Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі м’ясокомбінат «Довір'я» (2015)

Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі м’ясокомбінат «Довір'я» (2015)​


 Під час навчання у вищих навчальних закладах студентам необхідно отримані знання вміло застосовувати на практиці. Саме для цього створено виробничу практику на підприємстві. 
 Підприємство — самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. Головна сутність підприємства полягає в тому, що воно має на меті одержання прибутку, його діяльність спрямована на отримання прибутку.
 В нинішній час, за умов переходу економіки до ринкових відношень, підвищується самостійність підприємств, їхня економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Все це значно збільшує роль аналізу їхнього фінансового стану: наявності, розміщення і використання грошових засобів.
 Результати такого аналізу потрібні передусім власникам, а також кредиторам, інвесторам, постачальникам, менеджерам і податковим службам. 
 Головна мета даної роботи - дослідити фінансовий стан підприємства ТзОВ  «Довір'я»,  виявити основні проблеми фінансової діяльності і дати рекомендації по вдосконаленню організації фінансового аналізу на підприємстві.
 Виходячи з поставленої мети, можна сформувати задачі:
•    попередній огляд балансу і аналіз його ліквідності;
•    характеристика майна підприємства: основних і оборотних засобів і їхньої оборотності, виявлення проблем;
•    характеристика джерел засобів підприємства: власних і позичкових;
•    оцінка фінансової стійкості;
•    розрахунок коефіцієнтів ліквідності;
•    аналіз прибутку і рентабельності;
•    розробка заходів по поліпшенню організації аналізу фінансово - господарської діяльності.
 Для вирішення вищеназваних  задач була використана річна бухгалтерська звітність  «Довір'я»  за 2012, 2013 та 2014 роки, а саме:
•    Бухгалтерський баланс (форма № 1 по ОКУД),
•    Звіт про фінансові результати (звіт про прибутки і збитки) (форма № 2 по ОКУД)
 Об'єктом дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю «Довір'я», м. Городок.
 Предмет аналізу - фінансові процеси підприємства і кінцеві виробничо - господарські результати його діяльності.
 При проведенні даного аналізу були використані наступні прийоми і засоби:
    горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз,
    аналіз коефіцієнтів (відносних показників),
    порівняльний аналіз.
 В даній роботі проводиться аналіз фінансової діяльності ТзОВ «Довір'я». Підприємство виготовляє м'ясні та молочні ковбаси.  Загалом номенклатура продукції складає 87 найменувань м'ясних продуктів.  М'ясна продукція відповідає існуючій нормативно - технічній документації на сьогоднішній день. Робота підприємства необхідна і важлива для місцевої економіки з позиції випуску життєво - необхідних продуктів.
 До складу роботи входять: вступ, шiсть розділів, висновки та список використаних джерел.
 В першому розділі подано аналіз галузі діяльності підприємства. Подано  економічну характеристику галузі, особливостей діяльності, продукції (робіт, послуг), її значення і місце в економіці. Також в першому розділі є аналіз стану ринку продукції м’ясопереробної галузі України, а також аналіз ринкового середовища у галузі виробництва ковбасних виробів. В розділі другому описана  характеристика організаційно - правових засад діяльності ТзОВ «Довіря». А саме основнi положення установчих документiв, відомості про підприємство, історія підприємства, статистичні дані, юридичний статус та відповідальність товариства, а також, мета та предмет діяльності підприємства. 
 У третьому розділі охарактеризовано маркетингову діяльність товариства. А саме описано цілі підприємства « Довіря», асортимент продукції та рекламні заходи, які проводить підприємство, персонал та його матеріальне заохочення. Наступний - Доходи,видатки та фiнансовi результати дiяльностi ТзОВ «Довіря». П’ятий розділ присвячено  охоронi навколишнього середовища та безпецi праці. В останньому розділі наведено кілька пропозицій, що стосуються розв’язання аналізованої проблеми.
 Інформаційними джерелами дослідження стали праці вітчизняних та закордонних економістів, соціологів, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, а також інформаційно-аналітичні матеріали та офіційні сайти, фінансова і статистична звітність.


ЗМІСТ


Вступ
Розділ 1. Аналіз галузі діяльності підприємства 
1.1    Аналіз стану ринку продукції м’ясопереробної галузі України
1.2    Аналіз ринкового середовища підприємств у галузі виробництва ковбасних виробів
Розділ 2. Організаційні засади діяльності підприємства
2.1 Історія підприємства
2.2 Статистичні дані
2.3 Юридичний статус та відповідальність товариства
2.4 Мета та предмет діяльності товариства
Розділ 3. Маркетингова діяльність підприємства
Розділ 4. Організація та аналіз планово – економічної роботи  на     підприємстві
4.1 Аналіз виробничої та фінансової діяльності підприємства
4.2 Проблематика господарсько – фінансової діяльності
4.3 Статутний капітал
4.4 Покриття прибутку та збитків
Розділ 5. Дослідження балансу та звіту про прибутки  ТзОВ «Довір'я»
5.1. Аналіз динаміки валюти балансу , платоспроможності підприємства і ліквідності його активів.
5.2. Визначення коефіцієнта оборотності запасів   
5.3. Оборот дебіторської і кредиторської заборгованості.
5.4. Аналіз структури капіталу, прибутковості підприємства та продуктивності праці 
Розділ 6: Діяльність підприємства в сфері охорони навколишнього середовища та соціального захисту працюючих.
Висновки
Список використаної літератури


  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   70
  Рік захисту:   2015
  Ціна роботи:   52 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (12.02.2016)
Переглядів: 751 | Теги: звіт м'ясокомбінат, м'ясокомбінат, практика м'ясокомбінат
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru