Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка підприємств

Управління процесами технічного розвитку підприємства ПАТ «Азот» (виробник мінеральних добрив) (2012)

Курсова робота: Управління процесами технічного розвитку підприємства ПАТ «Азот» (виробник мінеральних добрив) (2012)


 Сучасні тенденції світової економіки показують, що рівень розвитку країни та добробуту населення багато в чому визначаються здатністю економіки адаптуватися до стрімких темпів науково-технологічного розвитку. Результативність же науково-технологічного прогресу в значній мірі визначається ефективністю нововведень, тобто ефективністю інновацій у формі впровадження нових продуктів і технологій на підприємстві. Головною причиною, яка змушує промислові підприємства вкладати в освоєння досягнень науково-технологічного прогресу мільйони коштів, є гостра конкуренція. З цією метою воно відстежує і прогнозує ситуацію на ринку, лінію поведінки основних і потенційних конкурентів, появу нових наукових і технологічних проривів. На цей процес впливають зовнішні і внутрішні фактори. Він містить в собі певний спектр проблем, вирішенням яких, здебільшого, і займається інноваційний менеджмент.
 Варто зазначити, що на даний момент статистичні дані свідчать про невисокий рівень залучення результатів науково-технічної та інноваційної діяльності на вітчизняні підприємства. Так протягом останніх десяти років валове виробництво продукції в українській промисловості скоротилося більше ніж на 50%, збільшилися диспропорції в структурі виробництва, скоротилася частка продукції кінцевого споживання, промислове обладнання більшості підприємств є застарілим, зокрема, в чорній металургії, хімічній, нафтохімічній та харчовій промисловості зношення обладнання перевищило 70% [1]. Саме тому вітчизняні промислові підприємства потребують технічного переозброєння.
 Об’єктом дослідження курсової роботи є Публічне акціонерне товариство «Азот» (далі ПАТ «Азот») - підприємство хімічної промисловості, яке займається виробництвом мінеральних добрив.
 Предмет дослідження - система управління технічним розвитком підприємства.
 Метою курсової роботи є визначення напрямків удосконалення системи управління технічним розвитком підприємства на основі узагальнення теоретичних підходів до управління техніко-технологічною базою виробництва та результатів аналізу практичного досвіду підприємств.
 Для досягнення поставленої мети в комплексному курсовому проекті вирішені наступні завдання:
 • розкрити основні теоретичні аспекти управління процесами технічного розвитку підприємства;
 • представити організаційно-економічну характеристику підприємства, як суб’єкта господарювання;
 • проаналізувати господарську діяльність ПАТ «Азот»; 
 • провести оцінку фінансової стійкості та ефективності використання основних засобів підприємства;
 • визначити основні напрямки покращення якості управління технічним розвитком підприємства з метою нейтралізації факторів, що негативно впливають на діяльність   підприємства.
 Інформаційною базою дипломної роботи слугували наукові праці вітчизняних і закордонних вчених-економістів, нормативно-правові акти державних органів України, а також фінансова звітність ПАТ «Азот».
 Комплексний курсовий проект складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел, викладених на 51 сторінках комп’ютерного тексту. Вона містить 14 рисунків, 12 таблиць, список використаних джерел з 21 найменування на 2 сторінках.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ
1.1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва 
1.2. Сутність, характеристика та класифікація напрямків технічного розвитку підприємств
1.3. Управління процесом технічного переозброєння в контексті інноваційного розвитку підприємства
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ»
2.1. Загальна характеристика ПАТ «Азот»
2.1.1. Основні види продукції, що виробляє підприємство
2.1.2. Технологія виробництва азотних добрив
2.1.3. Організаційна структура ПАТ «Азот»
2.1.4. Характеристика основних конкурентів ПАТ «Азот»
2.1.5. Аналіз динаміки техніко-економічних показників ПАТ «Азот» за останні п’ять років
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2.1. Аналіз майнового стану ПАТ «Азот»
2.2.2. Аналіз фінансової стійкості ПАТ «Азот»
2.2.3. Аналіз ділової активності ПАТ «Азот»
2.2.4. Аналіз рентабельності ПАТ «Азот»
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   51
  Рік захисту:   2012
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка підприємств | Добавив: great_scientist (21.05.2014)
Переглядів: 985 | Теги: розвиток підприємства, Азот, хімічна продукція, аналіз підприємства, хімічна промисловість, виробник добрив
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru