Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Механізм управління ліквідністю банку (2014)

Курсова робота: Механізм управління ліквідністю банку (2014)


 Однією з найбільш важливих завдань управління будь-яким банком є забезпечення відповідного рівня ліквідності та платоспроможності . Ліквідність має важливе значення не тільки для самого банку, але і для його клієнтів. Висока ліквідність є показником того, що клієнт у будь-який момент зможе повернути вкладені кошти або отримати кредит у банку.
 Для банківської системи та економіки в цілому питання ліквідності - це питання довіри і максимально повного задоволення потреб різних секторів економіки у забезпеченні розрахунків, в кредитних ресурсах і розміщенні коштів. Отже, ліквідність окремих комерційних банків визначає стабільність і ефективність платіжної системи країни, стійкість всієї банківської системи.
 В умовах економічної нестабільності дотримання вимог ліквідності і платоспроможності банку та способи їх підтримки з метою забезпечення прибутковості, надійності і стійкості його роботи набувають особливого значення
 Мета роботи полягає у розробці науково-методичного підходу і практичних рекомендацій щодо впровадження методу оцінки ризику ліквідності банку на сонові нечітких множин. 
 Для реалізації поставленої мети було сформульовано наступний ряд завдань: 
 Визначення сутності ліквідності банку, та її видів; 
 характеристика основних факторів впливу на ліквідність банку; 
 аналіз ліквідності банків України та факторів що впливають на її рівень; 
 визначення планування ліквідності банку; 
 аналіз регулювання ліквідності банку; 
 визначення аналізу ліквідності банку; 
 розгляд контролю та моніторинг за ліквідністю банку.
 Об’єктом дослідження в даній роботі є управління ліквідність банку. 
 Предметом дослідження є система фінансових відносин, зумовлених механізмами регулювання, управління та оптимізації банківської ліквідності. 
 Враховуючи мету і основні задачі даного дослідження були використані такі загально наукові методи як аналіз і синтез при вивченні теоретичної сутності поняття економічної ефективності і підходів щодо її класифікації, методи порівняння, групування і графічного зображення даних при аналізі діяльності банку на ринку, загально наукові методи пізнання як системність і комплексність. 
 Основною інформаційною базою послужили нормативні і законодавчі акти, що регулюють здійснення банками операцій; праці вітчизняних і зарубіжних вчених, спеціалістів в сфері даного дослідження, монографічні роботи, статті, а також базові положення економічної науки, матеріали наукових конференцій, семінарів, докладів.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ
1.1. Ліквідність банку як економічна категорія
1.2. Фактори формування ліквідності банку
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ
2.1. Планування ліквідності банку
2.2. Оцінка і аналіз ліквідності
2.3. Регулювання ліквідності банку
2.4. Моніторинг і контроль ліквідності банків
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
3.1. Аналіз сучасного стану ліквідності банків України
3.2. Регулювання ліквідності банку
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунок – Класифікація внутрішніх факторів, що впливають на ліквідність банку
Рисунок – Класифікація зовнішніх факторів, що впливають на ліквідність банку
Таблиця – Фактори впливу на ліквідність банку та зазначення напрямку їх дії
Рисунок - Види фінансового планування у банках
Таблиця – Коефіцієнти ліквідності банку
Рисунок – Алгоритм оцінки ліквідності банку
Таблиця – Характеристика стратегій регулювання  ліквідності
Рисунок – Алгоритм регулювання ліквідності банку
Рисунок – Динаміка основних показників банківської системи України  станом на 01.01.2007 – 01.04.2014
Рисунок – Структура активів банків України станом на 01.04.2014, %
Таблиця – Динаміка активів банків України станом на 01.01.2009-01.04.2014 рр.
Рисунок – Динаміка обсягів резервів за активними операціями та частка простроченої заборгованості за кредитами станом на 01.01.2008-01.04.2014 рр.
Рисунок – Структура пасивів банків України станом на 01.04.2014, %
Таблиця – Динаміка пасивів банків України станом на 01.01.2008-01.04.2014,  млн. грн.
Рисунок – Динаміка іноземного капіталу в банківській системі України станом на 01.01.2007-01.04.2014, од.
Рисунок – Динаміка коштів суб’єктів господарювання та фізичних осіб станом на 01.01.2007-01.04.2014 
Таблиця – Бальна і вагова оцінка показників оцінки ліквідності
Таблиця – Показники ліквідності по банківській системі України станом на 01.01.2008-01.04.2014
Рисунок – Фактичні та нормативні значення показників ліквідності станом на 01.01.2008-01.04.2014, %
Рисунок – Індикатори фінансової стійкості 2008-2013 рр.
Рисунок – Динаміка обсягів кредитування банків за 2008-2014 рр.
Рисунок – Динаміка процентних ставок на міжбанківському кредитному ринку, облікова ставка та середньозважена ставка за інструментами рефінансування НБУ станом на 01.01.2008-01.04.2014 рр., %
Таблиця – Підходи до розуміння поняття ліквідність


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   60
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (03.06.2014)
Переглядів: 252 | Теги: управління ліквідністю, ліквідність, ліквідність банку
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 577

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru