Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка підприємств

Аналіз маркетингової діяльності виробника лакофарбової продукції ПАТ «Янтар» (2011)

Курсова робота: Аналіз маркетингової діяльності виробника лакофарбової продукції ПАТ «Янтар» (2011)


 Центральне місце в маркетинговій діяльності займає дослідження ринку. Адже саме на ринку найбільш чітко виявляються попит на ті чи інші товари, інтереси і потреби споживачів.  Вивчення їх є головним завданням для кожного підприємця.
Маркетингові дослідження - це збір, обробка і аналіз даних про ринки, конкурентів, споживачів, ціни, ринкові можливості фірми з метою зниження підприємницького ризику в процесі прийняття управлінських рішень.
 До проведення маркетингових досліджень на зовнішньому ринку фірму спонукають різні причини. З одного боку, це послаблення можливостей збуту або зміна кон'юнктури на внутрішньому ринку, обумовлені сповільненням темпів зростання валового національного продукту, проведенням урядом антипідприємницької політики, введенням непомірних податкових платежів, підштовхуванням державою підприємців до виходу за рубіж із метою збільшення надходжень іноземної валюти і скорочення зовнішньоторговельного дефіциту. З іншого боку, фірми можуть бути залучені до зовнішньоторговельної діяльності зростанням можливостей, що відкриваються для їхніх товарів в інших країнах. Не покидаючи внутрішнього ринку, вони можуть знайти для себе і привабливі (навіть попри додаткові витрати і проблеми, пов'язані з операціями за рубежем) зовнішні ринки.
 Активізація підприємницької діяльності в Україні, забезпечення життєдіяльності діючих і новостворених фірм в умовах розгортання конкуренції на ринку неможливі без попереднього проведення маркетингового дослідження, виявлення сприятливих можливостей і бар'єрів у зовнішньому середовищі, пов'язаних з реалізацією цілей фірми.
 Актуальність маркетингових досліджень діяльності на промислових підприємствах визначається насамперед орієнтацією промислових підприємств на задоволення в першу чергу потреб споживачів продукції. Маркетингова діяльність повинна сприяти успішному рішенню, здавалося б, взаємовиключних завдань: підвищувати гнучкість виробництва, швидко міняти асортименти продукції відповідно до запитів споживача й одночасно оперативно впроваджувати нову техніку й технологію.
 Питаннями розробки маркетингових стратегій займалися такі всесвітньо відомими теоретиками і практиками в області стратегічного планування, управління та маркетингу, як І. Ансофф, М. Портер, Ф. Котлєр та інші. 
 Маркетинг є найважливішим напрямком у діяльності будь-якого сучасного підприємства. Його застосування сприяє досягненню відповідності між очікуваннями споживачів і можливостями (ресурсами) підприємства. Маркетингова діяльність містить у собі величезну кількість виконуваних функцій, таких як: проведення маркетингових досліджень, сегментацію ринку, вивчення споживачів, визначення позиції продуктів на ринку й багато чого іншого. Але розрізнене їхнє виконання не приводить ні до чого іншого, як до розтрачання маркетингового бюджету. Тільки ретельно запланована й цілеспрямована маркетингова діяльність, може привести організацію до позитивних фінансових результатів.
 Мета даної курсової роботи - провести аналіз маркетингової діяльності підприємства, розглянути особливості організації та ефективність застосування маркетингових досліджень на зовнішньому ринку. Внести пропозиції щодо вдосконалення ефективності проведення маркетингових досліджень на зовнішньому ринку.
 Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні проблеми організації маркетингових досліджень підприємства на прикладі ПАТ «Коростенський Янтар». Об'єктом дослідження є комплекс маркетингових заходів підприємства, направлений на підвищення обсягу продажів продукції підприємства.
 Маркетинг зачіпає інтереси кожного підприємства і суспільства в цілому. У системі комплексного вивчення ринку перспективність збуту товару на тому або іншому ринку оцінюється на базі ретельного аналізу покупців і товарного асортименту, загальних і специфічних умов його споживання із залученням даних ринкової статистики. Отже, маркетингове дослідження ринку означає насамперед визначення об'єктивних економічних тенденцій його розвитку: попиту, пропонування, ціни, стану конкуренції тощо. В даній роботі увага сконцентрована саме на організації маркетингових досліджень ринку, перш за все закордонного.
 Для досягнення мети дослідження потрібно вирішити такі завдання:
1. Дослідити внутшнє та зовнішнє маркетингове середовище ПАТ «Янтар» ;
2. Дослідити загальні оцінки динаміки розвитку ПАТ «Янтар» за останні 3 роки (2008 – 2010 роки);
4. Провести економічну діагностику та аналіз маркетингової діяльності ПАТ «Янтар»;
5. Виконати SWOT – аналіз внутрішніх проблем розвитку та зовнішніх факторів конкурентного впливу на діяльність ПАТ «Янтар»;
6. Ідентифікувати основні проблеми в діяльності ПАТ «Янтар» та дати оцінку основних напрямків їх вирішення;
7. Розробити заходи підвищення ефективності маркетингової політики ПАТ «Янтар».
 Методи досліджень: історичний метод, метод порівнянь та аналогій, дедуктивний метод, метод проведення горизонтального (індексно-хронологічного) та вертикального (структурно-хронологічного) аналізу показників експорту імпорту продукції та її реалізації на внутрішньому ринку, фінансово-балансової звітності підприємства, побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ(EXCEL).
 Інформаційно-методологічна база досліджень дипломної роботи — звітні документи ПАТ «Янтар» за 2008 - 2010 роки.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДЛІ І. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА
1.1 Аналіз внутрішнього маркетингового середовища ПАТ «Янтар»
1.2 Огляд зовнішнього маркетингового середовища ПАТ «Янтар»
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПАТ «ЯНТАР»
2.1 Аналіз товарної політики
2.2 Аналіз цінової політики підприємства
2.3 Аналіз сучасного стану комунікаційної політики підприємства
2.4 Аналіз сучасного стану логістичної системи
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ
3.1 Оцінка готовності підприємства до реалізації маркетингової стратегії
3.2 Основні напрямки удосконалювання управління маркетинговою діяльністю ПАТ « Янтар»
3.3 Обґрунтування заходів і розрахунок бюджету по удосконаенню управління маркетинговою діяльністю ПАТ «Янтар»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   50
  Рік захисту:   2011
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка підприємств | Добавив: great_scientist (21.05.2014)
Переглядів: 628 | Теги: фарби, лакофарбова продукція, янтар, маркетиногова діяльність, аналіз підприємства, маркетинг, політика підприємства, факи
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru