Головна » Навчальні матеріали » Підручники » Банківська сапрва

Дзюблюк О.В. Банківські операції Підручник / За ред. д. е. н., проф. О. В. Дзюблюка. –Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696

ЗМІСТ

  ВСТУП

ГЛАВА 1 . ВИДИ БАНКІВ І ПОРЯДОК ЇХ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
1.1 . Суть і функції банків у ринковій економіці
1.2 . Поняття та особливості функціонування банківської системи
1.3 . Види банків та банківських об'єднань
1.4 . Порядок створення та реєстрації банків в Україні
ГЛАВА 2 . ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
2.1 . Організаційна структура і управління банком
2.2 . Розвиток банківської системи України
2.3 . Сутність і класифікація банківських операцій
2.4 . Ліцензування банківської діяльності
ГЛАВА 3 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
3.1 . Банківські ресурси , їх види та класифікація
3.2 . Структура і функції власного капіталу банку
3.3 . Порядок формування основних складових власного капіталу банку
3.4 . Регулювання нормативів капіталу банківських установ
ГЛАВА 4 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ
4.1 . Поняття залучених банківських ресурсів
4.2 . Характеристика депозитних операцій комерційних банків
4.3 . Договірне регулювання вкладних операцій
4.4 . Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
ГЛАВА 5 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З запозичення коштів
5.1 . Поняття і класифікація запозичених ресурсів банківських установ
5.2 . Суть і значення міжбанківського кредитування при формуванні запозичених ресурсів
5.3 . Види , порядок надання та погашення кредитів рефінансування
5.4 . Особливості емісії банком власних боргових зобов'язань
ГЛАВА 6 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБІГУ
6.1 . Загальна характеристика платіжного обороту
6.2 . Поняття системи безготівкових розрахунків та способи їх організації
6.3 . Правила документообігу при здійсненні банками безготівкових розрахунків
6.4 . Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у банках
6.5 . Характеристика форм безготівкових розрахунків
6.5.1 . Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
6.5.2 . Розрахунки із застосуванням платіжних вимог- доручень
6.5.3 . Розрахунки платіжними вимогами
6.5.4 . Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
6.5.5 . Розрахунки за акредитивами
6.5.6 . Розрахунки при здійсненні заліку взаємної заборгованості
6.5.7 . Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування
6.6 . Порядок здійснення міжбанківських розрахунків
6.6.1. Необхідність , сутність і класифікація міжбанківських розрахунків
6.6.2 . Система електронних платежів Національного банку України
6.6.3 . Відкриття та закриття кореспондентських рахунків банків
6.6.4 . Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП
ГЛАВА 7 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ГОТІВКОЮ
7.1 . Завдання банків з організації готівкового грошового обігу
7.2 . Вимоги до організації готівкових розрахунків
7.3 . Порядок оформлення касових операцій
7.4 . Порядок здійснення касових операцій у банківських установах
7.5 . Операції банків з готівковими для своїх клієнтів
7.6 . Порядок прогнозування касових оборотів
7.7 . Емісійно -касова діяльність Національного банку України
ГЛАВА 8 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З Платіжні картки
8.1 . Сутність і основні види платіжних карт
8.2 . Емісія , еквайринг та операції із застосуванням платіжних карток
8.3 . Розрахунки з використанням платіжних карт
8.4 . Національна система масових електронних платежів
ГЛАВА 9 . КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
9.1 . Класифікація кредитних операцій банків
9.2 . Поняття кредитного механізму і основні етапи процесу банківського кредитування
9.3 . Особливості видачі позичок і порядок їх оформлення
9.4 . Кредитний ризик і методи управління ним
9.5 . Оцінка кредитоспроможності клієнта як метод мінімізації кредитного ризику
9.6 . Форми забезпечення повноти та своєчасності повернення позик
9.7 . Порядок формування і використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків
9.8 . Кредитна політика банківських установ
ГЛАВА 10 . ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ І ПОГАШЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТУ
10.1 . Бланковий кредит і кредит під заставу цінних паперів
10.2 . Контокорентний кредит і овердрафт
10.3 . Консорціумний та паралельний кредит
10.4 . Іпотечний кредит
10.5 . Особливості банківського кредитування фізичних осіб
10.5.1 . Суть , види та особливості кредитування фізичних осіб
10.5.2 . Кредитування фізичних осіб на споживчі цілі та невідкладні потреби .
10.5.3 . Кредити фізичним особам довгострокового характеру
10.5.4 . Контроль за цільовим використанням споживчого кредиту та його своєчасним погашенням
10.5.5 . Особливості кредитування позичальника фізичної особи - приватного підприємця
10.5.6 . Робота банку з проблемними споживчими кредитами
10.6 . лізинговий кредит
10.7 . Банківське кредитування зовнішньоекономічної діяльності
10.7.1 . Основні різновиди кредитування експортно -імпортних операцій .
10.7.2 . Особливості отримання банками кредитів від нерезидентів
ГЛАВА 11 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ
11.1 . Поняття векселів та характеристика їх основних видів
11.2 . Класифікація операцій комерційних банків з векселями
11.3 . Порядок здійснення кредитних операцій з векселями
11.4 . Гарантійні операції банків з векселями
11.5 . Розрахункові та комісійні операції банків з векселями
ГЛАВА 12 . ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
12.1 . Сутність і класифікація операцій банків з цінними паперами
12.2 . Емісійна діяльність банків на фондовому ринку
12.3 . Формування банківського портфеля цінних паперів
12.4 . Формування резервів на відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами
12.5 . Банківські послуги на фондовому ринку
12.6 . Методи управління портфелем цінних паперів банківської установи

ГЛАВА 13 . ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
13.1 . Поняття і класифікація валютних операцій банків
13.2 . Організаційно - правові передумови здійснення валютних операцій
ГЛАВА 14 . ТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
14.1 . Здійснення основних видів операцій банків з купівлі -продажу іноземної валюти
14.2 . Операції банків з організації міжнародних розрахунків
14.2.1 . Документарний акредитив як форма міжнародних розрахунків
14.2.2 . Інкасова форма розрахунків
14.2.3 . Міжнародні розрахунки за допомогою банківського переказу
14.3 . Банківський контроль розрахунків за експортними , імпортними та міжнародними лізинговими операціями
14.4 . Відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів
ГЛАВА 15 . НЕТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
15.1 . Операції з готівковою іноземною валютою
15.2 . Операції банків з дорожніми чеками
15.3 . Міжнародні грошові перекази фізичних осіб
ГЛАВА 16 . МІЖБАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
16.1 . Організація торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку
16.2 . Організація кореспондентських відносин з іноземними банками
16.3 . Основи фундаментального і технічного аналізу валютного ринку
16.4 . Управління валютним ризиком комерційного банку
ГЛАВА 17 . ОПЕРАЦІЇ З НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
17.1 . Сутність і класифікація банківських послуг
17.2 . Банківські гарантії та поручительства
17.3 . Факторингові послуги банків
17.4 . Трастові послуги банків
17.5 . Посередницькі , консультаційні та інформаційні послуги банків
17.6 . Операції банків з дорогоцінними металами
ГЛАВА 18 . ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ
18.1 . Поняття фінансової стійкості банку і фактори , що її визначають
18.2 . Фінансова звітність та оцінка прибутковості комерційного банку
18.3 . Методи оцінки фінансової стійкості банків та управління їх ліквідністю
18.4 . Регулювання діяльності банків для забезпечення їх фінансової стійкості
18.5 . Обов'язкове резервування як метод підтримки фінансової стійкості банків
18.6 . Нагляд і контроль за фінансовою стійкістю банків
18.7 . Режим фінансового оздоровлення банків та заходи впливу щодо забезпечення їх фінансової стійкості
ГЛОСАРІЙ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 


скачать Дзюблюк О.В. Банківські операції Підручник / За ред. д. е. н., проф. О. В. Дзюблюка. –Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696

Подібні роботи


Категорія: Банківська сапрва | Добавив: admin (21.03.2012)
Переглядів: 2467 | Теги: послуги, банки, банкіські операції, доходи, витрати, банківські ризики
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківський менеджмент
Банківські операції
Банківська сапрва
Бізнес планування
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Гроші та кредит
Державне регулювання
Економіка підприємств
Економіка праці і СТВ
Економіко-математичне моделювання
Історія економіки та економічної думки
Політологія
Політекономія
Правознавство
Макроекономіка
Маркетинг
Математика
Митна справа
Міжнародна економіка
Мікроекономіка
Місцеві фінанси
Психологія і педагогіка
РПС
Соціологія
Стратегічне управління
Страхові послуги
Філософія
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Центральний банк і грошово кредитна політика
Історія української культури
Казначейська система
Податкове право
Цивільне право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 580

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru