Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Сутність витрат банку та чинники, які їх визначають (2013)

Курсова робота: Сутність витрат банку та чинники,  які їх визначають (2013)


 Банки сьогодні здійснюють вагомий вплив на загальну економічну ситуацію в державі. Результати роботи кожного окремого банку і банківської системи загалом значною мірою впливають на економічне становище в країні. З метою забезпечення ефективної діяльності банку необхідним є створення системи управління, яка б забезпечувала його стійке фінансове становище та стабільну діяльність.
 Вирішення проблеми ефективного розвитку банку, його зростання та стабільності діяльності можливе завдяки удосконаленню системи управління витратами. Тому необхідною умовою фінансового менеджменту в банку є пошук і впровадження системи, яка б відповідала принципам єдності підходів на різних рівнях управління, планування обліку, калькулювання, оцінки та аналізу, можливості управління витратами на різних стадіях життєвого циклу товару, зниження витрат із збереженням якості послуг, оптимізація витрат банку. Таким чином, дослідження сутності банківських витрат, визначення факторів, що впливають на їх величину є досить актуальним в сучасних умовах.
 Вивченням проблеми управління витратами комерційних банків займались як зарубіжні так і вітчизняні економісти. До їх складу можна віднести: П. Роуза, Д.Сінкі, А. Вожжова, О.В. Васюренка, М. Білика, В.Б.Захожая, Б.С. Івасіва, С.М. Козьменка, В.І. Колесникова, Л.П. Кроливецьку, О.І. Лаврушина, А.М.Мороза, Г.С.Панову, Л.О. Примостку, М.І. Савлука та ін.
 Метою роботи є розкриття поняття «витрати банку» та визначення факторів, що впливають на їх величину.
 Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження:
- дослідити поняття «витрати» з позиції банківської діяльності на основі теоретичних джерел;
- визначити основні види банківських витрат;
- дослідити механізм формування процентних витрат ;
- розглянути процес формування комісійних витрат банку;
- проаналізувати витрати банків України за останній період;
- визначити систему покращення ефективності управління витратами банку.
 Об’єктом дослідження є безпосередньо витрати банку. 
 Предметом дослідження є механізм формування витрат банку.
Дослідження проводилось із застосуванням наукових методів таких як: системного аналізу та синтезу – для розгляду теоретико-методологічного аспекту даного питання; графічного зображення даних – використовуються при дослідженні динаміки показників функціонування валютного ринку; метод групування.
 У якості літературних джерел були використані нормативно-правові акти, наукові роботи, монографічні роботи, а також матеріали наукових статей економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково–практичних конференцій та підручники вітчизняних і зарубіжних економістів, які стосуються дослідження визначеного питання.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ БАНКУ
1.1. Сутність витрат банку 
1.2. Види витрат банку
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ БАНКУ
2.1. Порядок формування процентних витрат банку 
2.2. Процес формування комісійних витрат банку
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ БАНКІВ УКРАЇНИ
3.1. Характеристика структури витрат банків України
3.2. Оптимізація витрат банку як метод підвищення ефективності його діяльності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


 • Підходи до визначення поняття «витрати банку»
 • Ознаки розмежування понять «витрати» і «затрати» 
 • Класифікація витрат залежно від видів діяльності банку 
 • Види витрат банку
 • Механізм формування процентних витрат банку 
 • Банки, що мають найбільшу і найменшу питому вагу процентних витрат за результатами діяльності станом на 01.01.2013 р., % 
 • Механізм формування комісійних витрат 
 • Фактори, що впливають на формування витрат банку 
 • Банки, що мають найбільшу і найменшу питому вагу комісійних витрат за результатами діяльності станом на 01.01.2013 р., % 
 • Структура витрат банків з 01.01.2009 по 01.01.2013 рр., % 
 • Структура витрат банків України з 01.01.2009 по 01.01.2013 рр., млдр. грн.
 • Структура витрат банків по групам за розміром активів станом на 01.01.2013 року, % 
 • Динаміка основних статей витрат банку у період з 01.01.2009 по 01.01.2013 рр., тис. грн. 
 • Динаміка витрат банків України у період з 01.01.2009 по 01.01.2013 рр., тис. грн. 
 • Динаміка доходів, витрат і фінансового результату діяльності банків України за період з 01.01.2009 по 01.01.2013 рр. , тис. грн.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   48
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (13.06.2014)
Переглядів: 307 | Теги: витрати банку, аналіз витрат, банківська система України
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru