Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження переддипломної практики на базі ТзОВ ГАЛС ЛТД (2012)

Звіт про проходження переддипломної практики на базі ТзОВ ГАЛС ЛТД (2012)


ВСТУП
ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ
ТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕМА 4. ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 5. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 6. ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ЗАПОЗИЧЕНИХ РЕСУРСІВ
ТЕМА 7. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЕТАПІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 8. ФІНАНСОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ  ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 9. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
ТЕМА 11. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 Товариство з обмеженою відповідальністю “ГАЛС ЛТД” створюється і діє на підставі Статуту. Товариство з правом найняття робочої сили, створене, відповідно до чинного законодавства, на спільній частковій власності громадян України – засновників товариства (учасників). Юридична адреса товариства: Україна, Чернівецька область, смт.Глибока, вулиця Першотравнева, 60А. 
 Товариство - самостійний господарюючий статутний суб’єкт, що здійснює підприємницьку діяльність на правах юридичної особи. Воно набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках (в т.ч. валютні) печатку з своїм найменуванням та символікою, фірмовий на товарний знаки, штампи, бланки документів та інші реквізити і може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України та його установчим документам. Діяльність товариства регламентується Законами України: “Про власність”, “Про підприємництво”, “Про господарські товариства”,  “Про зовнішньоекономічну діяльність”, та іншим чинним законодавством і установчими документами.
 ТзОВ «ГАЛС ЛТД» створюється з метою розширення виробництва товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, надання послуг і розширення числа робочих місць. Предметом діяльності товариства є торгівельна діяльність (оптова, роздрібна, комісійна, постачальницька, закупівельна, збутова), торгівельна діяльність у сфері роздрібної та оптової торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інше, торгівля автомототранспортною технікою, запасними частинами, діяльність зв’язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, оптова та роздрібна торгівля добавками до палива, кормовими дріжджами, комбікормом, круп’яними виробами, виробництво та реалізація товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення (з дерева, металу, пластмас, скла та іншої сировини), купівля, продаж та експлуатація нерухомості, житлових будинків, квартир, магазинів, складів, об’єктів соціального та побутового призначення та інше.
 Господарська діяльність товариства, відносини товариства з юридичними особами і громадянами здійснюються на основі договорів. Товариство самостійно планує свою діяльність і перспективи господарського і соціального розвитку, виходячи із попиту на послуги товариства. Основу планів складають договори із споживачами, послуг та продукції. Товариство реалізує товари і послуги по цінам і тарифам, встановленим самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством , - по державним цінам.
 Управління товариством здійснюється у відповідності з цим статутом на основі поєднання прав учасників по господарському використанню свого майна і принципів самоврядування трудового колективу. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу. Вищим органом управління товариства є збори учасників товариства або призначених ними представників.  Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк.  Учасник в праві в будь-який час змінити свого представника у зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. 
 Виконавчим органом товариства є Директор. Директором може бути учасник товариства, або особа, яка не є учасником товариства і приймається по контракту. Контракт затверджується зборами учасників. Директор підзвітний зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для учасників товариства. Директор вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників.  Директор діє від імені товариства в межах, встановлених установчими документами та чинним законодавством. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені товариства. 
 Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності ТзОВ «ГАЛС ЛТД» представлена в таблиці 1.1.
 Метою проходження практики є проведення аналізу майнового та фінансового стану ТзОВ «ГАЛС ЛТД» за 2010 – 2011 роки та надання керівництву підприємства рекомендацій щодо покращення використання майна та фінансових ресурсів. 
 Об’єктом дослідження є майно підприємства, його капітал, грошові кошти та їх рух, оцінка рентабельності, плато- та кредитоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності.
 Провести такий аналіз можна за допомогою способів та прийомів фінансового аналізу.  Основними завданнями фінансового аналізу на підприємстві є:
–    оцінка складу та структури майна, його складових частин, грошових потоків;
–    аналіз динаміки майна, його складових частин, грошових потоків;
–    визначення показників оборотності та рівня ефективності використання майна, його складових частин, грошових потоків;
–    оцінка рівня ліквідності підприємства та показників, що характеризують його платоспроможність, фінансову стійкість, ділову активність тощо;
–    проведення комплексної оцінки діяльності підприємства;
–    визначення напрямків покращення майнової та фінансової ситуації на  підприємстві.
 Питанням аналізу фінансового стану підприємства займались багато видатних науковців, автори підручників таких як Пасічник Ю.В., Онисько С.М., Василик О.Д., Кузьмін О.Є., О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Б. Ярошевич, А.М. Чушак-Голобородько, Терещенко О.О


Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   88
  Рік захисту:   2012
  Ціна роботи:   35 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (08.04.2014)
Переглядів: 405 | Теги: про, ГАЛС, ЛТД, практики, базі, Звіт, проходження, на, ТзОВ, переддипломної
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru