Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка

Фінансовий аналіз господарської діяльності ВАТ «Донецький металургійний завод» (2011)

Фінансовий аналіз господарської діяльності ВАТ «Донецький металургійний завод» (2011)


 Система управління підприємством, яке діє в умовах ринкової економіки, передбачає створення умов, необхідних для його ефективного функціонування і розвитку виробничо-господарської діяльності. Мова йде про таку систему управління (принципах, функціях, методах, організаційній структурі), що породжена об'єктивною необхідністю і закономірностями ринкових відносин господарювання, пов'язаними з орієнтацією фірми на попит і потреби ринку, На запити індивідуальних споживачів; забезпеченням зацікавленості працівників у найвищих кінцевих результатах; широким використанням новітніх науково-технічних досягнень; регулюванням міжфірмових відносин.
 Основними завданнями сучасної системи управління на підприємстві є забезпечення раціонального ведення господарювання в умовах дефіцитності ресурсів, необхідність досягнення високих кінцевих результатів з мінімальними витратами, оптимальної адаптації фірми до нових ринкових умов. Система управління, що відповідає таким вимогам, логіці і закономірностям соціально-економічного розвитку, повинна бути гнучкою і ефективної.Результати виробничої, комерційної, фінансової та господарської діяльності значною мірою визначаються повнотою, комплексністю та своєчасністю забезпечення виробництва фінансовими ресурсами необхідного асортименту та якості.
 Роль фінансових ресурсів організації важко переоцінити. Фактично це грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні фірми, які приймають у процесі підприємницької діяльності різну форму, втілюючись в основні засоби, запаси, дебіторську заборгованість та інші активи.  І необхідно розуміти, що успіх комерційної діяльності підприємства залежить не тільки від попиту на вироблений ним товар, але і від того, на скільки ефективно розподілені його фінансові ресурси. Правильний баланс активів дозволяє уникнути «застій» ресурсів в матеріалах, готової продукції або основних засобах. Кожен карбованець, інвестований у виробництво, повинен працювати як можна більш ефективно. Саме тому організація повинна перебувати в стані постійного пошуку тієї «золотої середини» в структурі балансу, яка дозволить досягти найкращих результатів.
 Говорячи про фінансові ресурси організації, не можна забувати про джерела їх формування, серед яких виділяють власні і позикові кошти. Їх правильне співвідношення також має певне значення для фінансового стану підприємства. Надмірна залежність від зовнішніх (позикових) коштів робить фірму менш стійкою у фінансовому плані, і навпаки, якщо підприємство не залучає фінансові ресурси ззовні, то це є підставою припускати про відсутність серйозних інвестиційних проектів. Саме тому питання формування та використання фінансових ресурсів є актуальним.
 Господарюючі суб'єкти включені в складних процес фінансово-господарських відносин, як між собою, так і з державою. Фінанси підприємств не є самостійною категорією. У сукупності вони утворюють складну систему перерозподілу фінансових ресурсів. Держава при цьому, будучи учасником фінансових відносин, отримує в свій бюджет податкові платежі, тим самим, формуючи систему державних фінансів. І від того, наскільки ефективно будуть організовані фінанси підприємств, в цілому залежить добробут всієї країни. Все це так само свідчить про актуальність теми даної курсової роботи.
 Метою даної роботи є аналіз фінансової діяльності підприємства ВАТ «ДМЗ», а також пошук шляхів її удосконалення.
 Виходячи із зазначеної мети, випливають основні завдання:
 - аналіз обсягів випуску та реалізації основних видів товарної продукції ВАТ «ДМЗ»;
 - аналіз майна підприємства і джерел його фінансування;
 - дослідження фінансового стану підприємства;
 - аналіз стану та ефективності використання основних фондів і оборотних коштів;
 - дослідження системи управління фінансовими ресурсами на ВАТ «ДМЗ»;
 - пошук шляхів удосконалення системи управління фінансовими ресурсами на підприємстві.


ЗМІСТ


ВСТУП
1. ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ДМЗ»
2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ДМЗ»

2.1 Загальна оцінка майна і джерел його формування
2.2 Аналіз необоротних і оборотних активів
2.3 Аналіз власних і позикових джерел
2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства
2.5 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
2.6 Аналіз ділової активності підприємства - рентабельності і оборотності
3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ВАТ «ДМЗ»
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   48
  Рік захисту:   2011
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка | Добавив: great_scientist (02.06.2014)
Переглядів: 441 | Теги: металургійний комбінат, металургія, сталь, металургійний завод
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru