти високими професійними знаннями, вміннями і навичками та необхідними властивостями особистості та характеру.
 Беручи за аксіому визначення ВООЗ про сутність здоров’я, можна стверджувати, що воно становить собою стан і поведінку організму в цілому при рівновазі взаємовідносин з навколишнім світом. Суб’єктивно здоров’я характеризується чуттям загального благополуччя, радості життя, працездатності, здатності до адаптації та опору. Це природний стан організму, його урівноваженість із навколишнім середовищем. У загальному плані здоров’я розуміють як можливість людини адаптуватися до змін довкілля, взаємодіючи з ним вільно, на основі біологічної, психологічної та соціальної сутності.[3, c. 12].
 Таким чином, у соціальному розумінні, здоров’я - це процес збереження розвитку психічних, біологічних, фізіологічних функцій людини, його оптимальної працездатності й соціальної активності за максимального збереження активної життєдіяльності.
 Найважливіша умова саморегуляції людини в усіх сферах діяльності - високий рівень її психосоматичної організації. Всі сторони соціального буття (виробничо-трудова, соціально-економічна, політична, сімейно-побутова, духовна, а також отримання освіти і проведення дозвілля) в кінцевому результаті визначаються рівнем здоров’я.[15, c. 190].
 Проблема зміцнення, збереження і поліпшення здоров’я дедалі більш стає актуальною, у зв’язку із зниженнями показників фізичного здоров’я дітей і молоді, збільшенням кількості патологічних та спадкових захворювань. У наш час починають з’являтися публікації (Е. Булич, І. Муравов, 1997), які пов’язують здоров’я особистості з нетрадиційними науками. Це насамперед валеологія - комплексне вивчення здоров’я людини. Елементи рівня здоров’я, що можуть бути кількісно визначені, досліджують А.Г. Щедріна, Г.Л. Апанасенко, С.А. Душанін. Вдосконалення фізичного стану людини висвітлені у працях Е.А. Пирогової.[22, c. 11].
 Мета дипломної роботи - з’ясувати наявність залежності рівня соматичного здоров’я дівчат старшого шкільного віку  від типу вегетативної нервової системи.
 Завдання роботи: 
 1. Дослідити та оцінити стан вегетативної нервової системи дівчат старшого шкільного віку за індексом Кердо.
 2. Дослідити та оцінити рівень соматичного здоров’я за морфо-функціональними показниками.
 3. Оцінити рівень соматичного здоров’я в залежності від типу автономної нервової системи. 
 Об'єкт дослідження – кількісна оцінка рівня соматичного здоров’я.
 Суб'єкт дослідження – дівчата старшого шкільного віку.
 Предмет дослідження – рівень соматичного здоров’я дівчат старшого шкільного віку залежно від переважання типу автономної нервової системи.


ЗМІСТ


Вступ
Розділ 1 Літературний огляд    
1.1 Анатомо-фізіологічна характеристика організму дівчат старшого шкільного віку    
1.2 Вегетативна нервова система людини та способи оцінки її стану    
Розділ 2 Завдання, методи і організація дослідження    
2.1 Завдання дослідження    
2.2 Методи дослідження    
2.3 Організація дослідження    
Розділ 3 Результати дослідження рівня соматичного здоров’я та їх обговорення    
Розділ 4 Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях

4.1 Аналіз потенційних небезпек
4.2 Заходи забезпечення безпеки
4.3 Психологічні фактори при реабілітації дітей і рекомендації організації процеса оздоровлення
4.4 Заходи по забезпеченню виробничої санітарії та гігієни праці
4.5 Характеристика надзвичайних ситуацій техногенного походження
Висновки до розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
Висновки
Рекомендації
Перелік посилань


Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   71
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   38 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Педагогічні дисципліни | Добавив: great_scientist (08.04.2014)
Переглядів: 334 | Теги: старшого, здоров’я, Рівень, переважання, дівчат, віку, Від, соматичного, залежно, шкільного
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru