Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Лізингова діяльність комерційних банків, проблеми та перспективи (2013)

Курсова робота: Лізингова діяльність комерційних банків, проблеми та перспективи (2013)


 Розвиток техніко-технологічної бази виробництва, що за належних умов господарювання має супроводжуватися систематичним її оновленням, потребує значних інвестиційних ресурсів. На сучасному етапі господарювання для більшості його суб’єктів позначений різкий спад чи припиненням інвестування в виробництво за рахунок власних коштів. 
 У разі тимчасового браку або нестачі власних інвестицій та сучасних засобів праці, організації та підприємства можуть скористатися для оновлення і розвитку своєї технічної бази таким поширеним у світі методом фінансування, як лізинг.  
 Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до пожвавлення у дослідженні питань лізингу та ролі банківських установ у розвитку даного методу фінансування. Перспективи розвитку і проблеми лізингової діяльності знайшли широке відображення у наукових працях О. Васильчишина, М. Боцмана, Т. Майорової, А. Мороза, В. Міщенка, А. Пересади, І. Наумець, а також у працях зарубіжних авторів  таких як Х. Шпіттлер, Р. Капроні, В. Хойєр, М. Міллер, Р. Хігінс, С. Силінг і інших. Але, на сьогодні ще чимало питань залишаються дискусійними і невирішеними. 
 Зокрема, у наукових працях недостатньо висвітленою є проблема розвитку лізингу в банку, потребують обґрунтування методичні підходи до оцінки ефективності лізингових операцій, а також мало уваги з боку держави і науковців приділено аналізу лізингового ринку в цілому і лізингових операцій комерційних банків. 
 У сучасних умовах лізинг – це альтернативна форма фінансування, в якій поєднані орендні відносини, елементи фінансування та кредитування, а також елементи зовнішньо-торгівельних та інвестиційних операцій. Потреба розвитку фінансового лізингу в Україні, включаючи формування лізингового ринку, обумовлена передусім несприятливим станом парку устаткування: значна питома вага морально застарілого устаткування, низька ефективність його використання тощо, які зумовлюють актуальність використання лізингу як одного з найбільш реальних варіантів вирішення даних проблем. Таким чином, організаційно-методичні засади лізингової діяльності банку є практично значимими та актуальними. 
 Метою курсової роботи є вивчення методичних підходів до аналізу лізингових операцій комерційних банків і визначення напрямків їх удосконалення. 
 Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 
 − визначити  сутність поняття «лізинг»; 
 − розглянути класифікаційну характеристику форм та видів лізингу;
 − визначити ризики, які пов’язані з  лізинговою діяльністю; 
 − розглянути механізм здійснення лізингових оперцій;
 − запропонувати напрямки перспективи розвитку лізингової діяльності комерційних банків.
 Об’єктом дослідження є лізингова діяльність комерційних банків. 
 Предметом дослідження є сукупність теоретичних, практичних та методичних засад лізингової діяльності  банку.  
 У курсовій роботі використовувалися наступні методи: абстрагування та синтезу, що дозволили узагальнити основні методичні підходи щодо здійснення лізингових операцій; аналізу і порівняння – при визначенні основних категорій; дедукції та індукції, формалізації – при вивченні методики розрахунку лізингових операцій банку і пошуків шляхів зниження ризику лізингових операцій тощо. 
 Для досягнення мети курсової роботи використовувалися багато різноманітніх інформаційних джерел, зокрема: підручники ,нормативна база, навчальні посібники, періодичні видання, монографії, економічні енциклопедії і словники, інформаційні джерела в мережі Internet.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 
1.1. Сутність та значення лізингу
1.2. Класифікаційна характеристика видів та форм лізингу
1.3. Характеристика ризиків лізингової діяльності
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЛЬНОСТІ БАНКІВ
2.1. Механізм здійснення лізингових операцій
2.2. Види лізингових платежів та методика їх розрахунку
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Функції лізингу 
 • Класифікація видів та форм лізингу згідно Закону України «Про фінансовий лізинг» 
 • Ризики, що впливають на здійснення лізингової діяльності 
 • Результати врахування впливу ризиків
 • Динаміка вартості та кількості укладених лізингових угод за 2009-2012 рр.
 • Вартість та кількость укладених лізингових угод за 2009-2012 рр.
 • Розмір лізингового портфелю лізингових компаній України за 2009-2012 рр., млн.грн.
 • Структура лізингових операцій за 2009-2012 рр. 
 • Динаміка діючих договорів фінансового лізингу за строком двї за 2009-2012 рр. 
 • Багатоаспектність трактувань поняття «лізинг»
 • Класифікація лізингу 

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   50
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   29 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (13.06.2014)
Переглядів: 326 | Теги: лізингова діяльність, лізингові операції, лізингоодержувач, лізингодавець, лізинг
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru