Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Аналіз портфелю цінних паперів ПАТ Банк «Київська Русь» (2013)

Курсова робота: Аналіз портфелю цінних паперів ПАТ Банк «Київська Русь»  (2013)


 Все більшої актуальності набувають інвестиційні операції банків, зокрема вкладення у портфелі цінних паперів. Банк, як інвестор має змогу отримувати дохід від вкладання коштів у цінні папери, а також від операцій з купівлі-продажу цінних паперів або дивідендний дохід від акцій. Проте незначна частка банків України формують портфелі цінних паперів, зокрема І, ІІ та ІІІ групи банків. Досить важливого значення набуває вірна оцінка та проведення аналізу під час формування портфелю цінних паперів.
 Методики аналізу портфелю цінних паперів досліджували такі вчені, як У. Грудзевич, І.Чмутова, О.Пересунько, Н. Полякова. У працях даних науковців широко висвітленні питання формування та управлянні портфелем цінних паперів банку за допомогою аналізу, а також резерви підвищення активності банку на ринку цінних паперів.
Вітчизняні вчені такі, як О.Кущ, О.Вовчак, В. Базилевич, М.Гойко також досліджували стан, динаміку та проблеми розвитку вкладання коштів у цінні папери банками , аналізували перспективи розвитку банків у даній сфері.
 Зазначимо, що банки приймають активну участь на ринку цінних паперів як України так і на світовому. Тому необхідно  досить детально аналізувати портфель цінних паперів з метою вчасного виявлення неприбуткових цінних паперів та їх заміні у структурі портфелю. 
 Проте виникає потреба більш детального вивчення аналізу портфелю цінних паперів та нагальна необхідність вироблення практичних рекомендацій щодо його вдосконалення.
 Проаналізована інформація дозволить прийняти вірне управлінське рішення та отримати більший прибуток банку. 
 Мета роботи полягає у дослідженні методик аналізу портфелю цінних паперів банку та оцінці фінансового стану ПАТ Банку «Київська Русь».
 Реалізація поставленої мети обумовила визначення наступних завдань:
 розкрити сутність поняття портфелю цінних паперів;
 дослідити основні методики аналізу портфелю цінних паперів;
 проаналізувати проблеми, що пов'язані з інвестиційним ризиком;
 дослідити організаційно-інформаційне забезпечення аналізу портфелю цінних паперів;
 здійснити аналіз фінансового стану Банку «Київська Русь».
 Об'єктом дослідження є портфель цінних паперів банку.
 Предметом дослідження є аналізу портфелю цінних паперів.
 У курсовій роботі були використані загальнотеоретичні методи наукового пізнання, такий як діалектичний метод та основні положення в  досліджуваній галузі  банківської діяльності.
 Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи, як: 
 – монографічний, тобто проводилося висвітлення поглядів різних науковців у сфері аналізу портфелю цінних паперів;
 – абстрактно-логічний для теоретичного узагальнення та формулювання висновків;
 – порівняльний для порівняння проаналізованих  показників банку;
 – графічний для наочного зображення даних.
 Інформаційну базу роботи склали наукові праці вітчизняних та  зарубіжних авторів, відповідні норми законодавчої бази України, статистичні збірники, звітність банку, посібники та періодичні видання, публікації в мережі  Інтернет. 


ЗМІСТ


 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО АНАЛІЗУ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БАНКУ
1.1. Загальна характеристика портфелю цінних паперів
1.2. Методика аналізу портфелю цінних паперів банку
1.3. Організаційно-інформаційне забезпечення аналізу портфелю цінних паперів
Висновки за розділом 1
РОЗДІЛ 2. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
2.1. Комплексний підхід до аналізу портфелю цінних паперів
2.2. Інвестиційний ризик та методи його зменшення
Висновки за розділом 2
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ БАНКУ «КИЇВСЬКА РУСЬ»
3.1. Загальна характеристика діяльності банку «Київська Русь»
3.2. Оцінка фінансових результатів діяльності банку «Київська Русь»
3.3. Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності банку «Київська Русь»
Висновки за розділом 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунок – Структура органів аналітичної роботи в банку
Рисунок – Структура пасивів другої групи банків України станом на 01.01.2013 року
Рисунок – Динаміка прибутку ПАТ Банк «Київська Русь» за 2010-2012рр., тис.грн.,
Таблиця - Темпи приросту основних показників діяльності банків та банківської системи за 2011 – 2012 рр., %


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   49
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (03.06.2014)
Переглядів: 244 | Теги: портфель цінних паперів, фінансовий стан банку, Київська Русь
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 577

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru