Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка

Механізми регулювання процесів іноземного інвестування, їх характеристики та особливості (2013)

Курсова робота: Механізми регулювання процесів іноземного інвестування, їх характеристики та особливості (2013)


 На сучасному етапі розвитку Україна внаслідок трансформаційних процесів у минулому переживає період нестабільності та становлення економічної, правової та соціальної структур.  Будь-які зміни подібного характеру не проходять без значних витрат ресурсів, а зміни в масштабі цілої країни мають потребу в залученні капіталів колосального масштабу. На жаль, наша економіка не може забезпечити достатній рівень інвестування. Внутрішні інвестиції гальмуються нерозвинутістю вітчизняно-го фондового ринку, а також станом банківської системи України. У результаті цьо-го, питання залучення інвестиційних ресурсів із-за кордону є досить актуальними вже протягом тривалого періоду часу. Не зважаючи на це, ситуація з зовнішніми ка-піталовкладеннями теж складається не кращим чином і є наслідком несприятливого інвестиційного клімату та нестабільного законодавства. Хоча спостерігається тенде-нція до збільшення обсягів зовнішніх інвестиційних потоків, усе одно країна відчу-ває їх нестачу.
 У сучасних умовах господарювання в Україні інвестиції є одним із найважли-віших засобів забезпечення виходу країни з кризи, досягнення реальних структур-них зрушень в економіці, технологічного переозброєння, підвищення якісних показ-ників господарської діяльності на мікро- та макрорівнях. Міжнародний досвід країн, які реформують економіки постсоціалістичного типу, свідчить про те, що саме ті з них, які спромоглися залучити значні обсяги інвестиційних надходжень від інших країн, досягли найвищих темпів соціально-економічного розвитку, найбільш успіш-но розв'язують завдання геоекономічного порядку.  Теоретичне обґрунтування кри-теріїв оптимізації механізмів іноземного інвестування до української економіки є важливим задля покращення результативності означеного процесу, а самі капітали закордонного походження можуть та повинні відіграти важливу стабілізаційну роль, постати прискорювачем росту. Тому вивчення ефективності використання інозем-них інвестицій в Україні є на сьогодення одним із найактуальніших завдань еконо-мічної науки.
 Фундаментальні питання, пов'язані з даною проблематикою, розглядалися в працях Дж. Стіглиця, Д. Кауфмана, Ф. Моділь`яні, Ч. Паттена, Дж. Розенберга, Д. Сакса, У. Тіссена, П. Фішера, Д. Шапіро. Дослідженням іноземних інвестицій за-ймались такі сучасні провідні вчені-економісти, як: Г.Л. Вербицька, С.П. Чапран, С.Т. Дуда, Ю.Б. Клепцова, Т.Т. Гринів С. М. Тесля, В.А. Худавердієва, Л.М. Шик О.В. Гаврилюк, В.В. Стадник, Н.І Непогодіна, В.В Борщевський, А.С Міхайловська, А.П. Дука та інші. 
 Мета даної курсової роботи полягає у визначенні ролі іноземного інвестування в економіці України на сучасному етапі та перспектив його розвитку в майбутньому. Виходячи з мети курсового дослідження завданнями роботи можна рахувати:

  • визначення економічної сутності та структури іноземного інвестування в си-стемі відкритої економіки;
  • дослідження ролі та значення іноземних інвестицій в економіку України, ви-значення природи та особливостей іноземного інвестування в економіку кра-їни на сучасному етапі її розвитку;
  • оцінка інвестиційних проблем розвитку України в умовах ринкової трансфо-рмації;
  • визначення пріоритетних практичних цілей та шляхів збільшення іноземного інвестування в економіку України. 

 Об'єктом дослідження є інвестиційна сфера національної економіки України. 
 Предметом дослідження виступають механізми регулювання процесів інозем-ного інвестування, їх характеристики та особливості, виходячи з досвіду, що нако-пичений в світовій практиці.
 Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є комплексний і системний аналіз досліджуваних явищ, діалектичний та історичний методи пізнан-ня, критичне використання економічних теорій, що лежать в основі регулювання ін-вестиційного процесу.
 Структурно курсова робота складається з вступу, чотирьох розділів, в яких знайшли відображення практичне рішення намічених автором завдань роботи, ви-сновків та списку використаної в процесі дослідження літератури. 


ЗМІСТ


Вступ
1. Економічна сутність та класифікація іноземного інвестування, його роль в сучасні економіці
2. Вплив іноземного капіталу на розвиток економіки країни-репіцієнта
3. Визначення ролі іноземного інвестування в економіку України, основні реалії та тенденції
4. Шляхи зростання інвестиційної привабливості України для іноземних інвесторів
Висновки
Список використаної літератури


Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   40
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка | Добавив: great_scientist (11.04.2014)
Переглядів: 273 | Теги: особливості, характеристики, інвестування, (2013), іноземного, Механізми, та, їх, процесів, регулювання
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru