Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Теоретико-методологічні підходи оцінки ліквідності банку (2013)

Курсова робота: Теоретико-методологічні підходи оцінки ліквідності банку (2013)


 Ліквідність банківської системи України на даному етапі її розвитку зберігається на достатньому рівні, про що свідчить значний обсяг вільних залишків на кореспондентських рахунках та інших складових ліквідних  активів. Збереження позитивної динаміки клієнтських коштів дозволяє банкам забезпечити достатній запас вільної ліквідності і коригувати вартість залучених ресурсів з метою підтримки прийнятного рівня операційної прибутковості.
 Разом з тим, ключові проблеми (дисбаланси в структурі активів і пасивів за строками, чутливість операційного грошового потоку до стану економічного та операційного середовищ, а також значний рівень проблемних активів) зберігають тиск на ліквідність банків України. 
 Метою курсової роботи є дослідження науково-методичних засад оцінки ліквідності банку на сучасному етапі розвитку банківської системи України.
 Для досягнення оставленої мети були поставлені та виконані наступні завдання:
- визначено сутність поняття «ліквідність банку» та систематизовано  фактори впливу на неї;
- охарактеризовано технологію та методи оцінки ліквідності банку;
- проведено аналіз ліквідності банків України;
- сформовано рекомендації щодо вдосконалення аналізу ліквідності банків з урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на неї.
 Об’єктом дослідження є ліквідність банку.
 Предметом дослідження є механізм оцінки ліквідності банку в сучасних умовах розвитку банківської системи України.
 Методи, які були використані при написанні курсової роботи: метод порівняння (порівняння поглядів різних дослідників на поняття «ліквідність банку»; фактори, що впливають на ліквідність банку); метод узагальнення (узагальнення підходів до визначення методів оцінки ліквідності банку); метод групування (при групуванні активів та пасивів банків України); методи горизонтального, вертикального, коефіцієнтного аналізу (при вивченні ліквідності банків України); методи табличного та графічного зображення даних (при вивченні ліквідності банків України).
 Теоретико-інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, що регулюють діяльність банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, статті економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів з питань управління ліквідністю банку, фінансова та статистична звітність банків України.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ
1.1. Сутність ліквідності банку та фактори, що її визначають…...
1.2. Фактори впливу на ліквідність банку 
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ
2.1. Технологія оцінки ліквідності банку 
2.2. Методи оцінки ліквідності банку
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Підходи до визначенняопоняття «ліквідність банку»
 • Сутність та структуризація ліквідності банку
 • Фактори впливу на ліквідність банку 
 • Взаємозв’язок управління, аналізу та оцінки ліквідності банку
 • Класифікація аналізу ліквідності банку
 • Порівняльна характеристика методів оцінки ліквідності банку
 • Динаміка складових власного капіталу банківської системи України з 01.01.2011 по 01.01.2013 тис. грн. 
 • Динаміка показників достатності капіталу по банківській системі України за період з 01.01.2011   по 01.01.2013  
 • Динаміка складових зобов’язань банківської системи України з 01.01.2011 по 01.01.2013, тис. грн. 
 • Динаміка складових активів банківської системи України з 01.01.2011 по 01.01.2013 тис. грн. 
 • Динаміка проблемних кредитів банківської системи України за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 
 • Структура кредитного та депозитного портфеля банківської системи України у розрізі строків за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.,% 
 • Динаміка показників ліквідності по банківській системі України за період з 01.01.2011   по 01.01.2013  
 • Динаміка індикаторів фінансової стійкості І 10 (співвідношення ліквідних активів до cукупних активів) та І 11 (співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань) за 2008-2012 рр. 
 • Пiдходи до трaктувaння поняття «лiквiднicть бaнку» 
 • Етапи аналізу банківської діяльності за А. М. Герасимовичем
 • Етапи аналізу банківської діяльності за І. М. Парасій-Вергуненко 
 • Етапи аналізу банківської ліквідності за Ю. Б. Левіною
 • Загальна характеристика аналізу ліквідності банку на кожному рівня управління 
 • Показники ліквідності балансу банку
 • Методи розрахунку VаR
 • Класифікація стрес-тестів на рівні портфелів окремого банку
 • Сутність методів стрес-тестування ліквідності банку
 • Недоліки методів стрес-тестування ліквідності банку
 • Динаміка та структура власного капіталу банківської системи України з 01.01.2011 по 01.01.2013
 • Динаміка та структура зобов’язань банківської системи з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.
 • Динаміка та структура активів банківської системи України з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   71
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (13.06.2014)
Переглядів: 132 | Теги: управління ліквідністю банку, управління ліквідністю, ліквідність банку
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru