Головна » Навчальні матеріали » Лекції » РПС

Регіональна економіка [курс лекцій]

ЗМІСТ

Лекція 1. Предмет, метод і завдання дисципліни.
1. Поняття про предмет дослідження науки «Регіональна економіка». 
2. Місце дисципліни в системі наукових дисциплін, його мета і завдання. 
3. Теоретико-методологічні основи «Регіональної економіки».
 
Лекція 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.
1. Економічні закони і закономірності розміщення продуктивних сил. 
2. Принципи розміщення продуктивних сил. 
3. Фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів
 
Лекція 3. Економічне районування та територіальна організація господарства.
1. Основні форми територіальної організації господарства. 
2. Основи економічного районування.
 
Лекція 4. Регіон в системі територіального поділу праці.
1. Нові парадигми та концепції регіону. 
2. Типологізація регіонів. 
3. Поняття  про територіальний поділ праці. 
4. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів.
 
Лекція 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики.
1. Поняття регіональної економіки та регіональної політики. 
2. Регіональна економічна політика, її сутність та завдання. 
3. Напрями регіональної політики.
 
Лекція 6.  Механізм реалізації регіональної економічної політики.
1. Проблеми реалізації регіональної економічної політики. 
2. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави. 
3. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. 
4. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіону.
 
Лекція 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах
1. Суть господарського комплексу. 
2. Народногосподарський комплекс України. 
 
Лекція 8. Природний та трудоресурсний потенціал України.
1. Природні передумови. 
2. Природно-ресурсний потенціал України. 
3. Демографічні передумови розміщення продуктивних сил. 
4. Трудоресурсний потенціал.  
 
Лекція 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення.
1. Суть і класифікація міжгалузевих комплексів. 
2. Паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, хіміко-лісовий, будівельнийкомплекси. 
3. Комплекс галузей легкої промисловості. 
4. Агропромисловий комплекс. 
5. Рекреаційний комплекс.
 
Лекція 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем
1. Виробнича інфраструктура регіону
2. Соціальна інфраструктура
 
Лекція  11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку
1. Сучасне економічне районування України
2. Центральноукраїнський економічний район
3. Західноукраїнський економічний район
4. Донецько-Придніпровський економічний район
5. Північно-східний економічний район
6. Причорноморський (Південний) економічний район
 
Лекція 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція і європейські та інші світові структури
1. Економічна інтеграція. Економічні союзи
2. Форми зовнішньоекономічної діяльності. Зони спільного підприємництва. 
3. Зовнішньоекономічні звязки України.
 
Лекція 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил
1. Основні загальноекономічні показники розвитку регіону та аналіз його економічного потенціалу
2. Характеристика загального рівня соціально-економічного розвитку регіону
 
Лекція 14. Наукові засади раціонального природокористування. 
1. Предмет, метод і завдання екології
2. Екосистеми та їхня структура
3. Критерії ефективності та основні етапи господарювання в царині природокористування в Україні
4. Принципи раціонального природокористування
 
Лекція 15. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації.
1. Контроль та управління якістю атмосферного повітря, води, ґґрунтів. Екологічний моніторинг і його види.  
2. Основи екологічного нормування. 
3. Система екологічної інформації.
 
Лекція 16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишньоо середовища.
1. Пріоритетність природоохоронних інтересів. 
2. Організаційна структура управління природоохоронною сферою. 
3. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності.  
 
Лекція 17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності.
1. Природоохоронні заходи та принципи їх економічного обґрунтування. 
2. Показники економічної ефективності природозахисних витрат. 
3. Соціальна та економічна ефективність безвідходних і маловідходних технологій.
 
Лекція  18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища
1. Організаційна структура управління раціональним природокористуванням та охоронного довкілля у США, Японії, Канаді. 
2. Структура державного управління природоохоронними програмами. 
3. Економічні важелі управління природокористуванням. 
4. Міжнародне співробітництво в царині охорони навколишнього середовища.

скачать Регіональна економіка [курс лекцій]

Подібні роботи


Категорія: РПС | Добавив: admin (16.09.2012)
Переглядів: 3522 | Теги: П., Регіональна, Качана., текст, Тернопіль, підручник, економіка, Є., ред., за
Форма входа
Що шукаємо?
БЖД
Банківський менеджмент
Банківські операції
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Гроші та кредит
Економіка праці і СТВ
Економічний аналіз
ЕММ
Контроль та ревізія в митних органах
Історія економіки та економічної думки
Інформаційні системи і технології
Страхові послуги
Страхування
Культурологія
Макроекономіка
МВФКВ (Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини)
Менеджмент
Митна справа
Міжнародна економіка
Міжнародні біржові ринки
Мікроекономіка
Місцеві фінанси
Правознавство
РПС
Облік і аудит
Основи наукових досліджень
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Фінансове регулювання ЗЕД
Фіскальна безпека
Фіскальне адміністрування
Інвестування
Соціальне страхування
Політологія
Економіка і фінанси страхових фірм
Стратегічне управління
Менеджмент персоналу
Патентознавство
Історія української культури
Психологія і педагогіка
Основи наукових досліджень (ОНД)
Професійна етика
Податковий менеджмент
Статистика
Економіка підприємств
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru