Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка

Іноземні інвестиції та державне регулювання інвестиційної діяльності (2013)

Курсова робота: Іноземні інвестиції та державне регулювання інвестиційної діяльності (2013)


 Одним із показників, що характеризує економічний розвиток країни, її конкурентоспроможність, ступінь інтеграції країни у світове співтовариство є обсяг іноземних інвестицій. Інвестиційна активність сприяє підвищенню загального соціально-економічного рівня країни, створюючи додаткові робочі місця, впроваджуючи новітні технології, сприяючи адаптації національних підприємств до світових вимог.
 Звідси випливає необхідність вирішення питання щодо залучення та ефективного використання іноземних інвестицій. Вирішення цього завдання насамперед залежить від виваженої державної політики у регулюванні іноземного інвестування.
 Сучасною тенденцією в сфері іноземного інвестування є те, що за останні 12 років українах, що розвиваються, обсяг залучення інвестицій збільшився з 20 % до 52 % і вперше перевищив обсяг залучення інвестицій в розвинені країни.
 Основною проблема інвесторів на сучасному етапі є їх невизначеність, яка пов’язана низкою передбачуваних факторів ризику, зокрема обумовлених кризою єврозони. Крім того виникає багато макроекономічних питань щодо рівня зайнятості, масштабів міжнародної торгівлі і зростання ВВП.
 Жорстка конкуренція прямих іноземних інвестицій на світовому ринку між країнами-реципієнтами вимагає виробляти правові підстави урядом як розвинених країн, так і країн, що розвиваються, для належного функціонування іноземного капіталу всередині країни з огляду на міжнародні тенденції.
 Держава може цілеспрямовано впливати на формування в країні сприятливого інвестиційного середовища, що являє собою сукупність економічних, інституційних та правових умов. Такі умови визначають особливості руху капіталів, правила функціонування різних форм інвестицій, умови їх залучення та використання.
 Важливим напрямом державної інвестиційної політики є законодавче забезпечення і захист інтересів інвесторів. Збільшення обсягів інвестицій залежить від ефективних механізмів удосконалення нормативно-правового, економічного, інформаційного забезпечення, пов'язаного з державним управлінням інвестиційною діяльністю.
 Метою даної курсової роботи є аналіз особливостей державного регулювання інвестиційного процесув розвинених країнах та виявлення основних інвестиційних тенденцій на сучасному етапі.
 Досягнення цієї мети полягає у вирішенні наступних задач: з’ясуванні економічної сутності іноземних інвестицій, виявленні переваг та недоліків міжнародного інвестування для економіки країни, аналізі структури міжнародного інвестування, аналізі державної інвестиційної політики провідних розвинених країн, враховуючі сучасні умови розвитку світового господарства.
 Об’єктом дослідження є процес іноземного інвестування  на сучасному етапі в розвинених країнах. Предметом дослідження курсової роботи є практичні аспекти державного регулювання інвестиційним процесом в сучасних умовах.
 У процесі написання курсової роботи були використані різні дослідження сучасних зарубіжних та вітчизняних вчених з цієї тематики. Були опрацьовані праці наступних вчених: Є.М. Терехов, В.І. Любівов, О.І.Рогач, А.І. Білий, Д.М. Купрянов, Т.В. Майрова та інші.
 Для оцінки статистичних даних були використані робочі матеріали WorldBank, Unctadstat, InternationalMonetaryFund, EuropeanCommission, Державного комітету статистики України та інші.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
1.1. Сутність поняття «інвестиції», їх класифікація та форми використання 
1.2. Роль іноземного інвестування як одного з основних факторів соціально-економічного розвитку країни
1.3. Обґрунтування необхідності державного регулювання в залученні іноземних інвестицій
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ
2.1. Основні тенденції зміни структури іноземного інвестування на сучасному етапі
2.2. Аналіз факторів залучення іноземних інвестицій
2.3. Особливості державного регулювання іноземних інвестицій в провідних розвинених країнах світу
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН В СУЧАСНИХ УМОВАХ
3.1. Основні проблеми формування привабливого інвестиційного клімату в розвинених країнах в сучасних умовах
3.2. Шляхи вдосконалення інвестиційного клімату в розвинених країнах 
ВИСНОВКИ
АНОТАЦІЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Класифікація інвестицій за різними ознаками
 • Вплив іноземних інвестицій на економіку країни-експортера та країни-імпортера
 • Форми державного регулювання інвестиційного процесу
 • Потоки прямих іноземних інвестицій за регіонами, 2010-2012 рр., млрд. дол. США
 • Країни-лідери за ввезенням прямих іноземних інвестицій в 2012 році, млрд. дол.
 • Розподіл потоків прямих іноземних інвестицій між розвинутими країнами в 2012 році
 • Регіональна структура прямих іноземних інвестицій, 2010-2012 рр., %
 • Найбільші країни-інвестори в 2012 році, млрд. дол. США
 • Зміни в національних режимах регулювання інвестиційної політики в 2003-2012 роках, кількість заходів
 • Найбільш важливі фактори, які впливають на розміщення компаній у % від загального числа відповідей
 • Найбільш важливі критерії розміщення інвестицій за секторами
 • Рейтинг«DoingBusiness-2013»: легкість ведення бізнесу та захист інвесторів, 2012 р.
 • Основні заходи, необхідні для покращення інвестиційного клімату в розвинених країнах
 • Методи стимулювання іноземної інвестиційної діяльності
 • Країни з найбільшим припливом прямих іноземних інвестицій в 2008-2012 рр., млн. дол. США
 • Країни з найбільшим відтоком прямих іноземних інвестицій в 2008-2012 рр., млн. дол. США 
 • Приплив прямих іноземних інвестицій в розвинені країни в 2008-2012 рр., млн. дол. США 
 • Відтік прямих іноземних інвестицій з розвинених країн в 2008-2012 рр., млн. дол. США 
 • Рейтинг«DoingBusiness-2013»

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   66
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка | Добавив: great_scientist (12.06.2014)
Переглядів: 345 | Теги: іноземні інвестиції, державне регулювання, інвестиції
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru