Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Витрати банку: сутність та фактори, що їх визначають (на прикладі банківської системи України) (2014)

Курсова робота: Витрати банку: сутність та фактори, що їх визначають (на прикладі банківської системи України) (2014)


 Банки є головною ланкою фінансової системи держави. Вони здійснюють вплив на діяльність господарюючих суб’єктів.
 Витрати банку впливають на формування фінансового результату банківської системи.
 Актуальність роботи полягає в тому, що склад та структура витрат баку змінюється і впливає на його ефективність. Тому важливо виявити витрати банку, які піддаються регулюванню і здійснити їх оптимізацію.
 Мета роботи полягає в дослідженні сутності поняття «витрати», видів витрат, факторів, що на них впливають, здійснити аналіз витрат банків України.
 Об’єктом дослідження є організаційне, інформаційне забезпечення витрат банку, механізм контролю і аналізу витрат банку. Предмет дослідження – це окремі статті витрат банків.
 Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
 визначити сутність поняття «витрати»;
 провести класифікацію витрат;
 визначити фактори, що впливають на обсяг і структуру витрат банку;
 дослідити джерела інформації про витрати банку та організаційне забезпечення витрат;
 визначити особливості контролю витрат банку;
 дослідити методи аналізу витрат банку;
 провести аналіз обсягів та структури витрат банку;
 здійснити розподіл банків України за статтями витрат.
 Інформаційною базою для написання курсової роботи є підручники, навчальні посібники, фахові видання, постанови Правління Національного банку України, показники діяльності банків, дані фінансової звітності банків України.
 Для вирішення поставлених завдань застосовувалися наступні методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, метод порівняння, групування. Аналіз являє собою процес розкладання цілого на складові, синтез – поєднання різних елементів, сторін предмета в єдине ціле. Індукція означає шлях від одиничного до загального, дедукція – навпаки. Метод порівняння полягає в зіставленні об’єктів з метою виявлення подібності або відмінності. За допомогою порівняння виявляють загальне і особливе в економічних явищах, визначають зміни в рівні досліджуваних об’єктів, тенденції і закономірності їх розвитку. Метод групування дозволяє дослідити склад і розподіл одиниць сукупності за певною ознакою. Для наочності аналітичних даних застосовуються графічний та табличний методи.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ БАНКУ
1.1. Сутність категорії «витрати»
1.2. Класифікація витрат банку
1.3. Фактори, що впливають на обсяг і структуру витрат банку
Висновки за розділом 1
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ БАНКУ    
2.1. Організаційно-інформаційне забезпечення процесу формування витрат банку
2.2. Контроль витрат банку    
2.3. Методи аналізу витрат банку
Висновки за розділом 2
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ВИТРАТ БАНКІВ УКРАЇНИ
3.1. Аналіз обсягів та структури витрат банківської системи України
3.2. Розподіл банків України за статтями витрат
Висновки за розділом 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Таблиця – Підходи до визначення поняття «витрати» 
Таблиця – Класифікація витрат банку 
Таблиця – Система аналізу витрат банку 
Таблиця – Структура витрат банків України в 2009-2013 рр. 
Рисунок – Динаміка витрат банків за 2009-2013 рр.
Таблиця – Структура доходів банків України за 2009-2013 рр. 
Рисунок – Порівняння доходів і витрат банків за 2009-2013 рр.
Таблиця – Активи, зобов’язання і капітал банків України 
Таблиця – Банки, що отримали найбільший чистий прибуток і збиток за результатами 2013 р. 
Таблиця – Банки, що протягом 2013 р. здійснили найбільші і найменші витрати 
Рисунок – Витрати за групами банків за 2013 р.
Таблиця – Банки, що протягом 2013 р. здійснили найбільші витрати на формування страхових резервів і отримали найбільші доходи від зменшення страхових резервів 
Таблиця – Банки, що протягом 2013 р. здійснили найбільші і найменші адміністративні та інші операційні витрати 
Таблиця – Банки, які сплатили до бюджету найбільше податку на прибуток 
Таблиця – Співвідношення процентних доходів і витрат банків України по групах 
Таблиця – Банки, які мають найбільшу і найменшу питому вагу процентних витрат 
Таблиця – Коефіцієнт операційної ефективності банків України по групах 


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   48
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (03.06.2014)
Переглядів: 405 | Теги: аналіз витрат, витрати банку, банківська система України
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru