Головна » Навчальні матеріали » Підручники » Фінанси

Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.
ЗМІСТ
Вступ
Тема 1. ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ ТА ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
1.1. Сутність та функції фінансів
1.2. Роль фінансів у суспільному відтворювальному процесі
1.3. Сутність, призначення і роль фінансової інфраструктури
1.4. Складові фінансової інфраструктури 
1.5. Інструментальне наповнення фінансової інфраструктури
Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
2.1. Теоретична сутність фінансової системи України та основні принципи її побудови
2.2. Організаційно-правові основи побудови і функціонування фінансової системи
2.3. Інституційно-функціональна структура фінансової системи України
2.4. Фінансові ресурси держави, джерела і методи їх формування
Тема 3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ
3.1. Концепції державних фінансів у фундаментальних економічних теоріях
3.1.1. Попередники англійської класичної політекономії
3.1.2. Фінансові концепції англійської класичної політекономії. Адам Сміт і Давід Рікардо
3.1.3. Фінансові теорії історичної школи Німеччини
3.1.4. Маржиналізм і його вплив на розвиток фінансової науки
3.1.5. Кейнсіанство і його значення для розвитку фінансової науки
3.1.6. Повернення до неокласики. Протистояння кейнсіанству
3.1.7. Монетаризм і пріоритет грошової політики
3.1.8. Неолібералізм. Фінансові пріоритети
3.1.9. Фінансові концепції в парадигмі «асиметричної інформації
3.1.10. Інституціоналізм і його вплив на фінансову думку
3.2. З історії української фінансової думки
3.3. Новітні уявлення вітчизняних учених про розвиток фінансової науки
Тема 4. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
4.1. Сутність, типи та напрямки фінансової політики
4.2. Складові фінансової політики держави
4.3. Забезпечення реалізації фінансової політики
4.4. Фінансова політика суб’єктів господарювання
Тема 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
5.1. Зміст і склад державних фінансів. Державні доходи і державні видатки
5.2. Державний бюджет: суть та призначення
5.3. Бюджетна система та державний устрій держави
5.4. Бюджетний процес 
5.5. Державний кредит і державний борг
Тема 6. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ 
6.1. Сутність місцевих фінансів, їх структура та функції
6.2. Доходи та видатки місцевих бюджетів 
6.3. Управління місцевими фінансами 
Тема 7. ПОДАТКИ Й ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ
7.1. Економічна сутність і роль податків у формуванні державних фінансів
7.2. Принципи формування податкової системи
7.3. Класифікація й основні види податків
Тема 8. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
8.1. Сутність фінансів підприємств
8.2. Вибір підприємствами організаційно-правових форм у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності
8.3. Роль фінансової роботи в управлінні підприємствами
8.4. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика
8.5. Фінансові аспекти формування та функціонування основних засобів
8.6. Фінансове забезпечення функціонування обігових коштів
8.7. Витрати і доходи підприємств, їх класифікація
8.8. Фінансові результати та фактори, що впливають на них
Тема 9. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
9.1. Доходи домогосподарств
9.2. Витрати домогосподарств
9.3. Інвестування в людський капітал
Тема 10. ФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
10.1. Соціально-економічна роль фондів цільового призначення
10.2. Класифікація фондів цільового призначення
10.3. Джерела формування фінансових ресурсів фондів і напрямки фінансування
10.4. Державні фонди в Україні, види, розміри та методика нарахування внесків до них
Тема 11. СТРАХОВІ ФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
11.1. Соціально-економічний зміст і роль страхування в умовах ринкової
Економіки
11.2. Структура національного страхового ринку України та основні проблеми його розвитку
11.3. Зарубіжна практика страхування
Тема 12. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
12.1. Економічна сутність фінансового ринку та його структура
12.2. Класифікація фінансових ринків
12.3. Інструменти фінансового ринку
12.4. Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку
Тема 13. ОРГАНІЗАЦІЯ Й УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
13.1. Теоретичні основи фінансового менеджменту
13.1.1. Еволюція фінансового менеджменту
13.1.2. Принципи організації фінансового менеджменту
13.1.3. Суб’єкти і об’єкти фінансового управління на підприємстві
13.2. Інформаційне забезпечення фінансового управління
13.2.1. Фінансова інформація та її використання в діяльності підприємства
13.2.2. Баланс підприємства та аналіз його складових частин
13.2.3. Ліквідність підприємства та методи її оцінювання
13.3. Фінансове планування
13.3.1. Види планів, зміст і послідовність їх розробки на підприємстві
13.3.2. Основні фінансові показники в системі бізнес-планування
13.3.3. Фінансове планування в системі бюджетування поточної діяльності
13.4. Управління державними фінансами
13.5. Податковий менеджмент
13.6. Особливості інвестування АПК України
Тема 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
14.1. Поняття, призначення та функції міжнародних фінансів
14.2. Загальна характеристика світового фінансового ринку
14.3. Характеристика структури світового фінансового ринку
14.3.1. Валютний ринок
14.3.2. Міжнародний кредитний ринок
14.3.3. Міжнародний ринок цінних паперів
14.3.4. Міжнародні ринки золота
14.4. Міжнародні розрахунки та операції валютного ринку
14.5. Міжнародні валютні системи
14.6. Міжнародне подвійне оподаткування і правові шляхи його розв’язання
14.7. Міжнародні фінансові організації та їх функції
Література 
Адреси інтернет-сайтів
 
скачать Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.

Подібні роботи


Категорія: Фінанси | Добавив: admin (26.03.2012)
Переглядів: 4821 | Теги: домогосподарства, доходи, Теорія фінансів, місцеві фінанси, бюджет, фінанси, видатки
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківський менеджмент
Банківські операції
Банківська сапрва
Бізнес планування
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Гроші та кредит
Державне регулювання
Економіка підприємств
Економіка праці і СТВ
Економіко-математичне моделювання
Історія економіки та економічної думки
Політологія
Політекономія
Правознавство
Макроекономіка
Маркетинг
Математика
Митна справа
Міжнародна економіка
Мікроекономіка
Місцеві фінанси
Психологія і педагогіка
РПС
Соціологія
Стратегічне управління
Страхові послуги
Філософія
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Центральний банк і грошово кредитна політика
Історія української культури
Казначейська система
Податкове право
Цивільне право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru