Головна » Навчальні матеріали » Підручники » Банківська сапрва

Косова Т.Д., Циганок О.P. Банківські операції Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2008- - 372 с.

   У даному виданні висвічується сутність і класифікація банківських операцій. Розкрито організацію пасивних операцій комерційного банку. Охарактеризовано послуги комерційних банків щодо організації готівкового грошового обігу. Систематизовано форми безготівкових розрахунків. Розкрито економічний зміст активних операцій комерційного банку, наведено їх класифікацію. Висвітлено технологію і організацію банківського кредитування. Охарактеризовано операції комерційного банку по видачі і погашенню окремих видів кредиту. Розкрито зміст обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності. Охарактеризовано послуги комерційних банків.

   Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчатьного процесу. Призначений для студентів економічних сиеціаіьностей, викладачів вищих навчатьних закладів, банківських працівників.


Вступ
МОДУЛЬ 1. «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ, ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ»
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ І ПОСЛУГ
1.1. Поняття банківського продукту та ознаки його класифікації
1.2. Взаємозв'язок операцій та результатів банківської діяльності
1.3. Загальна характеристика нетрадиційних банківських послуг
1.4. Правове регулювання банківських операцій в Україні
1.5. Страхування банківських операцій
Тести до матеріалу теми 1
ТЕМА 2. ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ, ЇХНІЙ СКЛАД І СТРУКТУРА
2.1. Економічний зміст та форми пасивних операцій
2.2. Сутність, структура, функції власного капіталу банку
2.3. Операції щодо залучення банківських ресурсів
2.4. Види та порядок відкриття банківських рахунків.
2.5. Формування не депозитних джерел
Тести до матеріалу теми 2.
ТЕМА 3. ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ
3.1. Роль банків в організації готівкового обігу
3.2. Сутність касових операцій комерційних банків
3.3. Загальні вимоги до оформлення касових документів
3.4. Приймання банком готівки
3.5. Порядок видачі готівки з каси банку
3.6. Здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток
Тести до матеріалу теми З
ТЕМА 4. ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
4.1. Сутність та принципи безготівкових розрахунків
4.2. Загальні правила документообігу
4.3. Розрахунки платіжним дорученням
4.4. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями
4.5. Примусове списання коштів на підставі виконавчих документів, що видані судами
4.6. Розрахунки чеками
4.7. Розрахунки за допомогою акредитивів
4.8. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування
4.9. Розрахунки з використанням векселів
Тести до матеріалу теми 4
МОДУЛЬ 2. «АКТИВНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»
ТЕМА 5. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
5.1. Види активних операцій
5.2. Класифікація активних операцій
5.3. Інвестиційні операції банків
5.4. Операції комерційних банків на фондовому ринку
Тести до матеріалу теми 5
ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
6.1. Класифікація банківських кредитів
6.2. Етапи кредитування
6.3. Оцінка кредитоспроможності юридичної особи
6.4. Оцінка кредитоспроможності фізичної особи
6.5. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
6.6. Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів
6.7. Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики
Тести до матеріалу теми б
ТЕМА 7. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ПО ВИДАЧІ ТА ПОГАШЕННЮ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТУ
7.1. Суб'єкти кредитування
7.2. Довірчий кредит
7.3. Вексельний кредит
7.4. Споживчий кредит
7.5. Іпотечний кредит
7.6. Довгострокові кредити на фінансування капітальних вкладень
7.7. Кредит-оренда
7.8. Консорціумне кредитування
7.9. Проектне фінансування
Тести до матеріалу теми 7
МОДУЛЬ 3. «ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ»
ТЕМА 8. ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
8.1. Банківські рахунки в іноземній валюті
8.2 Купівля-продаж іноземної валюти
8.3 Міжнародні розрахунки
8.4. Фінансування експортно-імпортних операцій
Тести до матеріалу теми 8
ТЕМА 9. ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
9.1. Банківські гарантії та поручительства
9.2. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги
9.3. Трастові послуги
9.4. Факторинг та форфейтинг
9.5. Операції з дорогоцінними металами
9.6. Операції з векселями
9.7. Фінансовий інжиніринг
Тести до матеріалу теми 9
Глосарій
Список рекомендованої літератури
Додатки
Додаток А. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про банки і банківську Діяльність» (витяг)
Додаток Б. Документальне оформлення функціонування банківських рахунків
Додаток В. Розрахункові документи
Додаток Д. Документальне оформлення касових операцій
Додаток Є. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні (витяг)


 

скачать Косова Т.Д., Циганок О.P. Банківські операції Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2008- - 372 с.

Подібні роботи


Категорія: Банківська сапрва | Добавив: admin (21.03.2012)
Переглядів: 1051 | Теги: послуги, банки, банкіські операції, доходи, витрати, банківські ризики
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківський менеджмент
Банківські операції
Банківська сапрва
Бізнес планування
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Гроші та кредит
Державне регулювання
Економіка підприємств
Економіка праці і СТВ
Економіко-математичне моделювання
Історія економіки та економічної думки
Політологія
Політекономія
Правознавство
Макроекономіка
Маркетинг
Математика
Митна справа
Міжнародна економіка
Мікроекономіка
Місцеві фінанси
Психологія і педагогіка
РПС
Соціологія
Стратегічне управління
Страхові послуги
Філософія
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Центральний банк і грошово кредитна політика
Історія української культури
Казначейська система
Податкове право
Цивільне право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru