Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Банківська справа

Аналіз стану обліку та контролю лізингових операцій в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (2013)

Аналіз стану обліку та контролю лізингових операцій в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (2013)​​


 ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» належить до однiєї iз найбiльших фiнансових групп свiту. Вiн займає ключовi позицiї серед українських банкiвських установ, має розгалужену систему фiлiй та вiддiлень, є провiдним оператором на ринку банкiвських послуг та тiсно спiвпрацює з українськими та мiжнародними фiнансово-кредитними установами.
 Проаналiзувавши показники дiяльностi банку можемо зробити висновок про те, що за пiдсумками 2010 - 2012 рокiв банк отримував прибуток надаючи повний спектр банкiвських послуг приватним клiєнтам та пiдприємствам малого, середнього бiзнесу, великим корпоративним клiєнтам, придiляючи особливу увагу спiвробiтництву з компанiями агропромислового комплексу.
 ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» продовжує займатися лiзинговою дiяльнiстю та  збiльшує кiлькiсть операцiй з фiнансового та оперативного лiзингу.
 Протягом 2012 року банк надавав в оперативний лiзинг примiщення, депозитарнi скриньки, сейфи. Банком (орендарем) укладено 295 договорiв за отриманими в оперативний лiзинг (оренду) основними засобами. Що ж стосується доходу вiд оперативного лiзингу за аналiзований перiод, то можна сказати про те, що вiн збiльшився на 1653 тис. грн. або на 20,7%.
 У структурi кредитного портфелю станом на 01.01.2013 року порiвняно з 01.01.2012 року стаття «Фiнансовий лiзинг, що наданий суб’єктам господарювання» зменшилася на 442 тис. грн.(або на 1,9%).
 Аналiз зобов’язань з фiнансового лiзингу показав, що станом на 01.01.2013 року порiвняно з 01.01.2012 року їх обсяг зрiс на 4392 тис. грн. (з 6028 тис. грн. до 10420 тис. грн.).
 У ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»  органiзацiя бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно  до Положення про облiкову полiтику ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». 
 При проведеннi лiзингових операцiй ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» регулюється нормативами НБУ та внутрiшнiми нормативами банку.
 Також невiд’ємною складовою дiяльностi банку є органiзацiя внутрiшнього банкiвського контролю, який є необхiдною передумовою оптимiзацiї системи органiзацiї лiзингових операцiй в банку.
 В загальному можна стверджувати, про високий рiвень органiзацiї облiку та контролю за лiзинговими операцiями в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»


ЗМІСТ


1. Економічна характеристика ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
2. Організаційне забезпечення обліку  лізингових операцій в  ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
3. Порядок відображення в обліку операцій банку з лізингу та їх контроль
Висновки до розділу


Рисунок. Динамiка активiв, власного капiталу та зобов’язань ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р., тис. грн.
Рисунок. Динамiка доходiв ПАТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за 2010 – 2012 роки, тис. грн.
Рисунок. Динамiка витрат ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за 2010 – 2012 роки, тис. грн.
Таблиця. Iнформацiя про загальну суму мiнiмальних орендних платежiв, що пiдлягають отриманню за фiнансовим лiзингом (орендою) та їх теперiшньої вартостi на 31 грудня 2012 року, тис. грн.
Таблиця. Iнформацiя про загальну суму мiнiмальних орендних платежiв, що пiдлягають отриманню за фiнансовим лiзингом (орендою) та їх теперiшньої вартостi на 31 грудня 2011 року, тис. грн


  Тип роботи:   розділ диплому+література
  Кількість сторінок:   40
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   35 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська справа | Добавив: great_scientist (21.05.2014)
Переглядів: 255 | Теги: облік лізингових операцій, лізинг, креді агріколь банк, лізингові операції
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru