Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка підприємств

Управління власним капіталом підприємства (на прикладі виробника будматеріалів) (2013)

Курсова робота: Управління власним капіталом підприємства (на прикладі виробника будматеріалів) (2013)


 Сьогодні Україна здійснює складний перехід від однієї суспільної формації до іншої, який супроводжується суттєвими змінами умов забезпечення ефективного функціонування суб’єктів господарювання. Саме забезпеченість підприємств необхідними засобами для ефективного та продуктивного ведення ними господарської діяльності і є основою фундаменту економічної стабільності країни в цілому. Наявність капіталу є умовою створення та розвитку бізнесу.  Структура і динаміка власного капіталу є найсуттєвішим показником, що визначає фінансовий стан підприємства. За ринкових умовах господарювання, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюються на принципах самофінансування, а через нестачу власних фінансових ресурсів – за рахунок позикових коштів, важливо дати аналітичну оцінку  фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел.
 Актуальність теми визначається тим, що все частіше постає питання вирішення проблем управління власним капіталом як основним джерелом, що сприяє ефективній діяльності та підвищенню конкурентних переваг підприємства.
 Дослідженню проблематики власного капіталу, а також методичних основ його аналізу і оптимізації присвячені наукові роботи таких економістів як: І. А. Бланк, Є. В. Мних, А. Д. Бутко, А. П. Бобяк, Н. Шевчук, а також фахівці – О. С. Савченко, Ю. М. Воробйов, Н. В. Харченко.
 Мета курсової роботи полягає у вивченні теоретичних і практичних аспектів управління власним капіталом на підприємстві та удосконаленні методичного інструментарію його аналізу та оптимізації.
 Для досягнення вище зазначеної мети у рамках даного дослідження були поставлені наступні завдання: 
 комплексно обґрунтувати сутність, значення та джерела формування власного капіталу підприємства;
 узагальнити аналіз складових елементів власного капіталу підприємства;
 виокремити основні прикладні положення управління власним капіталом підприємства;
 надати загальну характеристику фінансово-господарської діяльностіПрАТ «Стрім плюс»;
 проаналізувати фінансовий стан ПрАТ «Стрім плюс»;
 провести комплексний аналіз структури, складу та ефективності використання власного капіталу ПрАТ«Стрім плюс»
 запропонувати шляхи удосконалення управління власним капіталом ПрАТ «Стрім плюс».
 Об’єктом дослідження виступаєють економічні відносини, що виникають в процесі управління власним капіталом.
 Предметом курсової роботи виступає власний капітал підприємства.
 При написанні курсової роботи були застосовані методи аналізу і синтезу, порівняння, моделювання, абстрагування і конкретизація, графічний, статистичний, розрахунково-аналітичний, метод фінансових коефіцієнтів та інші.
 Курсова робота виконана на матеріалах ПрАТ «Стрім плюс».Інформаційною базою дослідження послугували чинні законодавчі та нормативно-правові акти України, наукові праці з доробку вітчизняних та зарубіжних вчених, національні стандарти бухгалтерського обліку, підручники, посібники, науково-публіцистичні статті з питань власного капіталу підприємства та управління ним, а також фінансова звітність приватного акціонерного товариства «Стрім плюс».


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність, значення та джерела формування власного капіталу підприємства
1.2. Складові елементи власного капіталу підприємства та їх характеристика
1.3 Політика управління власним капіталом  підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Стрім плюс»
2.2. Аналіз фінансового стану ПрАТ «Стрім плюс»
2.3. Аналіз структури, складу та ефективності використання власного капіталу ПрАТ «Стрім плюс»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПРАТ «СТРІМ ПЛЮС»
3.1. Структурно-функціональна модель багатокритеріальної оптимізації структури власного капіталу акціонерного товариства
3.2. Практичні підходи щодо оптимізації структури капіталу підприємства за критерієм мінімізації його вартості та як напрям удосконалення фінансово-кредитногомеханізму його розвитку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Аналіз дефініцій поняття «власний капітал» 
 • Зміни в балансі за розділом І «Власний капітал» 
 • Система управління власним капіталом підприємства
 • Оцінювання виконання «золотого правила економіки» на ПрАТ «Стрім плюс» за період 2009-2012 рр.
 • Агрегований баланс ПрАТ «Стрім плюс» за період 2010-2012 рр., тис. грн. 
 • Показники майнового стану ТOВ «Стрім плюс» за період 2008-2012 рр.
 • Показники ліквідності ПрАТ «Стрім плюс» за період 2010-2012 рр.
 • Показники фінансової стійкості ПрАТ «Стрім плюс» за період 2010-2012 рр.
 • Показники рентабельності ПрАТ «Стрім плюс»  за період 2010-2012 рр.
 • Динаміка обсягу сукупного капіталу та виробництва і реалізації продукції ПрАТ «Стрім плюс»  за період 2010-2012 рр.
 • Структура та динаміка власного капіталу ПрАТ «Стрім плюс»  за період 2010-2012 рр.
 • Показники оборотності власного капіталу ПрАТ «Стрім плюс» за період 2010-2012 рр.
 • Динаміка рентабельності власного капіталу ПрАТ «Стрім плюс» за період 2010-2012 рр.
 • Факторний аналіз рентабельності власного капіталу ПрАТ «Стрім плюс» за період 2011-2012 рр.
 • Структурно-функціональна модель багатокритеріальної оптимізації структури власного капіталу акціонерного товариства
 • Динаміка середньозваженої вартості капіталу ПрАТ «Стрім плюс» протягом 2010-2012 рр.
 • Розрахунок середньозваженої вартості та граничної ефективності формування капіталу ПрАТ «Стрім плюс»у процесі його оптимізації
 • Джерела формування власного капіталу підприємства
 • Модифікована схема факторного аналізу рентабельності власного капіталу підприємств 
 • Схема організації  управління власним капіталом суб’єктів господарювання 
 • Основні фінансово-економічні показники діяльності ПрАТ «Стрім плюс» за період 2010-2012 рр.
 • Визначення типу фінансової стійкості ПрАТ «Стрім плюс» за період 2010-2012 рр., тис.грн.
 • Показники ділової активності ПрАТ «Стрім плюс» за період 2010-2012 рр.
 • Фінансова звітність ПрАТ «Стрім плюс» за період 2010-2012 рр.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   57
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка підприємств | Добавив: great_scientist (13.06.2014)
Переглядів: 586 | Теги: капітал фірми, капітал підприємства, власний капітал, управління капіталом
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru