Головна » Навчальні матеріали » Лекції » Менеджмент персоналу

Менеджмент персоналу [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 105 с.

ЗМІСТ

Тема 1. Персонал організації як об’єкт управління.
1. Предмет і зміст курсу «Менеджмент персоналу». Теоретико-методологічна база курсу «Менеджмент персоналу». 
Ключові слова (терміни курсу).
2. Організація – основний соціальний інститут суспільства.
3. Персонал організації та його структура. Основні кількісні та якісні характеристики персоналу.
4. Механізм управління кадрами: Міністерство праці та соціальної політики; Державна служба зайнятості;  профспілкові органи; служби щодо роботи з персоналом підприємств, об’єднань, установ; служби соціального розвитку.
5. Стратегія розвитку і кадрова політика організації.

ТЕМА 2. Кадрова служба організації.
1.Роль відділу кадрів в управлінні та його структура.
2.Функції та завдання відділу персоналу.
3.Права та обов’язки відділу кадрів.
4.Взаємовідносини відділу персоналу з іншими структурними підрозділами підприємства.
5.Роль керівників підприємства в організації кадрової роботи та її вдосконаленні.
6.Компютеризація кадрового діловодства. АРМ інспектора (менеджера) з кадрів.
7.Основні напрямки перебудови роботи вітчизняних кадрових служб в сучасних умовах.
8.Функції кадрової служби на підприємствах і в установах Західної Європи , США і Японії.

Тема 3. Методологія менеджменту персоналу
1. Цілі, завдання та функції менеджменту персоналу.
2. Субєкти менеджменту персоналу.
3. Сучасна концепція менеджменту персоналу орієнтована на комерційний успіх організації.
4. Системний підхід до менеджменту та шляхи його реалізації в сучасних умовах.
5. Система роботи з персоналом та її складові.
6. Принципи побудови системи менеджменту персоналу в організації.
7. Методи управління персоналом.

Тема 4. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу.
1. Нормативно-правове забезпечення менеджменту персоналу.
2. Нормативно-методичне забезпечення менеджменту персоналу
3. Документи внутрішнього використання, що регламентують виконання функцій з менеджменту персоналу.
4. Інформаційне забезпечення системи менеджменту персоналу організації.
5. Технічне забезпечення системи менеджменту персоналу.

Тема 5. Планування та прогнозування роботи з персоналом
1. Сутність, мета і завдання кадрового планування.
2. Склад інформації, необхідної для виконання розрахунків поточної і прогнозної потреби в кадрах.
3. Методи визначення потреби організації в кадрах певних професійно-кваліфікаційних груп.
4. Маркетинг персоналу
5. Прогнозування в управлінні кадрами і його основні завдання.

Тема 6. Формування персоналу.
1. Етапи задоволення потреби організації в персоналі.
2.Вимоги до кандидатів щодо заняття вакантних посад.
3.Внутрішні і зовнішні ринки праці як джерела поповнення й оновлення персоналу організації.
4.Вербування персоналу.
5.Лізинг персоналу.
6.Методи професійного відбору.
7. Розстановка персоналу.
8. Адаптація кадрів її напрями та види.

ТЕМА 7. Рух персоналу на підприємстві.
1. Форми професійно-кваліфікаційного руху робітників.
2. Горизонтальний та вертикальний рух спеціалістів і службовців на підприємстві.
3. Професійна мобільність працівників в організації.
4. Поняття кар’єри її види та напрямки. Управління професійно-кваліфікаційним зростанням кадрів (планування кар’єри).
5. Зарубіжний досвід планування кар’єри.
6. Створення та підготовка резерву на заміщення вакантних посад

Тема 8. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ.
1. Розвиток персоналу як необхідна передумова виживання і розвитку організації.
2. Організація системи навчання персоналу.
3. Форми і методи професійного навчання працівників.
4. Система безперервного навчання.
5. Зарубіжний досвід перепідготовки та підвищення кваліфікації.
6. Види професійного навчання робітників на виробництві.
7. Підготовка робітників на виробництві у країнах з розвинутою економікою.

Тема 9. МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПЕРСОНАЛУ
1. Поняття потреб людини. Потреби первинні і вторинні.
2. Ієрархія потреб по А.Маслоу.
3. Мотив як внутрішня спонукальна сила до активної дії.
4. Структура мотиву праці. Формування мотиву праці. Класифікація мотивів та їх функції. Потреби, інтерес і мета усвідомленої дії.
5. Поняття стимулу в трудовій діяльності. Взаємозв'язки між мотивами і стимулами.
6. Види матеріальної мотивації праці. Роль заробітної плати в мотивації праці. Нетрадиційні методи 
матеріального стимулювання (участь у прибутках, володіння акціями, паєм тощо).
7. Нематеріальні методи мотивації праці.
8. Зарубіжний досвід мотивації праці.
9. Сучасні концепції людських ресурсів (теорії людських ресурсів, теорії людського капіталу)

Тема 10. МЕТОДИ ОЦІНКИ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ
1. Роль кадрової служби при традиційних методах оцінки всіх працівників.
2. Зміст оцінки якості роботи персоналу.
3. Оцінка спеціалістів та її особливості. Атестація керівників і спеціалістів, організація її проведення, роль в оцінці персоналу.
4. Зарубіжний досвід оцінки керівників і спеціалістів.
5. Методи оцінки робітників.
6. Анкетний метод оцінки робітників у Польщі.

Тема 11. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ
1.Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників.
2.Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники, спільність та розбіжність їх інтересів.
3.Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства.
4.Сторони колективного договору.
5. Зміст колективного договору.
6.Порядок підготовки й укладання колективного договору.
7.Контроль за виконанням колективного договору.
8. Зарубіжний досвід соціального партнерства.

Тема 12. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
1. Сутність ресурсного підходу в менеджменті персоналу.
2. Класифікація витрат підприємства на робочу силу.
3. Система економічних показників ефективності менеджменту персоналу.
4. Показники соціальної ефективності менеджменту персоналу.
5. Оцінка ефективної діяльності підрозділів менеджменту персоналу на підприємстві.

скачать Менеджмент персоналу [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 105 с.

Подібні роботи


Категорія: Менеджмент персоналу | Добавив: admin (26.12.2012)
Переглядів: 1645 | Теги: ТНЕУ, Менеджмент, Тернопіль, Електронний, персоналу, ресурс, консп., 105, лекцій., 2012.
Форма входа
Що шукаємо?
БЖД
Банківський менеджмент
Банківські операції
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Гроші та кредит
Економіка праці і СТВ
Економічний аналіз
ЕММ
Контроль та ревізія в митних органах
Історія економіки та економічної думки
Інформаційні системи і технології
Страхові послуги
Страхування
Культурологія
Макроекономіка
МВФКВ (Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини)
Менеджмент
Митна справа
Міжнародна економіка
Міжнародні біржові ринки
Мікроекономіка
Місцеві фінанси
Правознавство
РПС
Облік і аудит
Основи наукових досліджень
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Фінансове регулювання ЗЕД
Фіскальна безпека
Фіскальне адміністрування
Інвестування
Соціальне страхування
Політологія
Економіка і фінанси страхових фірм
Стратегічне управління
Менеджмент персоналу
Патентознавство
Історія української культури
Психологія і педагогіка
Основи наукових досліджень (ОНД)
Професійна етика
Податковий менеджмент
Статистика
Економіка підприємств
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru