Головна » Навчальні матеріали » Підручники » Банківські операції

Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.

ЗМІСТ

  ВСТУП

ГЛАВА 1 . ВИДИ БАНКІВ І ПОРЯДОК ЇХ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
1.1 . Суть і функції банків у ринковій економіці
1.2 . Поняття та особливості функціонування банківської системи
1.3 . Види банків та банківських об'єднань
1.4 . Порядок створення та реєстрації банків в Україні
ГЛАВА 2 . ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
2.1 . Організаційна структура і управління банком
2.2 . Розвиток банківської системи України
2.3 . Сутність і класифікація банківських операцій
2.4 . Ліцензування банківської діяльності
ГЛАВА 3 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
3.1 . Банківські ресурси , їх види та класифікація
3.2 . Структура і функції власного капіталу банку
3.3 . Порядок формування основних складових власного капіталу банку
3.4 . Регулювання нормативів капіталу банківських установ
ГЛАВА 4 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ
4.1 . Поняття залучених банківських ресурсів
4.2 . Характеристика депозитних операцій комерційних банків
4.3 . Договірне регулювання вкладних операцій
4.4 . Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
ГЛАВА 5 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З запозичення коштів
5.1 . Поняття і класифікація запозичених ресурсів банківських установ
5.2 . Суть і значення міжбанківського кредитування при формуванні запозичених ресурсів
5.3 . Види , порядок надання та погашення кредитів рефінансування
5.4 . Особливості емісії банком власних боргових зобов'язань
ГЛАВА 6 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБІГУ
6.1 . Загальна характеристика платіжного обороту
6.2 . Поняття системи безготівкових розрахунків та способи їх організації
6.3 . Правила документообігу при здійсненні банками безготівкових розрахунків
6.4 . Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у банках
6.5 . Характеристика форм безготівкових розрахунків
6.5.1 . Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
6.5.2 . Розрахунки із застосуванням платіжних вимог- доручень
6.5.3 . Розрахунки платіжними вимогами
6.5.4 . Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
6.5.5 . Розрахунки за акредитивами
6.5.6 . Розрахунки при здійсненні заліку взаємної заборгованості
6.5.7 . Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування
6.6 . Порядок здійснення міжбанківських розрахунків
6.6.1. Необхідність , сутність і класифікація міжбанківських розрахунків
6.6.2 . Система електронних платежів Національного банку України
6.6.3 . Відкриття та закриття кореспондентських рахунків банків
6.6.4 . Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП
ГЛАВА 7 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ГОТІВКОЮ
7.1 . Завдання банків з організації готівкового грошового обігу
7.2 . Вимоги до організації готівкових розрахунків
7.3 . Порядок оформлення касових операцій
7.4 . Порядок здійснення касових операцій у банківських установах
7.5 . Операції банків з готівковими для своїх клієнтів
7.6 . Порядок прогнозування касових оборотів
7.7 . Емісійно -касова діяльність Національного банку України
ГЛАВА 8 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З Платіжні картки
8.1 . Сутність і основні види платіжних карт
8.2 . Емісія , еквайринг та операції із застосуванням платіжних карток
8.3 . Розрахунки з використанням платіжних карт
8.4 . Національна система масових електронних платежів
ГЛАВА 9 . КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
9.1 . Класифікація кредитних операцій банків
9.2 . Поняття кредитного механізму і основні етапи процесу банківського кредитування
9.3 . Особливості видачі позичок і порядок їх оформлення
9.4 . Кредитний ризик і методи управління ним
9.5 . Оцінка кредитоспроможності клієнта як метод мінімізації кредитного ризику
9.6 . Форми забезпечення повноти та своєчасності повернення позик
9.7 . Порядок формування і використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків
9.8 . Кредитна політика банківських установ
ГЛАВА 10 . ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ І ПОГАШЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТУ
10.1 . Бланковий кредит і кредит під заставу цінних паперів
10.2 . Контокорентний кредит і овердрафт
10.3 . Консорціумний та паралельний кредит
10.4 . Іпотечний кредит
10.5 . Особливості банківського кредитування фізичних осіб
10.5.1 . Суть , види та особливості кредитування фізичних осіб
10.5.2 . Кредитування фізичних осіб на споживчі цілі та невідкладні потреби .
10.5.3 . Кредити фізичним особам довгострокового характеру
10.5.4 . Контроль за цільовим використанням споживчого кредиту та його своєчасним погашенням
10.5.5 . Особливості кредитування позичальника фізичної особи - приватного підприємця
10.5.6 . Робота банку з проблемними споживчими кредитами
10.6 . лізинговий кредит
10.7 . Банківське кредитування зовнішньоекономічної діяльності
10.7.1 . Основні різновиди кредитування експортно -імпортних операцій .
10.7.2 . Особливості отримання банками кредитів від нерезидентів
ГЛАВА 11 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ
11.1 . Поняття векселів та характеристика їх основних видів
11.2 . Класифікація операцій комерційних банків з векселями
11.3 . Порядок здійснення кредитних операцій з векселями
11.4 . Гарантійні операції банків з векселями
11.5 . Розрахункові та комісійні операції банків з векселями
ГЛАВА 12 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
12.1 . Сутність і класифікація операцій банків з цінними паперами
12.2 . Емісійна діяльність банків на фондовому ринку
12.3 . Формування банківського портфеля цінних паперів
12.4 . Формування резервів на відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами
12.5 . Банківські послуги на фондовому ринку
12.6 . Методи управління портфелем цінних паперів банківської установи

ГЛАВА 13 . ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
13.1 . Поняття і класифікація валютних операцій банків
13.2 . Організаційно - правові передумови здійснення валютних операцій
ГЛАВА 14 . ТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
14.1 . Здійснення основних видів операцій банків з купівлі -продажу іноземної валюти
14.2 . Операції банків з організації міжнародних розрахунків
14.2.1 . Документарний акредитив як форма міжнародних розрахунків
14.2.2 . Інкасова форма розрахунків
14.2.3 . Міжнародні розрахунки за допомогою банківського переказу
14.3 . Банківський контроль розрахунків за експортними , імпортними та міжнародними лізинговими операціями
14.4 . Відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів
ГЛАВА 15 . НЕТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
15.1 . Операції з готівковою іноземною валютою
15.2 . Операції банків з дорожніми чеками
15.3 . Міжнародні грошові перекази фізичних осіб
ГЛАВА 16 . МІЖБАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
16.1 . Організація торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку
16.2 . Організація кореспондентських відносин з іноземними банками
16.3 . Основи фундаментального і технічного аналізу валютного ринку
16.4 . Управління валютним ризиком комерційного банку
ГЛАВА 17 . ОПЕРАЦІЇ З НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
17.1 . Сутність і класифікація банківських послуг
17.2 . Банківські гарантії та поручительства
17.3 . Факторингові послуги банків
17.4 . Трастові послуги банків
17.5 . Посередницькі , консультаційні та інформаційні послуги банків
17.6 . Операції банків з дорогоцінними металами
ГЛАВА 18 . ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ
18.1 . Поняття фінансової стійкості банку і фактори , що її визначають
18.2 . Фінансова звітність та оцінка прибутковості комерційного банку
18.3 . Методи оцінки фінансової стійкості банків та управління їх ліквідністю
18.4 . Регулювання діяльності банків для забезпечення їх фінансової стійкості
18.5 . Обов'язкове резервування як метод підтримки фінансової стійкості банків
18.6 . Нагляд і контроль за фінансовою стійкістю банків
18.7 . Режим фінансового оздоровлення банків та заходи впливу щодо забезпечення їх фінансової стійкості
ГЛОСАРІЙ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА .


скачать Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.

Подібні роботи


Категорія: Банківські операції | Добавив: admin (04.04.2012)
Переглядів: 1461 | Теги: за, Дзюблюка., ред., О., В., підручник, Банківські, операції:, проф., д.е.н.
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківський менеджмент
Банківські операції
Банківська сапрва
Бізнес планування
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Гроші та кредит
Державне регулювання
Економіка підприємств
Економіка праці і СТВ
Економіко-математичне моделювання
Історія економіки та економічної думки
Політологія
Політекономія
Правознавство
Макроекономіка
Маркетинг
Математика
Митна справа
Міжнародна економіка
Мікроекономіка
Місцеві фінанси
Психологія і педагогіка
РПС
Соціологія
Стратегічне управління
Страхові послуги
Філософія
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Центральний банк і грошово кредитна політика
Історія української культури
Казначейська система
Податкове право
Цивільне право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru