Головна » Навчальні матеріали » Лекції » Менеджмент персоналу

Менеджмент персоналу [Електронний ресурс] : консп. лекц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 85 с.
Тема 1. ПЕРСОНАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ МЕНЕДЖМЕНТУ
1. Предмет і зміст курсу "Менеджмент персоналу". Теоретико-методологічна база курсу "Менеджмент персоналу. Ключові слова (терміни курсу).
2. Організація - основний соціальний інститут суспільства.
3. Персона організації та його структура.
4. Кількісні і якісні характеристики персоналу.
5. Механізм управління кадрами.
а). Міністерство праці та соціальної політики.
б). Державна служба зайнятості.
в). Профспілкові органи.
г). Служби щодо роботи з персоналом підприємств, об'єднань, установ.
д). Служби соціального розвитку.
6. Стратегія розвитку і кадрова політика організації.

ТЕМА 2. КАДРОВА СЛУЖБА ОРГАНІЗАЦІЇ 
1. Роль відділу кадрів в апараті управління та його структура. 
2 . Завдання відділу персоналу.
3. Функції відділу персоналу.
4. Права відділу персонау.
5. Відповідальність відділу персонау.
6. Взаємовідносини відділу персонау з іншими структурними підрозділами підприємства.
7. Роль керівників підприємства в організації кадрової роботи та її вдосконаленні.
8. Комп'ютеризація кадрового діловодства. АРМ інспектора (управління) з кадрів.
9. Основні напрямки перебудови роботи вітчизняних кадрових служб в сучасних
умовах.
10. Функції кадрової служби на підприємствах і в установах Західної Європи, США і Японії.

ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 
1. Цілі, завдання і функції менеджменту персонау.
2. Суб'єкти менеджменту персоналу.
3. Сучасна концепція менеджменту персоналу, орієнтована на комерційний успіх організації.
4. Системний підхід до менеджменту персоналу та шляхи його реалізації в сучасних умовах.
5. Система роботи з персонаом та її складові.
6. Принципи побудови системи менеджменту персонау в організації.
7. Методи управління персонаом організації.

ТЕМА 4. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 
1. Нормативно-правове забезпечення системи управління персоналом.
2. Нормативно-методичне забезпечення менеджменту персонау;
3. Документи внутрішнього використання, що регламентують виконання функцій з менеджменту персонау.
4. Кадрове забезпечення системи менеджменту персоналу. Кількісний і якісний склад працівників кадрової служби.
5. Інформаційне забезпечення системи менеджменту персонау організації.
6. Технічне забезпечення системи управління персонаом організації.

ТЕМА 5 : СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ.
1. Поняття "психології менеджменту". Значення наукової психології для формування особистості керівника.
2. Феномен керівництва.
3. Типи керівників у практиці вітчизняних ділових стосунків.
4. Успіх керівництва. Залежність успіху від стилю керівництва.
5. Якості і риси керівника, що досягає успіху.
6. Причини неуспішного керівництва.
7. Ознаки сприятливого (позитивного)психологічного клімату.
8. Закономірності формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі.

Тема 6 . Планування та прогнозування роботи з персоналом.
1. Суть, мета і завдання кадрового планування.
2. Основні види кадрового планування.
3. Склад інформації необхідної для виконання розрахунків поточної і прогнозної потреби в кадра.
4. Методи визначення потреби організації в кадрах певних професійно- кваіфікаційних груп.
5. Маркетинг персоналу.
6. Прогнозування в управлінні кадрами і його основні завдання.

ТЕМА 7. ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
1. Етапи задоволення потреби організації в персонаі.
2. Вимоги до кандидатів щодо зайняття вакантного робочого місця.
3. Внутрішні і зовнішні ринки праці як джерела поповнення і оновлення персонау організації.
4. Вербування персоналу.
5. Лізинг персонау.
6. Методи професійного відбору персонау:
а) початковий відбір;
б) співбесіда з спеціалістами відділу персонау;
в) довідки про кандидата;
г) співбесіда з керівником підрозділу;
д)випробування;
є) рішення щодо найму. (мал.)
7. Розстановка персонау. Ознайомлення з робочим місцем.
8. Адаптація кадрів, її напрямки та види.

ТЕМА 8. РУХ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ( год.)
1. Форми професійно-кваіфікаційного руху робітників.
2. Горизонтальний та вертикальний рух спеціалістів і службовців на підприємстві.
3. Професійна мобільність працівників в організації.
4. Показники плинності, змінюваності та періодів повного оновлення кадрового складу, методи їх визначення.
5. Поняття кар'єри, її види та напрямки. Управління професійно-кваіфікаційним зростанням кадрів (планування кар'єри).
6. Створення і підготовка резерву на заміщення вакантних посад.

ТЕМА 9. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ.
1. Розвиток персоналу як необхідна передумова виживання і розвитк організації.
2. Організація системи навчання персоналу.
3. Форми і методи професійного навчання працівників.
4. Система безперервного навчання кадрів.
5. Зарубіжний досвід перепідготовки та підвищення кваліфікації.
6. Види професійного навчання робітників на виробництві.
7. Підготовка робітників на виробництві у країнах з розвинутою ринковою економікою.

Тема 10: Регулювання трудової діяльності персоналу.
1. Основи теорії організаційної поведінки.
2. Закони які впливають на поведінку людини в процесі спільної діяльності.
3. Самоменеджмент та його основні функції
4. Основні об'єкти регулювання трудової діяльності персоналу: середовище, організація та обслуговування робочого місця, умови праці, оплата праці, організаційна культура компанії підтримка з боку керівництва.
5. Причини та умови формування груп в організації. Типи груп.
6. Чинники, що впливають на ефективність робочих груп.

ТЕМА 11. МОТИВАЦІЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПЕРСОНАЛУ
1. Поняття потреб людини. Потреби первинні і вторинні.
2. Ієрархія потреб по Маслоу.
3. Мотив як внутрішня спонукальна сила до активної дії
4. Структура мотиву праці. Формування мотиву праці.
5. Класифікація мотивів та їх функції.
6. Потреби, інтерес і мета усвідомленої дії
7. Поняття стимулу в трудовій діяльності. Взаємозв'язок між мотивами і стимулами.
8. Види матеріальної мотивації праці. Роль заробітної плати в мотивації праці. Нетрадиційні методи матеріального стимулювання (участь у прибутках, володіння акціями, паєм тощо).
9. Нематеріальні методи мотивації праці. 
10 . Сучасні концепції людських ресурсів:
        1) теорії людських ресурсів;
        2) теорії людського капіталу.
11. Зарубіжний досвід мотивації праці.

ТЕМА 12 . МЕТОДИ ОЦІНКИ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ.
1. Роль кадрової служби при традиційних методах оцінки всіх працівників.
2. Значення і завдання оцінювання персоналу.
3. Основні складові оцінки персоналу.
4. Оцінка спеціалістів та її особливості. Атестація керівників і спеціалістів, організація її проведення, роль в оцінці персоналу.
5. Зарубіжний досвід оцінки керівників і спеціалістів.
6. Методи оцінки робітників.
7. Анкетний метод оцінки робітників у Польщі.

ТЕМА 13. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ.
1. Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників.
2. Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники, спільність та розбіжність їх інтересів.
3. Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства.
4. Сторони колективного договору.
5. Зміст колективного договору.
6. Порядок підготовки і укладання колективного договору.
7. Контроль за виконанням колективного договору.
8. Зарубіжний досвід соціального партнерства.

ТЕМА 14. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ( год.)
1. Суть ресурсного підходу в менеджменті персоналу.
2. Класифікація витрат підприємства на робочу силу.
3. Система економічних показників ефективності менеджменту персоналу.
4. Показники соціальної ефективності управління персоналом.
5. Оцінка ефективної діяльності підрозділів управління персоналом на підприємстві.


скачать Менеджмент персоналу [Електронний ресурс] : консп. лекц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 85 с. скачать Менеджмент персоналу [Електронний ресурс] : консп. лекц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 85 с.

Подібні роботи


Категорія: Менеджмент персоналу | Добавив: admin (26.12.2012)
Переглядів: 1849 | Теги: 85, ТНЕУ, лекц., Менеджмент, Тернопіль, Електронний, персоналу, ресурс, консп., 2006.
Форма входа
Що шукаємо?
БЖД
Банківський менеджмент
Банківські операції
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Гроші та кредит
Економіка праці і СТВ
Економічний аналіз
ЕММ
Контроль та ревізія в митних органах
Історія економіки та економічної думки
Інформаційні системи і технології
Страхові послуги
Страхування
Культурологія
Макроекономіка
МВФКВ (Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини)
Менеджмент
Митна справа
Міжнародна економіка
Міжнародні біржові ринки
Мікроекономіка
Місцеві фінанси
Правознавство
РПС
Облік і аудит
Основи наукових досліджень
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Фінансове регулювання ЗЕД
Фіскальна безпека
Фіскальне адміністрування
Інвестування
Соціальне страхування
Політологія
Економіка і фінанси страхових фірм
Стратегічне управління
Менеджмент персоналу
Патентознавство
Історія української культури
Психологія і педагогіка
Основи наукових досліджень (ОНД)
Професійна етика
Податковий менеджмент
Статистика
Економіка підприємств
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru