Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Оптимізація структури капіталу ПАТ «Склоприлад» (2014)

Курсова робота: Оптимізація структури капіталу ПАТ «Склоприлад» (2014)


 Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої форми власності, організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить від фінансового капіталу та його структури. Досягнення стратегічних цілей підприємства значно залежить від ефективності управління капіталом та його структурою, тобто визначення загальної потреби в них та формування оптимальної структури.
 Сучасне економічне становище потребує від власників та фінансових менеджерів підприємств ефективного управління, контролю та своєчасного коригування структури капіталу підприємства, бо оптимальна структура капіталу дозволяє отримувати максимальний прибуток, рентабельність, фінансову стійкість та високі показники ліквідності та платоспроможності.  Існують певні методичні підходи, метою яких є забезпечення такого співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансового капіталу підприємства, яке б дозволило досягти найвищих показників господарської діяльності підприємства, в цьому і полягає актуальність теми дослідження.
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти оптимізації структури капіталу підприємства досліджували  відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: У. Стаффорд, Т. Мен, Ф. Кене, А. Монкретьєн, А.  Сміт, Д. Рікардо, Ст. Мілль, Дж. Кейнс, К. Маркс, Н. А. Русак та В.  А.  Русак, І. Т. Балабанов, В. В. Селезньова, В. Ковальова, Є. Стоянова, О.  Терещенко, С. В. Моїсеєв, І. О. Бланк, В. Г. Білоліпецький  та інші.
 Метою курсової роботи є вивчення особливостей формування структури капіталу підприємства та розробка рекомендацій щодо її оптимізації.
 Для досягнення поставленої мети були визначити наступні завдання:
 визначити сутність поняття капітал підприємства та ознайомитися з різними підходами до його трактування;
 визначити складові частини капіталу підприємства;
 розглянути методи управління капіталом підприємства;
 проаналізувати різні методичні підходи щодо оптимізації структури капіталу підприємства;
 ознайомитися із результатами фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ «Склоприлад»;
 оцінити загальний фінансовий стан підприємства ПАТ  «Склоприлад»;
 проаналізувати склад, структуру капіталу та ефективність його використання на ПАТ «Склоприлад»;
 визначити вплив капіталу підприємства ПАТ «Склоприлад» на його фінансово-економічний стан;
 оптимізувати структуру капіталу підприємства ПАТ «Склоприлад».
 Об’єктом дослідження є фінансові відносини, які пов’язані з формуванням, управлінням та оптимізацією капіталу підприємства. Курсова робота виконана на матеріалах ПАТ «Склоприлад».
 Предметом дослідження є структура капіталу підприємства.
 При написанні випускної роботи використовувалися наступні методи дослідження: методи статистичної обробки даних, зокрема, графічний, табличний, розрахунок відносних та середніх показників, горизонтальний, вертикальний аналіз фінансових звітів, факторний аналіз, економіко-математичні.
 Інформаційною базою виступили праці вітчизняних та зарубіжних вчених в економічній науці в галузі фінансового аналізу та стосовно особливостей формування капіталу підприємства, публікації періодичних видань, нормативно-правова база та фінансова звітність ПАТ «Склоприлад» за 2010-2012 рр.


ЗМІСТ


ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Аналіз сутності капіталу підприємства
1.2. Характеристика складу капіталу підприємства
1.3. Управління капіталом підприємства та методи оптимізації його структури
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «СКЛОПРИЛАД»
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПАТ «Склоприлад»
2.2. Оцінка фінансового стану  ПАТ «Склоприлад»
2.3. Загальний аналіз структури капіталу підприємства ПАТ «Склоприлад»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «СКЛОПРИЛАД»
3.1. Аналіз впливу структури капіталу підприємства на фінансово-економічний стан підприємства ПАТ «Склоприлад»
3.2. Оптимізація структури капіталу підприємства ПАТ «Склоприлад»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунок – Групування підходів до визначення поняття «капітал»
Таблиця – Підходи щодо визначення поняття «капітал підприємства»
Рисунок – Складові частини капіталу підприємства
Рисунок – Характеристика методів оптимізації структури капіталу
Таблиця – Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства ПАТ «Склоприлад» за період 2010-2012 рр.
Таблиця – Показники майнового стану підприємства ПАТ «Склоприлад» за 2010-2012 рр.
Таблиця – Показники ліквідності підприємства ПАТ «Склоприлад» за період 2010-2012 рр.
Таблиця – Показники фінансової стійкості ПАТ «Склоприлад» за 2010-2012 рр.
Таблиця – Показники ділової активності підприємства ПАТ «Склоприлад» за період 2010-2012 рр.
Таблиця – Показники рентабельності підприємства ПАТ «Склоприлад» за 2010-2012 рр.
Таблиця – Склад капіталу підприємства ПАТ «Склоприлад» за період 2010-2012 рр.
Рисунок – Динаміка структури капіталу підприємства за період 2010 – 2012 рр.
Таблиця – Відносні показники структури  капіталу підприємства ПАТ «Склоприлад» за період 2010-2012 рр.
Таблиця – Показники оборотності капіталу ПАТ «Склоприлад» за період 2010-2012 рр.
Таблиця – Показники рентабельності капіталу ПАТ «Склоприлад» за період 2010-2012 рр.
Таблиця – Розрахунок параметрів лінійного рівняння регресії зв’язку чистого прибутку та валового прибутку ПАТ «Склоприлад» 2010-2012 рр.
Таблиця – Розрахунок оптимальної структури капіталу підприємства ПАТ «Склоприлад» за трьома підходами при різному співвідношенні власного та позикового капіталу
Рисунок – Вплив зміни частки позикового капіталу на розраховані показники
Таблиця – Ранжування варіантів оптимізації структури капіталу за різними критеріями
Таблиця – Баланс ПАТ «Склоприлад» за 2010-2012 роки
Таблиця – Звіт про фінансові результати підприємства ПАТ «Склоприлад» за 2010-2012 рік


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   64
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (03.06.2014)
Переглядів: 343 | Теги: капітал фірми, структура капіталу, капітал підприємства
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru