Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Банківська справа

Управління ліквідністю комерційного банку ПАТ Банк "Фінанси та Кредит" (2010)

Управління ліквідністю комерційного банку ПАТ Банк "Фінанси та Кредит" (2010)


 Активна інтеграція комерційних банків в міжнародну фінансову систему, яка спостерігається останнім часом ставить на порядок денний питання їх сталості та фінансової стабільності.
 Результатом формування і реалізації фінансової політики комерційного банку має бути його стабільний фінансовий стан, здатність розвиватися у перспективі. А одними з головних критеріїв цього виступають платоспроможність і ліквідність банку як категорії, що визначають здатність банківської установи розраховуватись за своїми зобов’язаннями в поточному і майбутніх періодах. Важлива роль у такому процесі належить управлінню ліквідністю комерційного банку.
 Актуальність теми. Незважаючи на позитивні зрушення в економіці України, що спостерігалися протягом останніх років, існуючий стан речей не можна вважати сприятливим для банківської діяльності. Такі фактори, як відсутність достатньої кількості платоспроможних позичальників, альтернативних кредитуванню напрямків інвестування коштів, недостатній рівень довіри населення до банківської системи, ставлять перед українськими банками надзвичайно складні завдання. У цій ситуації питання управління ліквідністю є життєво важливим для ефективної діяльності банку.  Важливість ліквідності, як окремого банку, так і всієї банківської системи, продемонструвала фінансова криза, яка сильно ослабила позиції банків України. При цьому не слід забувати, що втрата банком своєї ліквідності може стати причиною втрати коштів або навіть банкрутства значної кількості його клієнтів. Це робить банківську ліквідність проблемою не тільки економічного, але й суспільного значення.
 Питання управління ліквідністю комерційних банків розглядаються у працях таких вчених, теоретиків та практиків, як Л. О. Примостка, А. М. Мороз, Г.Т. Карчева, О. Дзюблюк, Г. Загорій, І. Волошин, Т. Іванова, О. Мицак, І. Нужна, Д. Олійник, Лаврушин О. та інших. В їх працях висвітлені окремі підходи до управління ліквідністю комерційних банків, аналізуються показники ліквідності, вивчаються підходи до управління банківською ліквідністю. Разом з тим для багатьох українських банків проблема ліквідності є актуальною, тому постає необхідність розробки комплексного підходу до управління банківською ліквідністю в умовах економіки України.
 Тому метою даної дипломної роботи є поглиблене вивчення сучасних підходів до управління ліквідністю банку та надання пропозицій щодо напрямів удосконалення управління ліквідністю банку.
 Предметом дослідження є стратегія та методи управління ліквідністю банків України.
 Об’єктом дослідження є рівень ліквідності та платоспроможності банку.
 Для реалізації поставленої мети в дипломній роботі необхідно вирішити наступні задачі:

  • визначити економічну сутність ліквідності та платоспроможності комерційного банку;
  • розглянути теоретико-методологічні засади щодо управління ліквідністю банків;
  • проаналізувати нормативно-правові акти НБУ;
  • розкрити механізм існуючих методів управління ліквідністю;
  • проаналізувати систему управління ліквідністю банку "Фінанси та кредит" на основі використання методу показників ліквідності, в тому числі і обов’язкових економічних нормативів;
  • здійснити порівняльний аналіз рівня ліквідності банку "Фінанси та кредит" з іншими банками першої групи та банківської системи України в цілому;
  • визначити розрив між активами і пасивами за строками на основі використання ГЕП-аналізу;
  • провести аналіз внутрішніх нормативних документів щодо управління ліквідністю в банку;
  • визначити шляхи вдосконалення управління ризиком ліквідності в банку;
  • розглянути зарубіжний досвід управління ризиком ліквідності в країнах ЄС та вимоги Базельського комітету щодо управління ліквідністю.

 При написанні даної дипломної роботи використовувалиcь математичні та статистичні методи аналізу, які дають змогу дослідити систему управління ліквідністю та зробити порівняльний аналіз рівня ліквідності комерційного банку з іншими банками, а також метод групувань та графічний метод, що дають змогу зробити поглиблений аналіз предмету дослідження та представити графічно отримані результати.
 Дипломна робота написана на матеріалах Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит".
 Методологічною і інформаційною базою при виконанні дипломної роботи виступає специфіка становлення і розвиток банківської системи України, матеріали нормативного та законодавчого характеру, публікації в спеціальних періодичних виданнях, підручники, внутрішні положення банку та інтернет сайти, використовувались комп’ютерні програми EXCEL та WORD.


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади управління ліквідністю банківських установ
1.1 Економічна сутність ліквідності комерційного банку
1.2 Нормативне та інформаційно-аналітичне забезпечення процесу управління ліквідністю банку
1.3 Теоретичні аспекти процесу управління банківською ліквідністю
1.4 Стратегії і методи управління ліквідністю комерційного банку
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Аналіз системи управління ліквідністю в ПАТ "Банк "Фінанси та кредит"
2.1 Загальна характеристика банку та визначення його місця в банківській системі України
2.2 Аналіз ліквідності за допомогою нормативів та коефіцієнтів
2.3 ГЕП-аналіз розривів між активами і пасивами за строками
2.4 Порівняльний аналіз рівня ліквідності ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" з іншими банками України
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Шляхи вдосконалення процесу управління ліквідності в банку
3.1Світовий досвід управління ліквідністю комерційного банку
3.2Умови активізації управління ліквідністю
3.3Моделювання ризику ліквідності комерційного банку
Висновки до розділу 3
Висновки
Список використаних джерел

Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   магістерська дипломна робота
  Кількість сторінок:   132
  Рік захисту:   2010
  Ціна роботи:   40 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська справа | Добавив: great_scientist (05.04.2012)
Переглядів: 1060 | Теги: охорона праці банк, Фінанси та Кредит, ліквідність, управління ліквідністю
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru