Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження навчальної практики з дисципліни «Інвестування» (2014)

Звіт про проходження навчальної практики з дисципліни «Інвестування» (2014)


 Інвестиція (від лат. invest, вкладення коштів) — господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції. 
 Поняття інвестиційна діяльність визначається законом України про інвести-ційну діяльність як сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави, щодо реалізації інвестицій, яка здійснюється на основі державного інвестування, іноземного, спільного, інвестування на основі приватної та колективної власності. 
 На рівні підприємства під інвестиційною діяльністю розуміють процес обґрунтування і реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, які сприяють розширенню економічного потенціалу підприємства. 
 Інвестиційна діяльність є однією з головних умов успішного розвитку економіки України. Її активність змінюється в залежності від внутрішніх та зовнішніх умов. Реалізація довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку країни вимагає нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення структури інвестиційних джерел і оптимізації напрямків їх використання відповідно до пріоритетів економічного зростання.
 Основні завдання навчальної практики з інвестування:
1. обґрунтувати ідею інвестиційного проекту, визначити цілі та завдання інвестування;
2. на основі зведеної статистичної інформації провести аналіз інвестиційного клімату та оцінити інвестиційну привабливість галузі сільського виробництва;
3. оцінити інвестиційну привабливість підприємства із позиції зовнішнього інвестора;
4. здійснити економічну оцінку можливих джерел фінансування інвестиційного проекту;
5. провести розрахунки по ефективності реалізації інвестиційного проекту;
6. проаналізувати стратегічні напрями інвестиційної діяльності підприємства;
7. володіти методами розробки бізнес планів інвестиційних проектів та техніко-економічного обґрунтування.
 Інвестиційний проект – по реальному інвестуванню може бути представлений у вигляді:
- інвестицій у підвищенні ефективності виробництва (такі проекти пов’язанні із реконструкцією та перекваліфікацією персоналу, розширенням ринків збуту та завоювання нових сегментів ринку);
- інвестицій у розширення виробництва (тобто розширення виробництва продукції для ринків, що уже сформовані);
 - інвестиції у створення нових підприємств пов’язанні із вкладанням коштів у нові підприємства, або у нову продукцію, яка раніше на підприємстві не вироблялася;
 - інвестиції для задоволення потреб державних органів (здійснюються у разі екологічних вимог, безпеки продукції або життєдіяльності населення).
 Інвестиційна привабливість регіону – це інтегральна характеристика кожного окремого регіону в порівнянні з іншими регіонами країни з позиції здійснення в них інвестиційної діяльності. Одним із методів оцінки інвестиційної привабливості регіону є застосування принципу розрахунку дистанції віддалення від «еталону». Нашим об’єктом   дослідження інвестиційної привабливості є ННДЦ БНАУ.
 В основі аналізу інвестиційної привабливості лежить поглиблений аналіз ре-зультатів виробничо-господарської діяльності за попередні роки та оцінка перспектив його подальшого розвитку. Вагоме значення приділяється показникам оцінки економічного потенціалу та фінансовим результатам діяльності.


ЗМІСТ


Вступ
Розділ 1. Оцінка інвестиційної привабливості об’єкта досліджень
1.1. Інвестиційна привабливість України
1.2. Інвестиційна привабливість регіону
1.3. Інвестиційна привабливість галузі сільського господарства
1.4. Інвестиційна привабливість ННДЦ БНАУ
Розділ 2. Розрахунок чистого грошового потоку та оцінка ефективності інвестиційного проекту
Висновки
Список використаної літератури


  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   44
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   35 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (26.11.2014)
Переглядів: 770 | Теги: звіт інвестування, інвестування, інвестиції, практика інвестування
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru