Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Менеджмент

Антикризове фінансове управління підприємством ВАТ «Сумихімпром» (2013)

Курсова робота: Антикризове фінансове управління підприємством ВАТ «Сумихімпром» (2013)


 В умовах ринкової економіки суб’єкти господарювання для отримання прибутків вкладають в свою діяльність певні матеріальні ресурси та зусилля, але не завжди результатом цієї діяльності є отримання доходів. Часто в результаті певних обставин підприємець замість прибутку отримує збитки, зобов’язання перед кредиторами та державним бюджетом. У зв’язку з цим задача визначення підприємствами стратегії запобігання банкрутства та побудова ефективного механізму антикризового фінансового управління, яке спрямовано на передбачення небезпеки кризи, аналізу її симптомів, а у разі їх виникнення - прийняття швидких заходів ліквідаційного характеру з найменшими втратами та негативними наслідками, стає одним із основних завдань в діяльності господарюючого суб’єкта. 
 Таким чином, проблема завчасного виявлення ознак фінансової кризи на підприємстві та реалізація заходів антикризового фінансового управління для українських підприємств є досить актуальною.
 Дана проблематика досить широко досліджувалась вченими- економістами, зокрема    Альтманом, Таффлером, Лісом, Фултманом, Бівером. Цю проблему також  розглядають у своїх працях вітчизняні вчені, зокрема Бланк І. А., Мартиненко В. П., Салига С. Я., Терещенко О. О., Череп А.  В.,  Білик  М.  Д.,  Жаліло  Б.  А.,  Ляшенко  Є.  І.,  Мараховська  К.  А., Школьник І. О. та ін.
 Метою даної курсової роботи є вивчення теоретичних і практичних засад діагностики кризового стану та механізму антикризового фінансового управління на підприємстві.
 Об’єктом дослідження виступає безпосередньо фінансова криза на підприємстві. Курсова робота виконана на матеріалах ВАТ «Сумихімпром».
 Предметом дослідження є методичні підходи, пов’язані з антикризовим фінансовим управлінням на підприємстві.
 Для досягнення поставленої мети необхідним було вирішення наступних завдань: 
 − визначити сутність та види фінансових криз на рівні підприємства; 
 − проаналізувати та порівняняти види діагностики криз та методи визначення ймовірності банкрутства підприємства; 
 − визначити сутність, основні принципи та етапи антикризового управління; 
 − дати фінансового-господарську характеристику діяльності ВАТ «Сумихімпром»; 
 − провести аналіз фінансового стану ВАТ «Сумихімпром»;
 − провести діагностику банкрутства для підприємства; 
 − розробити заходи антикризового фінансового управління;
 − провести оптимізацію дебіторської заборгованості.
 При написанні курсової роботи використовувалися розрахунково-аналітичні методи, методи порівняння, синтезу, аналізу, методи економічного аналізу даних.
 Інформаційною базою для написання курсової роботи виступають річні фінансові звіти ВАТ «Сумихімпром», наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань антикризового управління підприємством.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
1.1. Поняття та класифікація фінансових криз
1.2. Діагностика і прогнозування розвитку кризового стану
1.3. Сутність, принципи,етапи антикризового управління
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ПРИЧИН КРИЗИ НА ВАТ «СУМИХІМПРОМ» 
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ВАТ «Сумихімпром»
2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ «Сумихімпром»
2.3. Діагностика банкрутства підприємства
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 
3.1. Заходи антикризового фінансового управління
3.2. Оптимізація дебіторської заборгованості в системі управління платоспроможністю підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Класифікація видів фінансових криз
 • Основні фінансово – господарські показники діяльності підприємства ВАТ «Сумихімпром» за період 2010 – 2012 рр.
 • Основні показники майнового стану ВАТ «Сумихімпром» за період 2010 – 2012 рр.
 • Показники фінансової стійкості ВАТ «Сумихімпром» за період 2010 – 2012 рр.
 • Показники ділової активності підприємства ВАТ «Сумихімпром» за період 2010 – 2012 рр.
 • Показники аналізу збитковості ВАТ «Сумихімпром» за 2010 – 2012 рр.
 • Аналіз ліквідності балансу підприємства ВАТ «Сумихімпром» за період 2010 – 2012 рр.,тис. грн.
 • Грошова платоспроможність підприємства за 2010-2012рр.
 • Показники поточної платоспроможності ВАТ «Сумихімпром» за період 2010 – 2012 рр.
 • Значення коефіцієнта Бівера для підприємства ВАТ «Сумихімпром» протягом 2010 – 2012 рр.
 • Результати діагностики ймовірності банкрутства ВАТ «Сумихімпром» за моделлю Альтмана 2012 р.
 • Результати діагностики ймовірності банкрутства ВАТ «Сумихімпром» за моделлю Ліса 2012 р.
 • Результати діагностики ймовірності банкрутства ВАТ «Сумихімпром» за моделлю Таффлера 2012 р.
 • Оцінка ймовірності банкрутства для підприємства ВАТ «Сумихімпром»
 • Алгоритм вибору напряму фінансової стабілізації залежно від значення коефіцієнту чистої поточної платоспроможності
 • Загальні річні затрати за факторинговою операцією
 • Баланс підприємства ВАТ «Сумихімпром» за 2010-2012 рр.
 • Звіт про фінансові результати підприємства ВАТ «Сумихімпром» за 2010-2012 рр.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   82
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Менеджмент | Добавив: great_scientist (12.06.2014)
Переглядів: 399 | Теги: хімічна промисловість, фінансовий стан підприємства, антикризове управління, фінансове управління, банкрутство підприємства
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru