Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка

Фінансова безпека країни та проблеми її забезпечення в Україні (2010)

Курсова робота: Фінансова безпека країни та проблеми її забезпечення в Україні (2010)


 Фінансова система є фундаментальною підвалиною цивілізації. Як і держава, ринок, гроші, власність, релігія, вона – ефективне знаряддя здійснення державної політики, спрямованої на забезпечення життєдіяльності суспільства, і насамперед процесів розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту між різними верствами населення, окремими господарськими структурами й територіями; усунення вад ринкових механізмів щодо розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами; заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, антициклічне регулювання економіки; підтримання рівня зайнятості; стабілізації економічного стану в державі.
 За умов побудови ринкової моделі економіки дуже важливе значення має глибоке усвідомлення економічної природи й суті фінансів та фінансової системи, їхньої об’єктивної необхідності, зв’язку з іншими економічними категоріями і ролі в економічній системі держави.
 З проголошенням політичної і економічної незалежності України встало питання про створення національної фінансової системи. Справа в тому, що фінансова система, яка функціонувала в Україні на той час, виражала економічні відносини колишньої радянської політичної і господарської системи, а її центральні установи знаходилися за межами української держави.
Не можна було здійснювати ні політичні, ні економічні перетворення, забезпечити національний політичний і господарський суверенітет без формування і розвитку національної фінансової системи.
 Економіка, складовими частинами якої є трудовою, науковий і техніко-виробничий і природно-ресурсний потенціал, формується як єдиний господарський механізм здебільшого фінансовою системою.
 Без постійного фінансового живлення складових частин економічної системи наступає їх недієздатність з відповідними негативними наслідками. Тому фінансова система виступає чинником інтеграції всіх чинників економічної системи їх високоефективного функціонування і акумулятором грошових ресурсів для здійснення повторного циклу виробництва на цьому ж або вищому рівні.
 Для здійснення своїх функцій інтегрування економічної системи фінансова система повинна задовольняти інтереси всіх суб'єктів виробництва, підтримуючи на належному рівні дієздатності всі свої структурні і динамічні параметри.
 Головною ланкою фінансової системи є бюджетна система, яка організаційно залежить від форми державного устрою і, як правило, складається з державного та місцевих бюджетів.  Відношення між державним і місцевими бюджетами будуються на основі єдності бюджетної системи і фінансової політики держави.
 Фінансова система є найважливішою ознакою незалежності держави. Ринкова економіка вимагає особливої уваги до налагодження в країні ефективної та потужної фінансової системи та адекватного цій системі законодавчого регулювання. У рамках фінансової системи відбувається первісне нагромадження капіталу, продукування національного доходу і всього сукупного продукту,а затим здійснюється розподіл та перерозподіл цих останніх заради задоволення індивідуальних, приватних та суспільних проблем. Інноваційний розвиток суспільства можливий лише за наявності потужної фінансової системи. В Україні фінансова система поки що не вирішує складних господарських, соціальних завдань. Саме тому створення ефективної фінансової системи потребує нових наукових досліджень, глибокого аналізу причин і наслідків створення та використання фондів фінансових ресурсів.
 Тому вивчення витоків становлення і розвитку національних фінансів є особливо актуальним у період трансформаційних процесів в економіці та суспільстві. Вивченням  та дослідженням даного питання займалися такі вчені як М.В. Опаріна, О.М. Ковалюк, М.І. Крупка, Ф.Мишкін, С.В. Слухай, О. Василик,а також ряд іноземних науковців: К. Макконнелл, С. Брю, З. Боді, Р. Мертон, П. Роуз, Д. Фрезер. Загальнотеоретичні і методологічні положення стосовно фінансів, фінансової системи висвітлені в працях учених В.Андрійчука, В. Василенка, П. Гайдуцько, В.Геєця, В. Корнєєва, Б. Луціва, В. Лагутіна, В. Міщена, А. Мороза, А.Пересади, М. Савлука, С. Шумської, В. Федоренко та ін. Значимість, багатогранність проблеми вимагає нових наукових досліджень.
 Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей  та функціонування фінансової системи України та оцінки її ланок які на нашу думку є головними.
 Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
 • розглянути теоретичні основи фінансової системи;
 • дослідити особливості фінансової системи України;
 • проаналізувати стан державних фінансів та фінансів домогосподарств;
 • проблеми та забезпечення фінансової безпеки України.
 Предметом курсової роботи є економічні відносини, які виникають з приводу взаємодії структурних елементів фінансової системи України.
 В якості об’єкта курсової роботи виступає фінансова система України.
  Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дослідження, визначаються мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ФІНАСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
1.1. Поняття та сутність фінансової системи України.
1.2. Структура та елементи фінансової системи України.
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ ЛАНОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
2.1. Оцінка стану Державних фінансів.
2.2. Оцінка стану фінансів домогосподарств.
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
3.1. Фінансова безпека країни та проблеми її забезпечення в Україні
3.2. Основні напрями забезпечення фінансової безпеки України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   36
  Рік захисту:   2010
  Ціна роботи:   22 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка | Добавив: great_scientist (02.06.2014)
Переглядів: 706 | Теги: фінансова безпека, безпека країни, фінансова система, безпека держави
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru