Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Бюджетна система

Бюджетна система України: історія становлення та розвитку (2013)

Курсова робота: Бюджетна система України: історія становлення та розвитку (2013)


  В умовах ринкових відносин і особливо в перехідний період до ринку бюджетна система є найважливішим економічним регулятором. Від того, наскільки правильно побудовано бюджетну систему залежить ефективне функціонування всього народного господарства країни, зовнішніх відносин.
 Кожна країна має свою бюджетну систему, що відображає її економічну, соціальну, зовнішньоекономічну політику. Важливість питання побудови ефективної бюджетної системи полягає у тому, що через бюджетну систему, зокрема, через її ланки перерозподіляється частина національного доходу, що обумовлено необхідністю створення централізованого фонду грошових коштів для забезпечення суспільних потреб та повного виконання державою своїх функції. Бюджетна система потребує вдосконалення: форм та методів планування бюджетів різних рівнів, ефективного використання бюджетних коштів, міжбюджетних стосунків. Саме це і обумовлює актуальність обраної теми.
 Метою курсової роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів функціонування бюджетної системи та обґрунтування можливих шляхів удосконалення діяльності бюджетної системи України.
 Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання:
 - визначити сутність бюджетної системи;
 - охарактеризувати етапи становлення бюджетної системи України;
 - проаналізувати доходи Зведеного бюджету України;
 - провести оцінку видатків Зведеного бюджету України;
 - обґрунтувати шляхи вдосконалення функціонування бюджетної - системи України.
 Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають з приводу формування та використання централізованого фонду коштів на державному та місцевому рівні.
 Предметом дослідження є бюджетна система в сукупності її організаційно - економічних структурованих елементів, їх взаємозв’язку і взаємозалежності.
 Для розкриття сутності та розвитку бюджетної системи України були використані наступні методи: монографічний метод в процесі вивчення сутності бюджетної системи; аналітичний метод під час аналізу доходів Зведеного бюджету України; аналізу і синтезу для оцінки впливу податкових та неподаткових надходжень на сукупні доходи Зведеного бюджету України; статистичний метод, за допомогою якого розраховувалися коефіцієнти фінансової стійкості місцевих бюджетів; метод порівняння за допомогою якого визначалися  відмінності у структурі видатків ЗБУ за різними роками.
 Інформаційною базою написання курсової роботи є праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, підручники, навчальні посібники, періодичні видання, статистичні дані щодо становлення та розвитку бюджетної системи України.


ЗМІСТ


ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
1.1. Бюджетна система: її сутність та склад 
1.2. Історичне становлення бюджетної системи України
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
2.1. Аналіз доходів Зведеного бюджету України
2.2. Оцінка видатків Зведеного бюджету України
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Складові бюджетної системи України 
 • Загальна динаміка основних макроекономічних показників України за 2008 - 2012 рр., млн. грн.
 • Дохідна частина Зведеного бюджету України за 2008-2012 роки, млн. грн.
 • Структура доходів Зведеного бюджету України за 2008-2012 роки, % 
 • Структура основних податків у дохідній частині ЗБУ за 2008-2012 роки, %
 • Динаміка неподаткових надходжень у доходах зведеного бюджету України за 2008 - 2012 рр., млрд. грн.
 • Методичні підходи щодо трактування сутності категорії «бюджетна система»
 • Планові та фактичні показники надходжень ПДВ за період з 2008-2012 р , млн.грн.
 • Планові та фактичні показники надходжень акцизного податку за 2008-2012 роки, млн. грн.
 • Видатки ЗБУ згідно з функціональною класифікацією за 2008-2012 роки, млрд. грн.
 • Видатки ЗБУ за економічною класифікацією у 2008-2012 роках, млрд.грн.
 • Формули розрахунку фінансової стійкості місцевого бюджету
 • Показники для розрахунку коефіцієнтів фінансової стійкості за 2012 рік, млн. грн.
 • Коефіцієнти аналізу місцевих бюджетів по областях України за 2012 рік
 • Рейтинговий розрахунок місцевих бюджетів на основі зведеного стандартизованого показника за 2012 рік
 • Групування регіонів за рівнем фінансової стійкості їх бюджетів

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   51
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Бюджетна система | Добавив: great_scientist (12.06.2014)
Переглядів: 252 | Теги: ДБУ, бюджет, зведений бюджет, Бюджетна система, державний бюджет
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru