Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка підприємств

Управління платоспроможністю як складовою фінансової безпеки ПАТ «Укрсільмаш» (2014)

Курсова робота: Управління платоспроможністю як складовою фінансової безпеки ПАТ «Укрсільмаш» (2014)


 Фінансово-економічна безпека підприємств сьогодні є однією з найважливіших умов для забезпечення нормального функціонування і розвитку всієї сфери підприємництва. Процес управління фінансово-економічною безпекою базується на певному механізмі, які забезпечують захист акціонерного товариства  від ризиків  втрати платоспроможності.  Сьогодні в  діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання можна спостерігати катастрофічну ситуацію зумовлену збитковістю підприємств, кризою неплатежів та іншими факторами. За таких умов, щоб уникнути фінансової кризи, виникає потреба оцінити перспективу розвитку підприємства, спрогнозувати його майбутній фінансово-господарський стан та розробити можливі шляхи попередження негативних явищ. 
 Основною метою антикризового фінансового керування є пошук таких способів та методів, які забезпечать швидке поновлення платоспроможності й відновлення достатнього рівня фінансової стабільності підприємства для запобігання його банкрутству. В теоретичному плані дані проблеми безпеки залишаються мало дослідженими.
 Слід відмітити, що актуальність роботи полягає в необхідності забезпечення такого рівня платоспроможності акціонерного товариства, за яким буде досягнуто необхідний захист та  надійність його функціонування.
 Метою даної роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів управління платоспроможністю як складовою фінансової безпеки акціонерного товариства.
 Об’єктом дослідження даної роботи є платоспроможність підприємства та визначення напрямків її вдосконалення. Курсова робота виконана на матеріалах ПАТ «Укрсільмаш» 
 Предметом курсової роботи є теоретичні та практичні засади управління платоспроможністю як складовою фінансової безпеки акціонерного товариства. 
 Для реалізації мети курсової роботи необхідним є вирішення наступних завдань:
 – дослідити теоретичні основи поняття «платоспроможність» підприємства, розкрити його сутність;
 – охарактеризувати систему показників, що дозволяють оцінити платоспроможність підприємства;
 – виявити теоретичні та  методичні  засади управління платоспроможністю як складовою фінансової безпеки акціонерного товариства;
 – розглянути загальну фінансово-господарську діяльність підприємства;
 – здійснити аналіз фінансового стану ПАТ «Укрсільмаш»;
 – дослідити платоспроможність даного товариства;
 – розробити модель оптимізації управління платоспроможністю як основою фінансової стабілізації акціонерного товариства; 
 – здійснити апробацію розробленої методики управління платоспроможністю    як  складової   безпеки  на  прикладі підприємства.
 У процесі виконання роботи були використані такі методи дослідження: монографічний, аналітичний, таблично-графічний, статистичний, загальнонаукові (системний, формально-логічний, метод аналізу і синтезу). Обрані методи дають можливість порівнювати, групувати та аналізувати дані.
 Інформаційною базою є статті періодичних наукових видань, підручники, навчально-методичні посібники, правові акти та фінансова звітність ПАТ «Укрсільмаш» за 2010-2012 рр.  Були використані також сайти державних організацій. Дана література дає змогу встановити суть та значення платоспроможності, а також дослідити  теоретичні та практичні засади управління платоспроможністю як складовою фінансової безпеки акціонерного товариства 

 Основним видом діяльності підприємства є випуск та продаж 15 видів тракторних причепів та широкого асортименту шнекової продукції, серед яких найбільш популяриними  є:

  • тракторні прицепи ТСП;
  • бункери накопичувальні;
  • машини для загрузки зерна в мішки;
  • бочки для води;
  • шнеки для загрузки сіялок;
  • стаціонарні шнеки.

ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ЯК СКЛАДОВОЮ  ФІНАНСОВОЇ   БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
1.1. Сутність платоспроможності та її роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства
1.2. Основні показники оцінки платоспроможності та порядок їх розрахунку
1.3. Теоретичні засади управління платоспроможністю як складовою фінансової безпеки акціонерного товариства
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПАТ «УКРСІЛЬМАШ»
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства ПАТ  «Укрсільмаш»
2.3. Оцінка  платоспроможності  підприємства
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
3.1. Оптмізація управління платоспроможністю як основою фінансової стабілізації акціонерного товариства
3.2. Апробація розробленої методики управління платоспроможністю як складової фінансової безпеки ПАТ «Укрсільмаш».
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ


Таблиця – Види платоспроможності підприємства
Рисунок – Зміст політики антикризового фінансового керування підприємством 
Таблиця – Основні механізми фінансової стабілізації підприємства, що відповідають основним етапам її здійснення 
Рисунок – Заходи оперативного механізму фінансової стабілізації
Таблиця – Абсолютні показники фінансової стійкості підприємства за 2010-2012 рр., тис. грн.
Таблиця – Аналіз виконання «золотого правила економіки» протягом 2010 – 2012 рр.
Таблиця –  Факторний  аналіз коефіцієнта забезпеченості  власними оборотними  коштами за  2010-2012 рр, тис. грн. 
Таблиця – Методика розрахунку показників Спрінгейта
Рисунок - Показники, які використовуються для оцінки рівня кризового стану підприємства 
Таблиця - Граничні значення інтегрального показника Z  
Рисунок – Формування власних оборотних коштів, тис.грн.
Таблиця – Оцінка ймовірності банкрутства ПАТ «Укрсільмаш» за допомогою коефіцієнта Спрінгейта за період 2010-2012 рр.
Таблиця – Модель оцінки ймовірності банкрутства ПАТ «Укрсільмаш» за період 2010-2012 рр.
Рисунок – Графік теоретичної та модельної прямих
Таблиця – Підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення поняття «платоспроможність»
Таблиця – Баланс підприємства «Укрсільмаш» за 2009-2012 рр., тис. грн.
Таблиця – Звіт про фінансові результати ПАТ «Укрсільмаш» за 2009-2012рр., тис. грн.
Таблиця – Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства за 2011-2012 рр., тис. грн.
Таблиця – Основні фінансові показники (коефіцієнти) діяльності ПАТ «Укрсільмаш» за період 2010-2012 рр., тис. грн.
Таблиця - Аналіз ліквідності активів підприємства за 2010 – 2012 рр.
Таблиця - Аналіз ліквідності пасивів підприємства за 2010 – 2012 рр.
Таблиця - Показники оцінки рівня платоспроможності підприємства «Укрсільмаш» за 2010-2012 рр.


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   62
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка підприємств | Добавив: great_scientist (03.06.2014)
Переглядів: 208 | Теги: платоспроможності підприємства, фінансовий стан, фінансова безпека, Укрсільмаш, платоспроможність
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru