Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Аналіз фінансового стану банку ПАТ «ФІДОБАНК» (2014)

Курсова робота: Аналіз фінансового стану банку ПАТ «ФІДОБАНК» (2014)


 Визначальними факторами при формуванні довіри з боку інвесторів, вкладників, партнерів до банків виступає їх фінансовий стан та стабільний  розвиток, які мають бути не лише короткочасними досягненнями банків, але й їх стратегічними завданнями, від чого, як наслідок, залежатиме динамічність ринкових перетворень та підвищення соціальних стандартів. Для цього необхідне багатостороннє дослідження факторів впливу на фінансовий стан банку, а також побудова дієвої системи його аналізу. Зважаючи на це, тема курсової роботи, присвячена аналізу фінансового стану банку є актуальною та має практичну спрямованість.
 Мета дослідження полягає в розробці й обґрунтуванні наукових підходів щодо вдосконалення аналізу фінансового стану банку на сучасному етапі розвитку банківської системи України.
 Досягнення визначеної мети вимагає вирішення наступних задач:
 - уточнити сутність поняття «фінансовий стан банку»;
 - охарактеризувати фактори, що чинять вплив на фінансовий стан  банку;
 - охарактеризувати систему аналізу фінансового стану банку;
 - дослідити організацію та інформацію, необхідну для аналізу фінансового стану банку;
 - обґрунтувати заходи щодо підвищення ефективності аналізу фінансового стану банку в сучасних умовах ведення банківського бізнесу в Україні;
 - здійснити аналіз фінансового стану ПАТ «ФІДОБАНК», в тому числі надати загальну  характеристику його діяльності, оцінити фінансові результати, фінансову стійкість, ділову активність та ліквідність.
 Об’єктом дослідження в роботі є фінансовий стан банку як визначальний фактор їх функціонування. Предметом дослідження є методичні аспекти аналізу фінансового стану банку.
 Інформаційною базою дослідження стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних фахівців у області банківської справи і аналізу банківської діяльності; дані фінансової річної та квартальної звітності ПАТ «ФІДОБАНК» та дані банківського нагляду НБУ. 
 Методологічною базою написання курсової роботи є аналіз зібраної інформації та формування висновків на її основі. В процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові методи: системний аналіз, синтез, логіко-аналітичні методи. Спеціальні методи (групувaння, порiвняння, розрaхунок вiдносних величин, методи коефiцiєнтного aнaлiзу, побудова таблиць і графічних залежностей) зaстосовувaлись в оцінці фінансового стану ПАТ «ФІДОБАНК».


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
1.1. Сутність поняття «фінансовий стан банку» та фактори, що впливають на нього
1.2. Система аналізу фінансового стану банку
1.3. Організаційне та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану банку
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ НА ОСНОВІ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ
2.1. Стрес-тестування на основі макромоделі в системі аналізу фінансового стану банку
2.2. Стрес-тестування на основі мікромоделі в системі аналізу фінансового стану банку
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «ФІДОБАНК»  
3.1. Загальна характеристика діяльності банку
3.2. Оцінка фінансових результатів діяльності банку
3.3. Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності банку
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Таблиця – Підходи науковців до розуміння поняття «фінансовий стан банку» 
Рисунок – Узагальнене визначення поняття «фінансовий стан банку» 
Таблиця – Види економіко-математичних методів аналізу фінансового стану банку
Таблиця – Порівняльний аналіз видів звітності банку 
Рисунок – Алгоритм побудови стрес-тестування банків на основі макромоделі
Рисунок – Узагальнена макромодель стрес-тестування в аналізі фінансового стану банку
Рисунок – Загальний підхід до стрес-тестування банку на основі мікромоделі 
Рисунок – Технологія стрес-тестування банку на основі мікромоделі
Рисунок – Динаміка складових капіталу ПАТ «ФІДОБАНК» за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, тис. грн.
Рисунок – Динаміка і склад зобов’язань ПАТ «ФІДОБАНК» за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, тис. грн.
Рисунок – Динаміка активів ПАТ «ФІДОБАНК» за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, тис. грн.
Рисунок – Динаміка доходів ПАТ «ФІДОБАНК» за 2011-2013 рр., тис. грн.
Рисунок – Динаміка і структура витрат ПАТ «ФІДОБАНК» за 2011-2013 рр., тис. грн.
Рисунок – Динаміка фінансових результатів ПАТ «ФІДОБАНК» за 2011-2013 рр., тис. грн.
Рисунок – Динаміка показників прибутковості ПАТ «ФІДОБАНК» порівняно з середньогалузевими за 2011-2013 рр., %
Таблиця – Показники, що характеризують фінансову стійкість банку ПАТ «ФІДОБАНК» за період з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка показників ліквідності ПАТ «ФІДОБАНК» за період з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр.


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   61
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (03.06.2014)
Переглядів: 473 | Теги: фідобанк, фінансовий стан банку, стан банку, фінансовий стан
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru