Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Менеджмент

Управління формуванням, розподілом і використанням чистого прибутку підприємства ПАТ «.......автотранспортне підприємство» (2013)

Курсова робота: Управління формуванням, розподілом і використанням чистого прибутку підприємства ПАТ «.......автотранспортне підприємство» (2013)


 За умов розвитку ринкових відносин різні напрямки фінансово-господарської діяльності підприємств будь-якої форми власності, які пов’язані як з поточною діяльністю, так і з вирішенням задач тактичного та стратегічного менеджменту насамперед пов’язані з раціональним формуванням та перерозподілом фінансових ресурсів з метою досягнення визначених фінансових результатів. 
 При цьому, враховуючи різні аспекти та горизонти планування діяльності підприємства, найважливішим є процес управління прибутком, як процес дослідження і прийняття управлінських рішень за всіма основними аспектами його формування, розподілу і використання на підприємстві.
 Метою курсової роботи є вивчення теоретичних основ, практичних методик та розробка рекомендацій щодо напрямків удосконалення управління чистим прибутком підприємства.
 Досягнення вказаної мети передбачає послідовне вирішення таких завдань:
 - дослідити теоретичні аспекти управління формуванням фінансових результатів на підприємстві; 
 - вивчити особливості управління розподілом і використанням чистого прибутку суб’єктів господарювання;
 - здійснити оцінку основних показників фінансового-господарського стану ПАТ «....автотранспортне підприємство»;
 - провести аналіз формування фінансових результатів ПАТ «.... автотранспортне підприємство»;
 - виявити шляхи вдосконалення управління чистим прибутком на підприємстві ПАТ «......автотранспортне підприємство».
 Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають в процесі управління формуванням, розподілом і використанням чистого прибутку публічного акціонерного товариства «......автотранспортне підприємство». 
 Предметом дослідження виступають механізми управління формуванням і раціональним розподілом та використанням чистого прибутку підприємств в умовах ринкової економіки.
 При написанні курсової роботи нами були використані такі методи дослідження: статистичний, монографічний, історичний, нормативний, табличний, аналітичний.
 Інформаційною базою для вивчення та аналізу даної теми виступили базові підручники з фінансового менеджменту, фінансового аналізу та фінансової діяльності суб’єктів підприємництва, дані бухгалтерського обліку, наукові праці і монографії вітчизняних і зарубіжних економістів, статті фахових видань, а також фінансова звітність підприємства.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ, РОЗПОДІЛОМ І ВИКОРИСТАННЯМ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Аналіз формування, розподілу та використання прибутку підприємства
1.2. Дослідження сутності та значення управління прибутком    підприємства на етапі його формування
1.3. Особливості управлінням розподілом і використанням прибутку підприємства
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ І ВИКОРИСТАННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ПАТ «....... АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз фінансового стану ПАТ «.......автотранспортне підприємство»
2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ «.........автотранспортне підприємство»
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ ПАТ «........АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
3.1. Оцінка ефективності діяльності ПАТ «........автотранспортне підприємство» на основі фінансового важелю
3.2. Збільшення обсягу чистого прибутку за допомогою виявлення та використання резервів зростання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Формування чистого прибутку (збитку) підприємства
 • Структурна схема управління прибутком підприємства
 • Етапи управління розподілом і використанням прибутку
 • Обсяги реалізованої продукції ПАТ «....автотранспортне підприємство» за 2012 рік
 • Основні фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «.....автотранспортне підприємство» за  період з 2010 по 2012 рр.
 • Факторний аналіз фондовіддачі основних засобів підприємства ПАТ «.....автотранспортне підприємство» за  період з 2010 до 2012 рр.
 • Динаміка основних показників майнового стану ПАТ «.....автотранспортне підприємство», 2010-2012 рр.
 • Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «..... автотранспортне підприємство», 2010-2012 рр.
 • Динаміка показників ліквідності ПАТ «......автотранспортне підприємство», 2010-2012 рр.
 • Динаміка показників ділової активності ПАТ «.....автотранспортне підприємство», 2010-2012 рр.
 • Оцінка чистого руху грошових коштів підприємства ПАТ «.....автотранспортне підприємство» за період з 2010 по 2012 рр.
 • Вихідні дані для факторного аналізу валового прибутку ПАТ «.....автотранспортне підприємство» за  2010-2012 рр., тис. грн.
 • Факторний аналіз формування валового прибутку ПАТ «...... автотранспортне підприємство» за  2010-2012 рр.
 • Аналіз показників рентабельності ПАТ «.....автотранспортне підприємство» за  2010-2012 рр., %
 • Факторний аналіз чистої рентабельності власного капіталу ПАТ «.....автотранспортне підприємство» за 2010-2012 рр.
 • Вихідні дані та результати розрахунку ефекту фінансового важеля за 2010-2012 рр.
 • Факторний аналіз формування чистого прибутку ПАТ «.....автотранспортне підприємство» за  2010-2012 рр., тис. грн.
 • Показники оплати праці робітників ПАТ «.....автотранспортне підприємство» у 2012 р.
 • Вхідні дані для розрахунку економії від упровадження організаційно-технічних заходів на ПАТ «.....автотранспортне підприємство» у 2012 р.
 • Баланс підприємства ПАТ «......автотранспортне підприємство» за  2009-2012 рр.
 • Звіт про фінансові результати підприємства ПАТ «......автотранспортне підприємство» за  2010-2012 рр.
 • Звіт про рух грошових коштів підприємства ПАТ «.....автотранспортне підприємство» за 2010-2012 рр.
 • Показники динаміки і складу ПАТ «.....автотранспортне підприємство» за  2010-2012 рр.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   53
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Менеджмент | Добавив: great_scientist (10.06.2014)
Переглядів: 212 | Теги: прибуток підприємства, управління прибутком, чистий прибуток, управління капіталом
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru