Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Бюджетна система

Доходи Державного бюджету: особливості формування та шляхи їх опьтимізації (2013)

Курсова робота: Доходи Державного бюджету: особливості формування та шляхи їх опьтимізації (2013)


 Державні доходи забезпечують соціально-економічний розвиток країни загалом, а також окремих її регіонів і фінансову підтримку населення. З огляду на це, головним завданням держави є збалансування її доходів з видатками. Адже значне перевищення видатків над доходами призводить до економічної кризи, зростання державного боргу, дефіцитів бюджетів усіх рівнів тощо. Складність економічних відносин, що мають місце у процесі бюджетного забезпечення соціально-економічного розвитку, вимагає більш детального вивчення характеру та напрямів таких відносин. Державний бюджет як система складових прямо чи опосередковано впливає на всі процеси, які відбуваються у соціальній та економічній сферах суспільства. Тому актуальним є дослідження методів, видів і джерел формування державних доходів, що слугуватиме теоретичною основою для вироблення практичних рекомендацій щодо їх збільшення та раціонального використання.
 Метою курсової роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів формування доходів Державного бюджету України та обґрунтування можливих шляхів їх підвищення.
 Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання:
 - дослідити загальну структуру доходів державного бюджету України;
 - охарактеризувати вплив макро- та мікроекономічних факторів на їх формування;
 - визначити залежність між складовими елементами доходів Державного бюджету та ступінь їх впливу на сукупний показник доходів;
 - провести аналіз динаміки розвитку податкових та неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом та міжбюджетних трансфертів;
 - провести оцінку сучасного становища дохідної бази України;
 - обґрунтувати шляхи підвищення надходжень до Державного бюджету України.
 Об’єктом нашого дослідження є основні складові елементи доходів бюджету: податкові та неподаткові платежі, доходи від операцій з капіталом, міжбюджетні трансферти.
 Предметом дослідження є Державний бюджет України як самостійна економічна категорія, яка втілює фінансові відносини, що виникають при утворенні централізованого фонду грошових ресурсів країни та його використанням на загальнодержавні потреби.
 У даній роботі були використані наступні методи:
 - монографічний;
 - аналітичний;
 - економетричний;
 - статистичний;
 - порівняльний;
 - прогнозуючий;
 - дедуктивний;
 - індуктивний;
 - методи аналізу та синтезу.
 Інформаційною базою написання курсової роботи стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, підручники, навчальні посібники, періодичні видання, різнопланові статистичні матеріали.


ЗМІСТ


ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
1.1. Доходи Державного бюджету:  їх сутність, призначення та роль 
1.2. Класифікація доходів Державного бюджету та їх склад
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
2.1. Аналіз податкових та неподаткових надходжень до Державного бюджету України за період з 2008 по 2012 роки
2.2. Аналіз доходів від операцій з капіталом та офіційних трансфертів України за період з 2008 по 2012 роки
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
3.1 Пропозиції щодо вдосконалення чинної системи доходів Державного бюджету України
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Методичні підходи до визначення сутності поняття «доходи Державного бюджету»
 • Класифікація доходів Державного бюджету
 • Динаміка зміни податкових надходжень до Державного бюджету за період з 2008 по 2012 роки
 • Частка податкових надходжень у загальній структурі доходів Державного бюджету за період з 2008 по 2012 роки
 • Динаміка зміни неподаткових надходжень до Державного бюджету за період з 2008 по 2012 роки
 • Частка неподаткових надходжень у загальній структурі доходів Державного бюджету України за період з 2008 по 2012 роки
 • Динаміка зміни доходів від операцій з капіталом у Державному бюджеті за період з 2008 по 2012 роки
 • Частка доходів від операцій з капіталом у загальній структурі доходів за період з 2008 по 2012 роки
 • Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів за період з 2008 по 2012 роки
 • Частка міжбюджетних трансфертів у загальній структурі доходів Державного бюджету України за період з 2008 по 2012 роки
 • Частка доходів Державного бюджету України у загальній структурі ВВП 2008-2012 рр.
 • Абсолютні та відносні показники динаміки доходів Державного бюджету України у 2008-2012 роках
 • Класифікаційна структура доходів Державного бюджету України
 • Звіт про виконання Державного бюджету України за період з 2008 по 2012 роки, млн. грн.
 • Структура податкових та неподаткових надходжень Державного бюджету України за період з 2008 по 2012 роки, млн. грн.
 • Структура доходів від операцій з капіталом та міжбюджетних трансфертів у доходах Державного бюджету України за період з 2008 по 2012 роки
 • Математичний розрахунок залежності між обсягом доходів Державного бюджету та обсягом ВВП 2008-2012 рр.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   47
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Бюджетна система | Добавив: great_scientist (12.06.2014)
Переглядів: 623 | Теги: ДБУ, бюджет, державний бюджет, доходи бюджету
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru