Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Менеджмент

Визначення оптимальної структури капіталу підприємства (ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод») (2013)

Курсова робота: Визначення оптимальної структури капіталу підприємства (ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод») (2013)


 В умовах ринкової економіки успішна діяльності підприємства будь-якої форми власності, організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить від капіталу підприємства та його структури чим і пояснюється актуальність обраної теми оптимізації структури капіталу підприємства.
 Сучасне економічне становище потребує від власників та фінансових менеджерів підприємств ефективного управління, уважного контролю та своєчасного коригування структури капіталу підприємства, бо оптимальна структура капіталу дозволяє отримувати максимальний прибуток, рентабельність, фінансову стійкість та високі показники ліквідності та платоспроможності.  Існують певні методичні підходи, метою яких є забезпечення такого співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансового капіталу підприємства, яке б дозволило досягти найвищих показників господарської діяльності підприємства. 
 Проблеми управління капіталом підприємства та його структурою широко висвітлюються провідними вченими-економістами: І. О. Бланком, А. А. Афанасьєвою, І. В. Викиданцем, Л. В. Давидовою, Л. П. Довгань та іншими. Про те на сьогодні не існує єдиного чіткого та повного визначення категорії «капітал», а також існуючі методи оптимізації структури капіталу є неефективними, використовуючи їх окремо, так як кожен з них розглядає один ключовий показник, а їх необхідно використовувати в комплексі для досягнення максимально ефективного результату, що говорить про необхідність подальшого опрацювання теми оптимізації структури капіталу підприємства.
 Метою даної курсової роботи дослідження є виявлення шляхів поліпшення структури капіталу на основі аналізу фінансових показників діяльності підприємства ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод», їх економічне обґрунтування і визначення їх впливу на показники, що характеризують фінансовий стан на даному підприємстві.
 В якості об’єкта дослідження вибрано ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод».  
 Предметом дослідження в даній курсовій роботі є теоретичні, методичні та практичні аспекти оптимізації структури капіталу на ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод».
 Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
 ‒ дослідити сутність, зміст та значення капіталу в господарській діяльності підприємства;
 ‒ ознайомитися з поняттям вартості капіталу;
 ‒ дослідити політику оптимізації структури капіталу підприємства;
 ‒ надати загальну характеристику фінансово-господарської діяльності та фінансового стану ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод»;
 ‒ здійснити аналіз складу та структури капіталу підприємства;
 ‒ запропонувати методи оптимізації капіталу ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» та інші.
 При написанні курсової роботи були застосовані наступні методи: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація, групування, експертних оцінок, елімінування, порівняльно-економічні, табличні.
 Інформаційною базою дослідження – є Закони України, нормативні акти, наукові праці та статті в наукових журналах, фінансова і статистична звітність ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод».


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
1.1. Сутність, зміст та значення капіталу в господарській діяльності підприємства
1.2. Джерела утворення і система факторів, які визначають особливості формування структури капіталу
1.3. Поняття вартості капіталу підприємства 
1.4. Політика оптимізації структури капіталу підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПАТ «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД»
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод»
2.2. Аналіз фінансового стану ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод»
2.3. Аналіз складу та структури капіталу ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод»
2.4. Оцінка ефективності використання капіталу ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод»
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПАТ «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД»
3.1. Проблеми управління капіталом підприємства та оцінка факторів, що визначають структуру капіталу  
3.2. Обґрунтування заходів щодо оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня рентабельності підприємства
3.3. Практичні підходи щодо оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості та рівня фінансових ризиків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Перелік основних назв капіталу 
 • Основні фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 2010-2012 рр.
 • Аналіз статей пасиву балансу ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» за період 2010-2012 рр.
 • Аналіз динаміки структури власного та позикового капіталу 2010-2012 рр.
 • Розрахунок основних показників, що характеризують структуру капіталу за період 2010-2012 рр.
 • Розрахунок власного оборотного капіталу підприємства за період 2010-2012 рр.
 • Аналіз способу розміщення джерел коштів в активах підприємства, 2010-2012 рр. тис. грн.
 • Структура активів та пасивів з позиції їх ліквідності 2010-2012 рр.
 • Модифікована схема фінансового аналізу
 • Зміна коефіцієнтів рентабельності власного капіталу і факторних показників у динаміці 2011-2012 рр.
 • Динаміка зміни рентабельності власного капіталу
 • Розрахунок коефіцієнта фінансової рентабельності 2012 р.
 • Розрахунок середньозваженої вартості капіталу 2012 р.
 • Ймовірність банкрутства 
 • Класифікація капіталу за основними ознаками 
 • Джерела формування власного та позичкового капіталу
 • Склад власного та позикового капіталу
 • Модифікована схема фінансового аналізу
 • Підходи до фінансування активів створеного підприємства
 • Баланс станом на 31.12.2010 рік
 • Баланс станом на 31.12.2011 року
 • Баланс станом на 31.12.2012 року
 • Звіт про фінансові результати станом на 2010-2012 рр.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   68
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Менеджмент | Добавив: great_scientist (10.06.2014)
Переглядів: 543 | Теги: структура капіталу, аналіз капіталу, капітал підприємства, капітал
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru