Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка підприємств

Формування фінансових результатів акціонерного товариства та шляхи їх використання (на прикладі АТП) (2014)

Курсова робота: Формування фінансових результатів акціонерного товариства та шляхи їх використання (на прикладі АТП) (2014)


 На сучасному етапі економічного розвитку України в умовах реальної самостійності суб’єктів господарювання все більшого значення набуває реалізація принципів самоокупності та самофінансування. Основним фактором їхньої реалізації є формування достатнього розміру фінансових результатів, які одночасно завершують цикл діяльності підприємства та виступають необхідною умовою наступного циклу. Прибуток як частина фінансових результатів є найважливішим внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів акціонерних товариств та економічного розвитку держави загалом, основним критерієм ефективності господарської діяльності та якості корпоративного управління, головною метою підприємницької діяльності. Це особливий вид ресурсів акціонерного товариства, що систематично відтворюється, в якому відбиваються взаємозв’язки та реалізуються економічні інтереси всіх суб’єктів корпоративних відносин: акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів по бізнесу, представників громадськості, державних органів та місцевої влади.

 Метою роботи є вивчення теоретико-методичних положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо стратегічного управління формуванням і використанням фінансових результатів акціонерних товариств.
 Досягнення вказаної мети передбачає послідовне вирішення таких завдань:
 - дослідити основні аспекти формування фінансових результатів діяльності акціонерних товариств та задачі їх аналізу;
 - проаналізувати особливості використання фінансових результатів діяльності акціонерних товариств; 
 - вивчити основні засади дивідендної політики акціонерних товариств як специфічного напряму використання прибутку;
 - здійснити аналіз фінансового стану ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954»;
 - визначити механізми формування і використання фінансових результатів на прикладі ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954»;
 - виявити основні шляхи вдосконалення системи формування і використання фінансових результатів діяльності ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954».
 Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають в процесі формування та використання фінансових результатів діяльності ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954».
 Предметом дослідження виступають механізми формування і раціонального використання фінансових результатів акціонерних товариств в умовах ринкової економіки.
 У роботі використані монографічний, статистичний, розрахунково-аналітичний методи, а також методи економічного аналізу, синтезу, групування, аналогії та порівняння.
 Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні документи, матеріали періодичних видань та науково-практичних конференцій, праці українських та зарубіжних вчених, дані ресурсів мережі Інтернет, статистичні дані державного комітету статистики України, фінансова звітність акціонерних товариств.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
1.1. Основні аспекти формування фінансових результатів діяльності акціонерних товариств та задачі їх аналізу
1.2. Особливості використання фінансових результатів діяльності акціонерних товариств
1.3. Основні засади дивідендної політики акціонерних товариств
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАТ «СУМСЬКЕ АТП 15954» ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз фінансового стану ПрАТ «Сумське АТП 15954»
2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності ПрАТ «Сумське АТП 15954»
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАТ «СУМСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15954» ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
3.1. Оцінка ефективності діяльності ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» на основі фінансового важелю
3.2. Збільшення обсягу чистого прибутку за допомогою виявлення та використання резервів зростання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ


Рисунок – Формування чистого прибутку (збитку) підприємства
Рисунок – Структурна схема управління прибутком підприємства
Таблиця – Обсяги реалізованої продукції ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» за 2012 рік
Таблиця – Основні фінансово-економічні показники діяльності ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» за  період з 2010 по 2012 рр.
Таблиця – Факторний аналіз фондовіддачі основних засобів підприємства ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» за  період з 2010 до 2012 рр.
Таблиця – Динаміка основних показників майнового стану ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954», 2010-2012 рр.
Таблиця – Динаміка показників фінансової стійкості ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954», 2010-2012 рр.
Таблиця – Динаміка показників ліквідності ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954», 2010-2012 рр.
Таблиця – Динаміка показників ділової активності ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954», 2010-2012 рр.
Таблиця – Динаміка показників рентабельності ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954», 2010-2012 рр.
Таблиця – Вихідні дані для факторного аналізу валового прибутку ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» за  2010-2012 рр., тис. грн.
Таблиця – Оцінка чистого руху грошових коштів підприємства ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» за період з 2010 по 2012 рр.
Таблиця – Факторний аналіз формування валового прибутку ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» за  2010-2012 рр.
Таблиця – Факторний аналіз чистої рентабельності власного капіталу ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» за 2010-2012 рр.
Таблиця – Напрями використання чистого прибутку ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» за 2010-2012 рр.
Таблиця – Напрями реінвестування чистого прибутку ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» за 2010-2012 рр.
Таблиця – Вихідні дані та результати розрахунку ефекту фінансового важеля за 2010-2012 рр.
Таблиця – Факторний аналіз формування чистого прибутку ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» за  2010-2012 рр., тис. грн.
Таблиця – Показники оплати праці робітників ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» у 2012 р.
Таблиця – Вхідні дані для розрахунку економії від упровадження організаційно-технічних заходів на ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» у 2012 р.
Таблиця – Сумарний розмір зростання прибутку за рахунок використання резервів господарсько-фінансової діяльності ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954»
Таблиця – Баланс підприємства ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» за  2009-2012 рр.
Таблиця – Звіт про фінансові результати підприємства ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» за  2010-2012 рр.
Таблиця – Показники динаміки і складу фінансових результатів ПрАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15954» за  2010-2012 рр.


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   55
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка підприємств | Добавив: great_scientist (03.06.2014)
Переглядів: 327 | Теги: фінансовий стан, автотранспортне підприємство, результати діяльності, фінансові результати, атп
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru