Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Банківська справа

Теоретико-методичні аспекти організації обліку та контролю лізингових операцій в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (2013)

Теоретико-методичні аспекти організації обліку та контролю лізингових операцій в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (2013)​


 Тема лiзингу як нiколи актуально постала в останнi роки, що пояснюється тим, що вiн є ефективним засобом оперативного оновлення основного капiталу. Причому при використаннi лiзингу вирiшується багато проблем, що пов'язанi, наприклад, з недостатнiстю гарантiй повернення кредитних коштiв при використаннi банкiвського кредитування. Багатьма країнами свiту вже доведена ефективнiсть активного використання лiзингу, тож Українi, спираючись на досвiд цих країн, слiд розвивати цей ефективний механiзм. 
 У першому роздiлi дипломної роботи ми розкрили економiчну сутнiсть лiзингу, розглянули нормативно-правове забезпечення здiйснення лiзингових операцiй банками України, ознайомилися з методичними аспектами облiку лiзингових операцiй та сутнiстю i необхiднiстю органiзацiї контролю за лiзинговими операцiями банку
 Бiльшiсть вiтчизняних та iноземних вчених суттєво та неправомiрно обмежують лiзинговi вiдносини, ототожнюючи їх з орендними. На нашу думку, лiзинг має потрiйну природу. По-перше, лiзинг дiйсно уособлює товарнi вiдносини, що реалiзуються за певний промiжок часу на принципах повернення. В основi лiзингу лежать оренднi вiдносини. По-друге, лiзинг – це вкладення у матерiальнiй формi з метою отримання прибутку або комерцiйного доходу всiма суб’єктами лiзингового бiзнесу. Отже, лiзинг виступає формою iнвестицiй. По-третє, лiзинговi вiдносини будуються на принципах строковостi, зворотностi та платностi. Таким чином, лiзинг за своїм змiстом вiдповiдає кредитним вiдносинам та зберiгає сутнiсть кредитної операцiї. 
 В Українi на даний час вiдсутнє сприятливе  правове та iнформацiйне поле для лiзингової дiяльностi та все ж ситуацiю можна виправити вживши заходiв щодо узгодження законодавчих питань, стандартизацiї лiзингової дiяльностi, державної пiдтримки та iн.
 Отже,  лiзинг – це перспективний напрям банкiвської дiяльностi, що може стати потужним iмпульсом технiчного переозброєння виробництва, полiпшення фiнансового стану пiдприємств в умовах кризи неплатежiв, активiзацiї iнвестицiйного процесу i структурної перебудови економiки держави. Тому можна спрогнозувати: що у подальшому попит на цi банкiвськi послуги лише зростатиме, що зробить лiзингову дiяльнiсть для банкiв вигiдною сферою вкладення капiталiв i одержання додаткового прибутку. 
 На основi вище зазначеного, можна зробити висновок про необхiднiсть здiйснення банками заходiв, якi повиннi бути спрямованi на пiдвищення якостi органiзацiї облiку та контролю за лiзинговими операцiями та розробки методичних рекомендацiй щодо ведення бухгалтерського облiку лiзингу, якi враховуватимуть особливостi нового стандарту, який планують прийняти. 


ЗМІСТ


1.1 Економічна сутність та зміст лізингових операцій банку
1.2 Методичні підходи до обліку лізингових операцій банку
1.3 Сутність та необхідність організації контролю за лізинговими операціями банку
Висновки до розділу


Рисунок Класифiкацiя видiв та форм лiзингу 
Таблиця Розподiл обов'язкiв мiж пiдроздiлами банку щодо бухгалтерського та адмiнiстративного контролю лiзингових операцiй банку


  Тип роботи:   розділ диплому+література
  Кількість сторінок:   34
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська справа | Добавив: great_scientist (21.05.2014)
Переглядів: 243 | Теги: облік лізингових операцій, лізинг, креді агріколь банк, лізингові операції
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 577

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru